close

Enter

Log in using OpenID

Araş. Gör. Aslı UZUNKAYA

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Aslı UZUNKAYA
İletişim Bilgileri
: asliuzunkaya@gmail.com
2. Doğum Tarihi
: 26 Nisan 1985
3. Unvanı
: Mimar
4. Öğrenim Durumu
:
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Mimarlık
Bina Araştırma ve Planlama
Bina Araştırma ve Planlama
Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıl
2008
2014
halen
5. Akademik Unvanlar
Araştırma Görevlisi-Beykent Üniversitesi (2014-)
7. Yayınlar
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
Uzunkaya, A., Kerestecioğlu, F. and Koca K., S., (2014). “Place Or Non-Place: A Comparative Appraisal
On Place Theories”, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-30-08/ ISSN 2367-5659,
September 1-9, 2014, Vol. 1, 871-882 pp
7.6 Diğer Yayınlar
Uzunkaya, A., (2013). “7 Ekimde Sona Eren Uluslararası Mimarlık Bienali Bu Yıl İkinci Kez Düzenlendi”,
İstanbul Art News, Vol. 1, Ekim 2013, İstanbul.
Uzunkaya, A., (2013). “Gezi Parkı Yaşıyor Ama Tüketilmeyecek”, XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan
Dergisi, Sayı:121, Temmuz-Ağustos 2013, İstanbul.
7.7 Konferans, Sempozyum, Yarışma ve Sergi Görevleri
EURAU 2014 European Symposium On Research In Architecture and Urban Design, 12-14 Kasım 2014,
İstanbul.
MimED Öğrenci Ödülleri Raportörlüğü, 2014.
ARKİV Türkiye’de Mimarlık 2012 Sergisi.
11.Ödüller
“Eco-box” isimli proje, d3 Natural Systems, sergileme.
“Soyut Kavramlardan Yaşayan Mekanlara” isimli metin Mimarlar Derneği 1927-Mimarlıkta Eleştirel
Okumalar-5, yayınlanmaya değer.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content