close

Enter

Log in using OpenID

AK0746 AK0746 - Firecom Automotive

embedDownload
AK0746
TR
ENG
5 farklı bölgenin eşzamanlı sıcaklık algılaması.
3 ayrı bölgede aynı anda koruma
LCD monitör.
Simultaneous temperature detection of 5 different zones.
Simultaneous protection of 3 different zones.
LCD monitor.
Sistem:
The system consists of:
Aerosol yangın
söndürme sistemi
Aerosol fire extinguishing systems for bus
no. 1 LCD command and control unit, ULD, equipped with audible warning device (buzzer)
no. 10 heat sensors to detect temperatures in 5 zones
no. 4 generators. The fire extinguishing capacity depends
on the volume of the area to protect (this may be 90 g,
550 g, 715 g)
Sesli ikaz cihazı (vızlayıcı) ile donatılmış ULD adlı 1 adet LCD
kumanda ve denetim ünitesi;
5 bölgede sıcaklıkları algılamak için 10 adet sıcaklık sensörü;
4 adet jeneratörden oluşmaktadır.
Yangın söndürme kapasitesi, korunacak alanın hacmine
bağlıdır (90 g, 550 g, 715 g olabilir).
Bileşik, birinciye göre ikinci jeneratörün gecikmiş hareketi ile
ULD functions:
motor bölümüne salınır.
• management of heat sensors used to monitor
temperatures
• analysis of signals sent by the heat sensors and control
of pattern of temperature changes in each zone
• management of FPG generators
• supports CAN-BUS interface
• system control via LCD screen
• Real Time Clock system for local storage of all alarms detected by the ULD on one EEPROM memory card
• USB port on-board to read, using a computer, the last 200 events
ULD’nin fonksiyonları:
• Sıcaklıkları görüntüleyen sıcaklık sensörlerinin yönetimi
• Sıcaklık sensörleri tarafından gönderilen sinyallerin analizi ve her bölgedeki sıcaklık değişimleri modelinin
denetlenmesi
• FPG jeneratörlerinin yönetimi
• CAN-BUS arayüzünün desteklenmesi
• LCD ekran ile sistem denetimi
• Bir EEPROM bellek kartında ULD tarafından algılanan tüm alarmların yerel saklanmasına ilişkin Gerçek Zaman The compound is released into the engine compartment
with delayed action of the second generator in respect to
the first.
Saati sistemi
• Son 200 olayı bilgisayar kullanarak okumak için USB
karttaki bağlantı noktası
Optional:
Opsiyonelo:
• 12 V auxiliary battery to make the system completely independent from the vehicle battery.
• CAN BUS interface software
• Sistemi araç aküsünden tamamen bağımsız çalıştırmak için
12 V yedek akü
• CAN BUS arayüz yazılımı
Electrical connection
1
5
2
MADE
IN
ITALY
3
4
ULD
1
LCD unit
2
OFFICE:
via Sambuca Pistoiese 72/a - 00138 Roma (IT)
3
4
5
2
3
4
Ph. (+39) 06 8800613
Mobile (+39) 331 6166846
5
AK0746
Generator
715 g
Firecom Automotive srl
Generator
90 g
Temperature
Sensor
[email protected]
www.firecomautomotive.it
APPROVAL E3 - R10 – 04
AK0346
Approval n° E3 – 10R – 047076
ENG
TR
ENG
Sistem:
The system consists of:
Motor bölümü koruması.
Sistem:
Engine compartment protection.
Sesli ikaz cihazı ile donatılmış, UDS-A adlı 1 adet elektronik
n.1 electronic unit, named UDS-A equipped with audible warning device
n.3 temperature sensors (RTDs) to detect temperatures
n.2 FPG generators from 715g of aerosols compound.
n.1 command and control unit, named KUS, equipped with
denetim ünitesi;
audible warning device
Motor bölümünde sıcaklığı algılamak için 1 adet sıcaklığa
n.1 thermosensitive cable to detect the temperature in the
duyarlı kablo;
engine compartment
1 adet veya 1’den fazla Aeresol bileşiğini oluşturan FGP
n. 1 or more FPG generators of aerosols compound. The
jeneratöründen/lerinden oluşmaktadır.
Firecom Automotive sistemlerinin kurulumu kolaydır, bakım
Aerosol.
Yangın söndürme kapasitesi, korunacak alanın hacmine
gerektirmez, ileri ve onaylı teknolojidir. Motor ve ön ısıtıcı bölümleri
Yangın söndürme bileşiklerimiz, nontoksik ve çevre dostu olarak
bağlıdır (90 g, 550 g, 715 g olabilir).
için aerosol yangın söndürme sistemi tasarlamakta, mühendisliğini
onaylanmıştır. Sonsuz küçük parçacıklar
yapmakta ve satmaktayız. Teknolojimiz, Potasyum Tuzu içeren
sayesinde; boşaltma sırasında, kirli kalıntılar
yangın söndürme aerosolüoluşturan bileşiklere dayanmaktadır.
KUS’un fonksiyonları:
üretmektedir ve eğer bu aeresol motorun içine çekilirse, bu
Özellikleri
• Sıcaklıkları algılayan sıcaklığa duyarlı kablonun yönetimi
silindirleri çizmeyecek veya aşındırmayacaktır.
tıkanabilecek nozullar ve vibrasyondan kaynaklanan mekanik
• FPG jeneratörünün/lerinin yönetimi
Aynı zamanda, elektrik iletmez: aracın elektrik ve elektronik sistem-
yorgunluğa maruz kalan boru sistemi yer almamaktadır. Aeresol
• LEDS sinyali ile sistem denetimi ve kontrolü
lerine zarar vermez. Az miktarda aerosol büyük alanları koruyabilir:
jeneratörlerimiz paslanmaz çelikten yapılmıştır ve elektrikle çalışır.
sistemlerimiz geleneksel sistemlerden çok daha az yer kaplar.
5-yıllık garantileri vardır ve EMC, RINA ve CE onaylıdır.
Firecom Automotive, üç ana ve bazı özel sistemleri içerir.
nedeniyle,
sistemlerimizde
basınç
silindirleri,
Approval n°E3 – 10R- 047075
TR
Sesli ikaz cihazı ile donatılmış, KUS adlı 1 adet kumanda ve
TR
AK0745
fire extinguishing capacity depends on the volume of the
The system consists of:
ünite;
Sıcaklıkları algılamak için 3 adet sıcaklık sensörü;
715 g’lık aerosol bileşiği üreten 2 adet FPG jeneratöründen
area to protect (this may be 90 g, 550 g, 715 g)
Motor bölümü + ön ısıtıcı bölümü.
Sistem:
KUS functions:
1 adet sıcaklık sensörü ve temel sistemden fazla 1 adet aerosol
• management of thermosensitive cable that detect the
temperatures;
• management of the FPG generator/s;
• system control an check via LEDS signal
Engine compartment + preheater compartment.
oluşmaktadır.
The system consists of n.1 temperature sensor and n.1
aerosol generator more than the basic system.
The compound is released into the engine compartment
with delayed action of the second generator in respect to
the first.
jeneratöründen oluşmaktadır. Bileşik, birinciye göre ikinci
jeneratörün gecikmiş hareketi ile motor bölümüne salınır.
UDS-A functions:
UDS-A fonksiyonları:
• management of heat sensors used to monitor
temperatures
• analysis of signals sent by the heat sensors and control of pattern of temperature changes in each zone
• management of FPG generators
• supports CAN-BUS interface
• system control via LCD screen
• Real Time Clock system for local storage of all alarms detected by the UDS-A on one EEPROM memory card
• USB port on-board to read, using a computer, the last 200 events
• Sıcaklıkları görüntüleyen sıcaklık sensörlerinin yönetimi
• Sıcaklık sensörleri tarafından gönderilen sinyallerin analizi ve her bölgedeki sıcaklık değişimleri modelinin denetlenmesi
Tüm sistemler, yukarıda açıklanan sistemlere sahiptir.
• FPG jeneratörlerinin yönetimi
Electrical connection
Çalışma Şekli.
Kumanda ve denetim üniteleri aktif yangından korunmada en
Bir motor ve/veya ön ısıtıcı bölümünde bir yangın algılanması üze-
gelişmiş sistemlerdir ve sistemlerimizin geri kalan sistemlerden
rine, FPG jeneratörlerinden yangın söndürme maddesini otomatik
• LCD ekran ile sistem denetimi
farklı olmasını sağlar. AK0745 ve AK0746, aracın CAN-BUS’ını
olarak boşaltan (opsiyonel manuel aktifleştirme mevcuttur) kuman-
• Bir EEPROM bellek kartında UDS-A tarafından algılanan ara yüzleme olanağı sunmaktadır: Yeni AK0746’nın bir LCD
tüm alarmların yerel saklanmasına ilişkin Gerçek Zaman da ve denetim ünitesine bir sinyal gönderilir.
paneli vardır ve en fazla 5 ayrı bölgeyi görüntüleyebilir.
Saati sistemi
• CAN-BUS arayüzünün desteklenmesi
Teknolojik yeniliklerimiz sayesinde; jeneratörlerin fonksiyonelliği ve
• Son 200 olayı bilgisayar kullanarak okumak için USB
durumu dahil tüm fonksiyonlar elektronik olarak kendini gözleyen
karttaki bağlantı noktası
fonskiyonlardır ve anomaliler denetim panelinde raporlanır.
Bu nedenle, sistemlerimiz hiçbir bakım gerektirmez.
Optional:
Opsiyonelo:
• 12 V auxiliary battery to make the system completely
independent from the vehicle battery.
• CAN BUS interface software
• Sistemi araç aküsünden tamamen bağımsız çalıştırmak için
12 V yedek akü
2
• CAN BUS arayüz yazılımı
3
ENG
Firecom Automotive systems are easy to install, do not
are reported on the control panel. Our systems therefore do
require maintenance, technologically advanced and certified.
not require any maintenance.
1
We design, engineer and sell aerosol fire extinguishing systems for the protection of any type of engine compartment
Aerosol.
and preheater compartment. Our technology is based on fire
Our fire extinguishing compounds are certified non-toxic
extinguishing aerosol-forming compounds with Potassium
and environmentally friendly. Thanks to the infinitesimal
salt. Due to their characteristics, our systems do not have
particles, in case of discharge, it does generate dirty residue
pressure cylinders, no nozzles that can get clogged, and no
and, if drawn into the engine, it will not scratch or corrode
piping subject to mechanical fatigue caused by vibration. Our
the cylinders. It is also dielectric: it does not cause dama-
aerosol generators are manufactured in stainless steel and
ge to the vehicle’s electrical and electronic systems. A small
electrically operated.They have a 5-year warranty and are
quantity of the aerosol is able to protect large areas: our
EMC, RINA and CE certified.
systems take up much less space than traditional systems.
1
2
All of the systems have the features described above. The
Upon detection of fire in an engine compartment and/or
command and control units are the most advanced in active
preheater compartment, a signal is sent to the command
fire protection and make our systems stand out from the
and control unit which automatically or manually enables
rest. The AK0745 and AK0746 offer the possibility to inter-
the discharge of the extinguishing medium from the FPG
face with the CAN-BUS of the vehicle: The new AK0746 has
generators. Thanks to our technological innovations, all fun-
a LCD panel and monitors up to 5 separate zones.
3
1
The Firecom Automotive range includes three main systems.
How they work.
Electrical connection
1
KUS
2
UDS-A
2
3
3
2
nerators, are electronically self-monitoring and anomalies
Generator
550 g - 715 g
3
2
3
AK0346
or
ctions, including the functionality and condition of the ge-
2
3
Generator
90 g
ONAY NUMARASI: E3- 10R – 047076
Thermosensitive
Cable
AK0745
Generator
715 g
Generator
90 g
ONAY NUMARASI: E3 – 10R- 047075
Temperature
Sensor
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
999 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content