close

Enter

Log in using OpenID

1. ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ 1.1. İlköğretim

embedDownload
1. ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ
1.1. İlköğretim-Ortaöğretim
1.1.1. İlk başvuru








İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize
Dört (4) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının
masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
Öğrenci Belgesi
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki
gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
1.1.2. Uzatma başvurusu








İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının
masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
Öğrenci belgesi
On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile
taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
1.2. Ön Lisans-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora
1.2.1. İlk başvuru



İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Dört (4) adet fotoğraf




Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının
masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
Öğrenci Belgesi
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki
gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde
genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay
içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir.
Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.) :
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
1.2.2. Uzatma başvurusu








İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının
masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
Öğrenci belgesi
On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile
taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
1.3. Değişim Programı
1.3.1. İlk başvuru





İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Dört (4) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının
masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
Öğrenci Belgesi


Öğrenim görecekleri kurumdan “değişim programı” kapsamında geldiğini gösterir belge
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki
gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname

Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde
genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay
içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir.
Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.) :
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
o Belirtilen program süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan
yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.
1.3.2. Uzatma başvurusu








İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının
masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
Öğrenci belgesi
On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile
taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
Belirtilen program süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda
geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
357 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content