close

Enter

Log in using OpenID

BTP 204 BÜTÜNLEME CEVAPLAR

embedDownload
19.06.2014
BTP 204 BÜTÜNLEME CEVAPLAR
Sadece 10 soru cevaplanacaktır. Her soru eşit puandır.
1.
CSS kodları sadece <HEAD> ...</HEAD> etiketleri arasına yazılabilir.
a. Doğru
b. Yanlış
2.
Ekranda dizi elemanlarının arasına " * " işaretinin eklenebilmesi için kullanılacak metod hangisidir?
a. myArray.splice(" * ")
b. myArray.push(" * ")
c. myArray.(" * ")
d. myArray.sort(" * ")
e. myArray.join(" * ")
3.
Kod çalıştırıldığında kaç adet yıldız görüntülenir?
a. 0
b. 7
c. 10
d. 14
e. 18
4.
Projede 12. ve 13. satırlar kaldırılıyor; bu durumda kaç adet yıldız görüntülenir?
a. 0
b. 7
c. 10
d. 14
e. 18
5.
Projede yine 12 ve 13. satırlar kaldırılıp yerine "document.writeln( "<br />" );" ifadesi yerleştiriliyor; bu durumda kaç
adet yıldız görüntülenir?
a. 0
b. 7
c. 10
d. 14
e. 18
6.
Son iki sorudan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir (boşluklar hariç)?
a. ikisinde de aynı sayıda yıldız, aynı sayıda satır ve sütun olur
b. ikisinde de aynı sayıda yıldız, ama farklı sayıda satır ve sütun olur
c. ikisinde de aynı sayıda yıldız, aynı sayıda satır, ama farklı sayıda sütun olur
d. ikisinde farklı sayıda yıldız, aynı sayıda satır, ama farklı sayıda sütun olur
e. ikisinde de farklı sayıda yıldız, farklı sayıda satır, farklı sayıda sütun olur
7.
Projede 13. satırdaki "continue" ifadesi yerine "break" ifadesi yazılıyor; bu durumda kaç adet yıldız görüntülenecektir?
a. 0
3.-8. sorular
b. 7
c. 10
d. 14
e. 18
8.
Projede 14. satıra "document.writeln( "<br />" );"
ifadesi ekleniyor; bu durumda kaç adet yıldız
görüntülenir?
a. 0
b. 7
c. 10
d. 14
e. 18
9.
“require” önemli bir HTML etiketidir.
a.
b.
Doğru
Yanlış
10. Bu koda göre ekran görüntüsü nasıl olacaktır?
a. “sıld”
b. “nasıl”
c. “asıld”
d. “ nası”
e. “asıl”
11. substr(5,5) yerine substring(5,10) yazılıyor. Bu durumda ekran görüntüsü nasıl olacaktır?
a. “sıld”
b. “nasıl”
c. “asıld”
d. “ nası”
e. “asıl”
12. Yedinci satıra “karakter=karakter.substring(1,5);” ifadesi ekleniyor. Bu durumda ekran görüntüsü nasıl olacaktır?
a. “sıld”
b. “nasıl”
c. “asıld”
d. “ nası”
e. “asıl”
13. Orjinal kodda metin.substr(...) yerine metin.length yazılıyor. Bu durumda ekran görüntüsü nasıl olacaktır?
a. 8
b. 13
c. 18
d. 20
e. 23
14. Okul isimli veritabanının içinde yer alan tablo şekil a'da görülmektedir. Projede K ve L yerine ne gelmelidir?
a. veritabanı ile bağlantı tamam - veritabanına bağlantı kurulamadı
b. veritabanına bağlantı kurulamadı - veritabanı ile bağlantı tamam
c. tabloya erişim tamam! - tabloya erişim sağlanamadı
d. veritabanı ile bağlantı tamam - tabloya erişim tamam!
e. veritabanına bağlantı kurulamadı - tabloya erişim kurulamadı
15. Şekil b'deki gibi bir sonuç elde edebilmek için M ve N yerine ne gelmelidir?
a. SELECT * ...FROM - UPDATE
b. SELECT * ...FROM - WHERE
c. INSERT INTO - WHERE
d. INSERT INTO - VALUES
e. CREATE INTO - VALUES
16. Şekil b'deki gibi bir sonuç elde edebilmek için P ve R yerine ne gelmelidir?
a. UPDATE * ... SET - WHERE
b. SELECT * ... FROM - UPDATE
c. SELECT * ...FROM - ORDER BY
d. SELECT * ...FROM - WHERE
e. INSERT INTO - VALUES
14.-16. sorular
10.-13. sorular
Şekil b
Şekil a
Başarılar!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
366 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content