close

Enter

Log in using OpenID

4. Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde

embedDownload
4. Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi
Projesi
Sorumlu Kurum/Birim:
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Projenin Faydalanıcıları:
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Projenin Süresi:
2008-2010
Projenin Bütçesi:
180.000 Avro
Projenin Amacı:
Çocuk ceza sorumluluğu yaşının tespit edilmesi,
sosyal çalışma görevlilerinin çocukların ceza sorumluluğunu incelerken kullanılabilecekleri
bir rehber hazırlanması ve bu rehberin eğitim materyali haline getirilmesi; çocuğun ceza
sorumluluk yaşının tespitine yönelik olarak alınması gereken bilirkişi raporlarının
düzenlenmesinde uyulacak usul ve esasların belirlenmesi; eğitime katılım oranları düşük olan
çocuklar ile çalışan ve sokaklarda yaşayıp, suça sürüklenen çocukların yaygınlığı göz önünde
tutularak, 12 ilde etkili ve bütüncül çocuk merkezli önleme, koruma ve izleme hizmetlerinin
verilebilmesi için değerlendirmeyi de içeren, etkili ve eş güdümlü çalışma mekanizmalarının
oluşturulması.
Projenin Faaliyetleri:
1. Sosyal Çalışma Görevlileri Rehber Eğitimi programı çerçevesinde yapılan 2 grup
seminer ile toplam 371 sosyal çalışma görevlisine eğitim verilmiştir.
2. Proje kapsamında geliştirilen taslak modeli uygulamak üzere pilot il seçilen
Bursa'ya çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir.
3. Ulusal ve uluslar arası mevzuat ile yurt dışı uygulama örneklerine ilişkin rapor,
kurumlarda yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine ilişkin ölçme ve
değerlendirme sisteminin belirlenmesi amacıyla veri toplama araçlarının
kullanıldığı saha çalışması ile hükümlü yönetim modeli içinde yer alan araştırmadeğerlendirme formu (ARDEF) ve bireyselleştirilmiş iyileştirme planı formu (BİP)
oluşturularak taslak modelin pilot uygulamaları Ankara Çocuk ve Gençlik , Ankara
Çocuk Eğitimevi, Maltepe Çocuk ve Gençlik ve Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz
kurumlarında başarı ile tamamlanmış, uygulama el kitapları (ARDEF- BİP)
oluşturulmuştur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
128 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content