close

Enter

Log in using OpenID

adıǵe dil derneği proje tanıtımı

embedDownload
ADIǴE DİL DERNEĞİ PROJE TANITIMI
Bu Hibe Programı Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse
edilmektedir.
Adıǵe Dil Derneği (ADDER) tarafından hazırlanan ve Konya Çerkes Derneği’nin Eş
Başvurusu (Porje ortağı) sonucu “Adıǵe dilinin Latin alfabesi uyarlaması ile kayıt altına
alınması ve çok yönlü dil öğretim materyallerinin hazırlanması” isimli proje “Sivil
Toplum Örgütleri Arasında Diyalogun Geliştirilmesi-II Programı” kapsamında Merkezi
Finans ve İhale Birimi tarafından uygun bulunarak Avrupa Birliği fonlarından hibe
almaya hak kazanmıştır.
PROJENİN KONU BAŞLIĞI: Adıǵe dilinin Latin alfabesi uyarlaması ile kayıt altına
alınması ve çok yönlü dil öğretim materyallerinin hazırlanmasıdır.
PROJENİN AMACI:
Proje genel olarak geleneksel Adıǵe dil/diyalektleri için sürdürülebilir bir koruma
programı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için; bütün bilim, teknik, sanat
kavramlarını karşılayacak ve bilimsel yöntemlere uygun latin tabanlı Adığe Alfabesini
esas alarak Türkiye’de Adıǵe dilinin öğrenimini kolaylaştırmak, multimedya ortamında
yazışma kolaylığını sağlamak, dijital dünyada Adıǵe dilini tanımlamak, ofis ürünlerine
database (veri) hazırlamak ve Adıǵe dilinin öğrenimi için uygun araçları geliştirmek
projenin temel amaçlarıdır.
PROJENİN HEDEFLERİ:
1. Genel hedefler; Evrensel kültür mirasını ve dil zenginliğini korumak, yerel dilleri
yaşatmak ve yok olma sürecine giren Adıǵe dili için sürdürülebilir bir koruma programı
geliştirmek, mevcut sivil örgütlenmelerini güçlendirmeyi, bireylerde kültürel mirasın
korunması bilincini geliştirmeyi, kültürel erozyon konusunda farkındalığı arttırmayı,
Adıǵe topluluğu arasında işbirliğini güçlendirmeyi ve ortak öğretim etkinlikleri
geliştirmelerini sağlamaktır.
2. Özel hedefler; Adıǵe dilinde geçen sözcüklerin dijital kaydını alarak dili korumak ve
yazılım programları için veri tabanını oluşturmak, ADDER tarafından hazırlanan Latin
esaslı Adıǵe Alfabesinin kullanımını Türkiye’deki Adıǵeler arasında yaygınlaştırmak,
Adığe dilinin öğrenimini kolaylaştırmak ve dilin kullanım alanlarını artırmak, çok yönlü
öğretim program ve materyalleri oluşturarak Adıǵe dilini öğrenmek isteyenler için kolay
ulaşılabilir, uygun araçları geliştirmektir.
PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Türkiye’de yaşamını sürdüren internet ve bilgisayar kullanıcısı Adıǵe bireyler, okumayazma çağındaki çocuklar (ortaokul ve lise öğrencileri), Konya Çerkes Derneği ve Adığe
Dil Derneği üyeleri, Çerkes kültürü üzerine hizmet yürüten STK’lardır.
TEMEL FAALİYETLER:
Adıǵe dilindeki kelimelerin doğu ve batı lehçesinde dijital kaydının alınması, Türkçe ve
İngilizce karşılıklarının dijital sözlük olarak yayınlanması, Adıǵe dili ilgili dil öğretim
videolarının oluşturulması, İnteraktif dil öğretim derslerinin gerçekleştirilmesi, Adıǵe
dilinde resimli masal kitapları, konuşma klavuzu, dil öğrenim ve gramer kitabının
yayımlanması, Adıǵe dili alanında çalışan diğer STK’lar ile dil sempozyumu, toplantı ve
ziyaretler gerçekleştirmektir.
Proje Başlangıç Tarihi
Proje Süresi
Proje Sahibi
Eş Başvuru (Proje Ortağı)
Proje Bütçesi
Hibe Tutarı
Başvuran Katkısı
:
:
:
:
:
:
:
15/09/2014
8 Ay
Adıǵe Dil Derneği
Konya Çerkes Derneği
46.018,04 Euro
40.072,51 Euro
5.945,53 Euro
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ADIǴE DİL DERNEĞİ
ADIǴÉ BZE XASE
ADIǴE LANGUAGE ASSOCIATION
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
798 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content