close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Duyuru Metni İçin Tıklayınız

embedDownload
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Duyurusu (2014-2015 Dönemi)
2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliğinden yararlanmak isteyen
akademik ve idari personelimiz “ 20.11.2014 – 26.12.2014 ” tarihleri arasında duyurunun altında yer
alan başvuru formunu doldurup imzalayarak Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne elden teslim etmek
suretiyle başvuru yapabilirler.
Eğitim Alma Hareketliliği:
Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personelin
Erasmus Üniversitesi Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda veya işletmelerde
eğitim almasına olanak sağlar. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim
merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu(İşletme kapsamında değerlendirilen,
eğitim alınacak yükseköğretim kurumunun EÜB sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme
tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen
büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel
veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette
bulunan girişimdir. Eğitim alma hareketliliği kapsamında gidilmek istenilen üniversite ile ikili
anlaşma yapılmış olması şartı aranmaz. Seçilen kurumla iletişime geçilerek hareketlilik için ön
onay ( Davet Yazısı/Mektubu) alınır.
Değerlendirme Kriterleri:

Akademik ve idari birim çeşitliliğine,

Erasmus+ Programı işleyişine,

Öğrenci Hareketliliğinin arttırılmasına,

Ders verme hareketliliğinden faydalanmamış olmasına,

Üniversitemizin ikili anlaşma sayısının artırılmasına yönelik olmasına öncelik
verilecektir.
Başvuruların değerlendirilmesi, Rektörlük tarafından belirlenen Eğitim Alma Hareketliği
Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecektir.
Başvuru:
Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak akademik ve idari personelin
başvuru sırasında talep edilmiş olan Davet Yazısı karşı kurum tarafından onaylanmış olması
gerekmektedir.
Eğitim Alma Hareketliliği için gerekenler

Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirecek yüksek öğretim kurumları arasında Erasmus+ ikili
anlaşması veya işletmelerle yüksek öğretim kurumları arasında bir kabul/davet yazısı,

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 2 gün en fazla 5 iş günü olarak
belirlenmiştir.
Hibe
Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah
miktarları 28 AB üyesi ülkenin ve AB dışı 4 program ülkesinin yaşam standartları göz önüne alınarak
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
2014/15 akademik yılı için Eğitim Alma Hareketliliğine ilişkin gündelik hibe rakamları:
Ülke Grupları
Günlük hibe
miktarları (€)
Hareketlilikte gidilen ülkeler
Grup A
Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık
144
Grup B
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek
Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan,
Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg,
Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre, Türkiye
126
Grup C
Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz,Slovak
Cumhuriyeti, İspanya
108
Grup D
Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya
90
Bu ödemelere ek olarak katılımcılar seyahat maliyetlerini karşılamak için aşağıda belirtilen desteği
alacaklardır:
Seyahat Mesafeleri
Tutar (€)
100 ile 499 KM arasında
180
500 ile 1999 KM arasında
275
2000 ile 2999 KM arasında
360
3000 ile 3999 KM arasında
530
4000 ile 7999 KM arasında
820
8000 KM ve üzeri
1100
Seyahat mesafesinin hesaplanmasında, Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programının yürütülmesinden
sorumlu kurumu olan Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı kullanılacaktır. Söz konusu
hesaplayıcıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Üniversitemize ait Erasmus+ ikili anlaşmalarına
http://www.konya.edu.tr/fakulteler/erasmus/genel/466 adresinden ulaşılabilir.
NOT: Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliğinden hibesiz olarak yararlanılabilinir.
ERASMUS+PERONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ TAKVİMİ
Tarih
İlgili Dokümanlar
20/11/2014
Başvuru başlangıcı
26/12/2014
Son Başvuru Tarihi
31/12/2014

Bilgi Formu
Davet Yazısı/Mektubu
Açıklamalar
Başvurular
Necmettin
Erbakan
Üniversitesi
Erasmus+
Kurum
Koordinatörlüğüne
ilgili
dokümanlar ile birlikte
yapılacaktır.
Başvuruların Komisyon tarafından değerlendirilmesi ve sonuçların ilan edilmesi
Başvuru formlarındaki bölümlerin eksiksiz olarak ve elektronik ortamda doldurulması
gerekmektedir.
Eğitim Alma Hareketliliği Bilgi Formu
İletişim Adresi:
Erasmus+ Koordinatörlüğü, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, B2 Blok, Z 02 Meram-KONYA
Tel : (90) 332 323 82 20-23 / 5915
Fax : (90) 332 201 00 84
e-posta:[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
473 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content