close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 ÖĞRETİM YILI Dönem V ÜROLOJİ STAJI YILLIK DERS

embedDownload
2013-2014 ÖĞRETİM YILI
Dönem V
ÜROLOJİ STAJI
YILLIK DERS PROGRAMI
C GRUBU
I.HAFTA
02.09.2013 PAZARTESİ DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene
Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene
Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon
Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon
Alper Özorak
Alper Özorak
Taylan Oksay
Taylan Oksay
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
03.09.2013 SALI DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Miksiyon fizyolojisi, Üriner obstrüksiyonlar,
Nörojenik mesane ve Ürodinami
Skrotum kapsamı hastalıkları
Taylan Oksay
Ahmet Serel
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
Taylan Oksay
04.09.2013 ÇARŞAMBA DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Hasta Viziti
Büyük Vizit
Prostat ve hastalıklarını değerlendirme becerisi
Spesifik enfeksiyonlar-Tüberkuloz
Mesleki genitoüriner hastalıklar
Mesleki genitoüriner hastalıklar
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Taylan Oksay
Ahmet Serel
Ahmet Serel
Ahmet Serel
05.09.2013 PERŞEMBE DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
12.45-13.30
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Veziko Ureteral Reflü
Literatür saati
Üriner obstrüksiyonlar,
Üriner sistem konjenital anomalileri
Mehmet Umul
Mehmet Umul
Ahmet Serel
Tüm Öğretim Üyeleri
Mehmet Umul
Taylan Oksay
06.09.2013 CUMA DÖNEM 5
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Üriner enfeksiyonlar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Üriner enfeksiyonlar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar,
Mehmet Umul
Taylan Oksay
Taylan Oksay
Alper Özorak
Alper Özorak
II.HAFTA
09.09.2013 PAZARTESİ DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
BPH
BPH
Böbrek tümörleri
Testis Tümörleri
Sedat Soyupek
Ahmet Serel
Mehmet Umul
Mehmet Umul
Ahmet Serel
Ahmet Serel
10.09.2013 SALI DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Ürogenital sistem travmaları ve acil üroloji
Alper Özorak
Ahmet Serel
Alper Özorak
Alper Özorak
Taylan Oksay
11.09.2013 ÇARŞAMBA DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Hasta Viziti
Büyük Vizit
Ürotelyum tümörleri
Ürotelyum tümörleri
İnfertilite
İmpotans
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Alper Özorak
Alper Özorak
Mehmet Umul
Mehmet Umul
12.09.2013 PERŞEMBE DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Stres inkontinans ve enürezis
Prostat CA
Prostat CA
13.09.2013 CUMA DÖNEM 508.30 – 09.20
Sınav
09.30 - 10.20
Sınav
10.30 - 11.20
Sınav
11.30 - 12.20
Sınav
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
Mehmet Umul
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
D.GRUBU
I.HAFTA
04.11.2013 PAZARTESİ DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene
Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene
Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon
Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon
Alper Özorak
Alper Özorak
Taylan Oksay
Taylan Oksay
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
05.11.2013 SALI DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Miksiyon fizyolojisi, Üriner obstrüksiyonlar,
Nörojenik mesane ve Ürodinami
Skrotum kapsamı hastalıkları
Taylan Oksay
Ahmet Serel
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
Taylan Oksay
06.11 2013 ÇARŞAMBA DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Hasta Viziti
Büyük Vizit
Prostat ve hastalıklarını değerlendirme becerisi
Spesifik enfeksiyonlar-Tüberkuloz
Mesleki genitoüriner hastalıklar
Mesleki genitoüriner hastalıklar
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Taylan Oksay
Ahmet Serel
Ahmet Serel
Ahmet Serel
07.11 2013 PERŞEMBE DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
12.45-13.30
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Veziko Ureteral Reflü
Literatür saati
Üriner obstrüksiyonlar,
Üriner sistem konjenital anomalileri
Mehmet Umul
Mehmet Umul
Ahmet Serel
Tüm Öğretim Üyeleri
Mehmet Umul
Taylan Oksay
08.11.2013 CUMA DÖNEM 5
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Üriner enfeksiyonlar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Üriner enfeksiyonlar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar,
Mehmet Umul
Taylan Oksay
Taylan Oksay
Alper Özorak
Alper Özorak
II.HAFTA
11.11. 2013 PAZARTESİ DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
BPH
BPH
Böbrek tümörleri
Testis Tümörleri
Sedat Soyupek
Ahmet Serel
Mehmet Umul
Mehmet Umul
Ahmet Serel
Ahmet Serel
12.11.2013 SALI DÖNEM 5
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Ürogenital sistem travmaları ve acil üroloji
Alper Özorak
Ahmet Serel
Alper Özorak
Alper Özorak
Taylan Oksay
13.11.2013 ÇARŞAMBA DÖNEM 5
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Hasta Viziti
Büyük Vizit
Ürotelyum tümörleri
Ürotelyum tümörleri
İnfertilite
İmpotans
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Alper Özorak
Alper Özorak
Mehmet Umul
Mehmet Umul
14.11.2013 PERŞEMBE DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Stres inkontinans ve enürezis
Prostat CA
Prostat CA
15.11.2013 CUMA DÖNEM 508.30 – 09.20
Sınav
09.30 - 10.20
Sınav
10.30 - 11.20
Sınav
11.30 - 12.20
Sınav
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
Mehmet Umul
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
E.GRUBU
I.HAFTA
30.12.2013 PAZARTESİ DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene
Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene
Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon
Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon
Alper Özorak
Alper Özorak
Taylan Oksay
Taylan Oksay
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
31.12.2013 SALI DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Miksiyon fizyolojisi, Üriner obstrüksiyonlar,
Nörojenik mesane ve Ürodinami
Skrotum kapsamı hastalıkları
Prostat ve hastalıklarını değerlendirme becerisi
Taylan Oksay
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
Taylan Oksay
Taylan Oksay
01.01.2014 ÇARŞAMBA DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
RESMİ TATİL
02.01. 2014 PERŞEMBE DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
12.45-13.30
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Veziko Ureteral Reflü
Literatür saati
Üriner obstrüksiyonlar,
Üriner sistem konjenital anomalileri
Spesifik enfeksiyonlar-Tüberkuloz
Mehmet Umul
Mehmet Umul
Ahmet Serel
Tüm Öğretim Üyeleri
Mehmet Umul
Taylan Oksay
Ahmet Serel
03.01.2014 CUMA DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Üriner enfeksiyonlar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Üriner enfeksiyonlar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar,
Ürogenital sistem travmaları ve acil üroloji
Sedat Soyupek
Taylan Oksay
Taylan Oksay
Alper Özorak
Alper Özorak
Taylan Oksay
II.HAFTA
06.01.2014 PAZARTESİ DÖNEM 5
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
BPH
BPH
Böbrek tümörleri
Testis Tümörleri
Mehmet Umul
Ahmet Serel
Mehmet Umul
Mehmet Umul
Ahmet Serel
Ahmet Serel
07.01.2014 SALI DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Mesleki genitoüriner hastalıklar
Mesleki genitoüriner hastalıklar
Sedat Soyupek
Ahmet Serel
Alper Özorak
Alper Özorak
Ahmet Serel
Ahmet Serel
08.01.2014 ÇARŞAMBA DÖNEM 5
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Hasta Viziti
Büyük Vizit
Ürotelyum tümörleri
Ürotelyum tümörleri
İnfertilite
İmpotans
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Alper Özorak
Alper Özorak
Mehmet Umul
Mehmet Umul
09.01.2014 PERŞEMBE DÖNEM 5
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Stres inkontinans ve enürezis
Prostat CA
Prostat CA
10.01.2014 CUMA DÖNEM 508.30 – 09.20
Sınav
09.30 - 10.20
Sınav
10.30 - 11.20
Sınav
11.30 - 12.20
Sınav
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Alper Özorak
Ahmet Serel
Mehmet Umul
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
A.GRUBU
I.HAFTA
10.02.2014 PAZARTESİ DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene
Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene
Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon
Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon
Alper Özorak
Alper Özorak
Taylan Oksay
Taylan Oksay
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
11 .02.2014 SALI DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Miksiyon fizyolojisi, Üriner obstrüksiyonlar,
Nörojenik mesane ve Ürodinami
Skrotum kapsamı hastalıkları
Taylan Oksay
Muammer Altok
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
Taylan Oksay
12.02.2014 ÇARŞAMBA DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Hasta Viziti
Büyük Vizit
Prostat ve hastalıklarını değerlendirme becerisi
Spesifik enfeksiyonlar-Tüberkuloz
Mesleki genitoüriner hastalıklar
Mesleki genitoüriner hastalıklar
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Taylan Oksay
Sedat Soyupek
Muammer Altok
Muammer Altok
13.02 2014 PERŞEMBE DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
12.45-13.30
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Veziko Ureteral Reflü
Literatür saati
Üriner obstrüksiyonlar,
Üriner sistem konjenital anomalileri
Muammer Altok
Mehmet Umul
Taylan Oksay
Tüm Öğretim Üyeleri
Alper Özorak
Taylan Oksay
14.02.2014 CUMA DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Üriner enfeksiyonlar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Üriner enfeksiyonlar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar,
Mehmet Umul
Taylan Oksay
Taylan Oksay
Alper Özorak
Alper Özorak
II.HAFTA
17.02.2014 PAZARTESİ DÖNEM 5
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
BPH
BPH
Böbrek tümörleri
Testis Tümörleri
Sedat Soyupek
Mustafa Güneş
Mehmet Umul
Mehmet Umul
Mustafa Güneş
Mustafa Güneş
18.02.2014 SALI DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Ürogenital sistem travmaları ve acil üroloji
Alper Özorak
Mustafa Güneş
Alper Özorak
Alper Özorak
Taylan Oksay
19.02.2014 ÇARŞAMBA DÖNEM 5
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Hasta Viziti
Büyük Vizit
Ürotelyum tümörleri
Ürotelyum tümörleri
İnfertilite
İmpotans
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Alper Özorak
Alper Özorak
Muammer Altok
Mustafa Güneş
20.02.2014 PERŞEMBE DÖNEM 5
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Stres inkontinans ve enürezis
Prostat CA
Prostat CA
21.02.2014 CUMA DÖNEM 508.30 – 09.20
Sınav
09.30 - 10.20
Sınav
10.30 - 11.20
Sınav
11.30 - 12.20
Sınav
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
Mehmet Umul
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
B.GRUBU
I.HAFTA
07.04.2014 PAZARTESİ DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene
Ürolojide semptomatoloji ve fizik muayene
Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon
Üriner sistem radyolojisi ve enstrümentasyon
Alper Özorak
Alper Özorak
Taylan Oksay
Taylan Oksay
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
08 .04.2014 SALI DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Miksiyon fizyolojisi, Üriner obstrüksiyonlar,
Nörojenik mesane ve Ürodinami
Skrotum kapsamı hastalıkları
Taylan Oksay
Muammer Altok
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
Taylan Oksay
09.04.2014 ÇARŞAMBA DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Hasta Viziti
Büyük Vizit
Prostat ve hastalıklarını değerlendirme becerisi
Spesifik enfeksiyonlar-Tüberkuloz
Mesleki genitoüriner hastalıklar
Mesleki genitoüriner hastalıklar
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Taylan Oksay
Sedat Soyupek
Muammer Altok
Muammer Altok
10.04. 2014 PERŞEMBE DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
12.45-13.30
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Veziko Ureteral Reflü
Literatür saati
Üriner obstrüksiyonlar,
Üriner sistem konjenital anomalileri
Muammer Altok
Mehmet Umul
Taylan Oksay
Tüm Öğretim Üyeleri
Alper Özorak
Taylan Oksay
11.04.2014 CUMA DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Üriner enfeksiyonlar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Üriner enfeksiyonlar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar,
Mehmet Umul
Taylan Oksay
Taylan Oksay
Alper Özorak
Alper Özorak
II.HAFTA
14.04.2014 PAZARTESİ DÖNEM 5
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
BPH
BPH
Böbrek tümörleri
Testis Tümörleri
Sedat Soyupek
Mustafa Güneş
Mehmet Umul
Mehmet Umul
Mustafa Güneş
Mustafa Güneş
15.04.2014 SALI DÖNEM 509.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Ürogenital sistem travmaları ve acil üroloji
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Alper Özorak
Mustafa Güneş
Alper Özorak
Alper Özorak
Taylan Oksay
Alper Özorak
16.04.2014 ÇARŞAMBA DÖNEM 5
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Hasta Viziti
Büyük Vizit
Ürotelyum tümörleri
Ürotelyum tümörleri
İnfertilite
İmpotans
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Alper Özorak
Alper Özorak
Muammer Altok
Mustafa Güneş
17.04.2014 PERŞEMBE DÖNEM 5
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi)
Stres inkontinans ve enürezis
Prostat CA
Prostat CA
18.04.2014 CUMA DÖNEM 508.30 – 09.20
Sınav
09.30 - 10.20
Sınav
10.30 - 11.20
Sınav
11.30 - 12.20
Sınav
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
ÜROLOJİ STAJINDAKİ AMAÇLAR ve HEDEFLER
1-Ürolojik hastaya yaklaşım
2- Ürolojik muayene yöntemlerini öğrenme
3-Ürolojik film okuma ve malzeme kullanımı
4-Ürolojik malignitelere yaklaşım
5-İnfertiliteye yaklaşım
6-Sonda takılmasının öğrenilmesi
7-Taş hastalarının tanı ve tedavisinin öğrenilmesi
8- İdrar yolu enfeksiyonu tanı ve tedavisi
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
Mehmet Umul
Sedat Soyupek
Sedat Soyupek
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
392 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content