close

Enter

Log in using OpenID

Çevre Politikaları Koordinatörü Ref: (KÇP-ÇK) • Esnek

embedDownload
Çevre Politikaları Koordinatörü
Ref: (KÇP-ÇK)
Görev Tanımı
•
•
•
•
•
Ülkemizde ve Dünya’da doğal varlıkların korunması, erozyonla mücadele, toprak-su düzeninin
sürekliliğine ve ekolojik dengeye müdahalelerin önlenmesi, tarım arazilerinin korunması, mera ıslahı,
toprak örtüsü ve toprağın korunması için politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve
uygulamada bu esaslardan ödün verilmemesi için hukuksal ve sivil alanda savunuculuk yapmak
TEMA Vakfı’nın bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturma çalışmalarına katkı sağlamak, Vakfın hukuksal
ve sivil mücadelesine yönelik kampanyaları kampanyalarını yürütmek
Çevre politikalarını ve doğal varlıklarla ilgili mevzuatı izlemek
TEMA Vakfı’nın iklim değişikliği bilgi ve politika üretme süreci üzerinde çalışmalar yürütmek; iklim
değişikliği konusunda çalışan STK’lar arasında oluşturulan İklim Ağı’nın çalışmalarını yürütmek
İklim değişikliği ile ilgili projelerin koordinasyonu; iklim değişikliği hakkında ulusal ve uluslararası
gündemin ve müzakere süreçlerinin takibi ve raporlanması; Türkiye’de ve dünyada iklim değişikliği
konusunda çalışan akademisyenler, STK’lar, meslek odaları ve kampanyalar ile iletişim halinde
olmak, iklimle ilgili ulusal ve uluslararası platformdaki faaliyetlere katılmak.
Aranan Nitelikler
•
•
•
Üniversite mezunu, tercihen yüksek lisans yapmış,
Tercihen doğa koruma ve benzer konularda 3-5 yıl deneyimli,
Gönüllülüğü ilke edinmiş ve sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almak isteyen,
Türkiye’de ve dünyadaki çevresel problemleri yakından takip eden,
Ekip çalışmasına yatkın, yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip, inisiyatif kullanabilen, ikna ve
uzlaşı kabiliyeti gelişmiş,
Sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almak isteyen,
İyi derecede İngilizce bilen,
MS Office Programlarını etkin biçimde kullanabilen,
•
•
Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve sahada çalışma yapabilecek,
Seyahat engeli olmayan.
•
•
•
•
•
E-posta: [email protected]
Faks: 0212 281 11 32
www.tema.org.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
92 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content