close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 DÖNEMİ HEDEF VE ÖNCELİKLİ ÜLKELERİ

embedDownload
2014-2015 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeleri
2012-2013 döneminin sona ermesi, değişen küresel ekonomideki ve siyasi konjonktürdeki
gelişmelerin ortaya çıkardığı ihtiyaç da dikkate alınarak Hedef ve Öncelikli Ülkeler listesinin
2014-2015 dönemi için revizyonu ihtiyacı hâsıl olmuştur.
Ekonomi Bakanlığı Pazara Giriş Komitesi Sekretaryası tarafından hazırlanan 2014-2015
Dönemi Hedef ve Öncelikli ülke belirleme çalışması Pazara Giriş Koordinasyon yapısının en
üst karar alma mercii olan Pazara Giriş Komitesi tarafından onaylanmış olup Hedef ve
Öncelikli ülke listesi aşağıdaki gibi şekillenmiştir.









2014-2015 Dönemi Hedef Ülkeler (17 Ülke):
ÇHC,
Rusya,
 Nijerya,
Hindistan,
 Libya,
ABD,
 Cezayir,
Polonya,
 Irak,
Romanya
 Kazakistan,
Brezilya,
 Ukrayna,
S.Arabistan,
 Japonya
İran
 Güney Kore









2014-2015 Dönemi Öncelikli Ülkeler (27 Ülke):
Malezya,
 Kuveyt,
Angola,
 Kolombiya,
Almanya,
 Azerbaycan,
Gana,
 Birleşik Arap Emirlikleri,
Etiyopya,
 Kanada,
Şili,
 Peru,
Arjantin,
 Tanzanya,
Vietnam,
 Endonezya
Türkmenistan,
 Meksika









Mısır,
G. Afrika C.,
İngiltere,
Bulgaristan,
Tayland,
Bangladeş,
Gürcistan,
Umman,
Katar
Bu kapsamda, düzenlenen Ticaret Heyeti, Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti
faaliyetlerinde sektörlerin özelliklerine göre söz konusu ülkeler üzerinde yoğunlaşılmaktadır.
Öte yandan, “2009/5 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine
İlişkin Tebliğ” çerçevesinde her yıl belirlenen 15 ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden
katılımcılara 20 puan ilave destek sağlanmaktadır. Bu çerçevede:
Hedef Ülkelerden ABD, Brezilya, ÇHC, Hindistan, Japonya, Nijerya ve Polonya; Öncelikli
Ülkelerden ise Peru, Etiyopya, Güney Afrika, Malezya, Meksika Tayland ve Tanzanya’da
düzenlenen fuarlara katılım sağlayan firmalarımız bu ilave destekten yararlanabilecektir.
Ayrıca, “2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ” çerçevesinde tüm Hedef ve Öncelikli Ülkeler için ilave 10 puan ilave destek
sağlanmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
204 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content