close

Enter

Log in using OpenID

Coğrafi Bilgi Merkezleri

embedDownload
BİLGİ MERKEZLERİNDE
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN
KULLANIMI
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bilgi
Merkezlerindeki Konumsal Verilere Erişim ve
Dijital Coğrafi Arşivler Yaratma
Safa Burak GÜRLEYEN
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Bütünleşik Doktora Öğrencisi - 2014
İletişim : [email protected]
Sunum Planı
• Kavramsal Temeller
• Kavramlar
• Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
• Yöntem
• Coğrafi Bilgi Merkezleri
• Dijital Coğrafi Arşivler
• Örnek Uygulamalar
• Sonuç ve Öneriler
Giriş
Giriş
 «Harita tabanlı bilgi erişim olarak da adlandırılabilecek sistemler sayesinde
bilgi, konum, eğilim, süreç aynı anda bir bilgi sistemi üzerinde
görselleştirilerek hizmete sunulabilmektedir.» (Jantz, 1997)
Giriş
Kavramsal Temeller
• Coğrafi ve Konumsal Veri
• Jeo-Konumsal (Geospatial) Veri
• Coğrafi Referanslama
(Georeferencing)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Haritacılık
Bilgisayar
Araştırma
Coğrafya
Modelleme
Matematik
CBS
Peyzaj Mimarlığı
Karar Verme
Çevre Bilimi
İstatistik
Planlama
Uzaktan Algılama
Veri İşleme
Mühendislik
Bilgi ve Belge Yönetimi
(Tecim, 2008)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Yöntem
• Coğrafi Bilgi Merkezleri (CBM)
• Dijital Coğrafi Arşivler
• Örnek Uygulamalar
Coğrafi Bilgi Merkezleri
(CBM)
 «Bu bütünsel yaklaşıma adaptasyon ile akademik çevrelere yaşam boyu
bilgiyi değerlendirme yetenekleri sağlanabilir.» (Howser ve Callahan, 2004)
Coğrafi Bilgi Merkezleri
(CBM)
Coğrafi Bilgi Merkezleri
(CBM)
•
•
•
•
•
CBS’nin farklı bilgi merkezlerine girişi,
Kullanıcılar ve bilgi bağlantısı,
Resmi bilgiye erişim,
Yeni projelerde öncülük,
Kaynak paylaşımı.
Coğrafi Bilgi Merkezleri
(CBM)
 «Yayınlanmış, işletilebilir harita servislerinden oluşan bu yeni evrede,
kütüphaneler portallar olarak coğrafi web servisleri formunda eşzamanlı
içeriği yayınlamaya imkan tanıyan yeni roller keşfetme fırsatı yakaladılar.»
(Morris, 2006)
Dijital Coğrafi Arşivler (DCA)
 «Dijital Coğrafi Arşivler, arşivlenmiş jeo-konumsal içeriğin yönetilmesi için
oluşturulmuş dijital kayıtların tutulduğu depolardır.» (GeoMAPP, 2011)
Dijital Coğrafi Arşivler (DCA)
Dijital Coğrafi Arşivler (DCA)
Örnek Uygulamalar
• Harvard Jeo-Konumsal Kütüphaleri
• AfricaMap
• ChinaMap
• WorldMap
• Elektronik Kültürel Atlas Girişimi
Harvard Jeo-Konumsal
Kütüphanesi
WorldMap
WorldMap
•
•
•
•
Genel veri ile etkileşim, veri setleri,
Harita uygulamaları,
Arşiv, online erişim, paylaşım,
İşbirliği içinde çalışma.
WorldMap
WorldMap
Açık
Erişim
Organizasyonel
İşbirliği
Araştırma Grubu
İşbirliği
Bireysel
Araştırmacı
Açık
Erişim
Açık
Erişim
Araştırma Yaşam Döngüsü;
- Kapsamın belirlenmesi
- Veri toplama/keşif
- Sentez/analiz
- Yazma/iletişim
- Yayınlama/Teslim
AfricaMap
AfricaMap
AfricaMap
AfricaMap
ChinaMap
Elektronik Kültürel Atlas
Girişimi (ECAI) ve TimeMap
 «CBS’nin analitik potansiyeli farkedildiğinden çok daha büyüktür.»
(Johnson ve Wilson, 2003)
Elektronik Kültürel Atlas
Girişimi (ECAI) ve TimeMap
Elektronik Kültürel Atlas
Girişimi (ECAI) ve TimeMap
Elektronik Kültürel Atlas
Girişimi (ECAI) ve TimeMap
Elektronik Kültürel Atlas
Girişimi (ECAI) ve TimeMap
Sonuç ve Öneriler
Sonuç ve Öneriler
İletişim : [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
4 230 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content