2013-2014 bahar dönemi bütünleme sınav tarihleri

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
Dersin Kodu
Dersin Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Sınav Yeri
BİS 603
İstatistiksel Hesaplamalar I
20/06/2014
10.00-11.00
Anabilim Dalı
BİS 604
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
16/06/2014
09.30-10.30
Anabilim Dalı
BİS 605
Biyoistatistik
18/06/2014
10.00-11.00
Anabilim Dalı
BİS 615
Örnekleme
17/06/2014
09.30-10.30
Anabilim Dalı
BİS 620
Lojistik Regresyon
16/06/2014
10.30-11.30
Anabilim Dalı
BİS 627
Hız, Oran ve Orantılar İçin İst. Yöntemler
16/06/2014
13.30-14.30
Anabilim Dalı
BİS 637
Sağlık Alanına Özel İstatistikler Yöntemler
19/06/2014
13.30-14.30
Anabilim Dalı
BİS 654
Doğrusal Regresyon Çözümlemesi
18/06/2014
11.00-12.00
Anabilim Dalı
BİS 710
Karar Verme Sürecinde İstatistiksel Yöntemler
17/06/2014
13.30-14.30
Anabilim Dalı
BİS 712
Klinik Denemeler
17/06/2014
10.30-11.30
Anabilim Dalı
BİS 718
Yaşam Çözümlemesi
16/06/2014
14.30-15.30
Anabilim Dalı
BİS 719
Kategorik Veri Çözümlemesi I
16/06/2014
15.30-16.30
Anabilim Dalı
BİS 735
Biyoistatistik
16/06/2014
09.30-10.30
Anabilim Dalı
BİS 736
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
16/06/2014
09.30-10.30
Anabilim Dalı
BİS 750
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler I
18/06/2014
14.00-15.00
Anabilim Dalı
BİS 756
İstatistiksel Hesaplamalar II
20/06/2014
11.00-12.00
Anabilim Dalı
BİS 757
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler II
18/06/2014
15.00-16.00
Anabilim Dalı
BİS 768
Yapısal Eşitlik Modelleri
14.00-16.00
Anabilim Dalı
BİS 771
R Yazılımına Giriş
10.30-11.30
Anabilim Dalı
20.06.2014
19/06/2014