close

Enter

Log in using OpenID

Çocukta yaşa göre kilo ve boy gelişimi

embedDownload
On5yirmi5.com
Çocukta yaşa göre kilo ve boy gelişimi
Çocuklarda büyümenin izlenmesi olası büyüme duraklamalarını tespit imkânı sağlar.
Yayın Tarihi : 17 Nisan 2014 Perşembe (oluşturma : 1/28/2015)
Çocuklarda büyümenin izlenmesi sayesinde büyüme duraklamasının tespit edilebileceğini söyleyen
Dr. Ceyhun Dalkan, normal büyümede yaşa göre olması gereken boy ve kilo değerlerini açıklıyor.
Doğumla birlikte başlayan büyümenin izlenmesi, çocukluk dönemi boyunca rutin bir şekilde
tekrarlanmalıdır. Çocuk sağlığı takibinde hiç ihmal edilmemesi gereken bir parça olan büyümenin
izlenmesinde; çocuğun kilo, boy ve baş çevresi ölçümlerinin (bebeklik döneminde daha sık olmak
üzere) belirli aralıklarla yapılarak standart büyüme eğrilerine işlenmesi büyük önem taşır.
Çocuğun sağlığını olumsuz etkileyen sorunların ilk olarak büyümeyi etkilediğini ve çoğu kez büyüme
eğrisindeki sapmaların bunun ilk bulgusu olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, çocuklarda büyümenin
izlenmesinin önemine dair Pudra.com’a şu bilgileri veriyor:
"Büyüme duraklaması olarak adlandırılan durum; çocuğun aynı yaş, cins ve toplumdaki yaşıtlarına
göre beklenen büyümeyi gösterememesi olarak tanımlanır. Erken tanı ve tedavi ile büyümede
duraklamaya neden olan sorunlar saptanarak; gerekli tedavilerin verilmesiyle, çocuğun beklenen
büyümeye ve genetik boy potansiyeline ulaşması sağlanabilir.
Çocuğun yaşına göre normal kilosu kaç olmalı?
Büyümenin izlenmesinde, bebeğin vücut ağırlığı, boy ve baş çevresinin ölçümünün dikkatle takip
edilmesi gerekir. Vücut ağırlığının ölçümü; bebeğin tüm kıyafetleri çıkartılarak yapılmalıdır. Yeni
doğan bir bebeğin ağırlığı ortalama 2500-3500 gr kadardır. Doğumu takip eden ilk 7-10 günde ise
kilosunun %5-8’ini kaybeder; buna ‘fizyolojik tartı kaybı’ denir. 10-14 günlükken doğum ağırlığına
ulaşan bebeğin vücut ağırlığı; ilk üç ayda 30 gr/gün, ikinci üç ayda 20 gr/gün, üçüncü üç ayda 15
gr/gün, dördüncü üç ayda ise 12 gr/gün artar.
Bebek 4-5 aylık olduğunda doğum ağırlığının iki katına, 1 yaşında üç katına, 2 yaşında ise dört
katına ulaşmış olur. Vücut ağırlığı, kısa zaman aralıklarında çok büyük değişiklikler gösterebildiği için
süt çocukluğu döneminde büyümenin izlenmesinde tüm ölçümlerden daha duyarlıdır ve ilk yaşta
ayda bir ölçülmelidir. 1-2 yaş arasında 3 ayda bir, devam eden yaşlarda ise 6 ayda bir ölçülmesi
önerilir.
Çocuğun yaşına göre normal boyu kaç olmalı?
Yeni doğan bir bebeğin boyu ortalama 50 cm civarındadır. Bebeğin boyu ilk 3 ayda 3.5 cm/ay, ikinci
üç ayda 2 cm/ay, üçüncü üç ayda 1.5 cm/ay, dördüncü üç ayda ise 1.2 cm/ay uzayarak bir yaşında
doğum boyunun 1.5 katına ulaşmış olur. Çocuk dört yaşına geldiğinde doğum boyunun 2 katına, 12
yaşında ise 3 katına ulaşır. Boy ölçümleri, yetersiz beslenme ve akut (kısa dönem) enfeksiyon
geçirilmesi gibi değişikliklere duyarlı değildir. Kronik (uzun dönem) hastalık ve beslenme
yetersizliğinin, boyu etkilemesi için en az altı aylık bir süre geçmesi gereklidir. Boy kısalığı, uzun
süreli beslenme yetersizliğine veya kronik bir hastalığa işaret eder ve erken fark edilmesi, ileri
dönemde olası boy kısalığını önlemek açısından önemlidir.
Bebeğin baş çevresi ölçüsü kaç santimse normaldir?
Baş çevresi ise, beynin büyümesini gösteren bir parametredir ve 0–3 yaş arasındaki çocuklarda
düzenli olarak takip edilmelidir. Doğumda 35 cm olan baş çevresi, ilk iki ayda ortalama 2 cm/ay, 2–6.
aylarda 1 cm/ay, 6–12. aylarda ise 0.5 cm/ay büyür. Doğumdan itibaren normalden büyük baş
çevresi, kanama veya hidrosefali (beyin boşluklarında genişleme) gibi önemli hastalıkların erken
bulgusu olabilir. Daha sonradan baş çevresinde beklenenden az büyüme ise, beyin gelişimindeki
geriliği gösterebilen bir bulgudur."
Bu dökümanı orjinal adreste göster
Çocukta yaşa göre kilo ve boy gelişimi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
13 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content