close

Enter

Log in using OpenID

16 EKİM 2009 tarihlerinde TÜRMOB İş Bankası Dikmen Ankara

embedDownload
MESLEKĠ UYUM EĞĠTĠMĠ ĠLE ÖZEL SMMM SINAVI
2014/2. DÖNEM BAġVURUSU
(31 Mart 2014 -13 Nisan 2014)
Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Smmm. Sınavı Konuları
1. Muhasebe ve Denetim
2. Hukuk
3. Vergi Hukuku
4. Meslek Hukuku, Mesleki Değerler ve Etik
MESLEKĠ UYUM EĞĠTĠM BAġVURUSU ĠÇĠN (ĠLK BAġVURU)
Başvurular (31 Mart 2014 -13 Nisan 2014) tarihleri arasında yapılacak.
İş Bankası Dikmen /Ankara Şubesindeki 4248 - 0686 924 nolu TESMER hesabına Mesleki Uyum
Eğitimi Katılım Bedeli olarak (TC Kimlik Numaranız ve Ad Soyad belirterek) ;
Lisans Mezunları
Önlisans Mezunları
Lise Mezunları
100,00-TL
150,00-TL
200,00-TL
ÖZEL SMMM SINAV BAġVURUSU ĠÇĠN (ĠLK BAġVURU)
Başvurular (31 Mart 2014 -13 Nisan 2014) tarihleri arasında yapılacak.
İş Bankası Dikmen /Ankara Şubesindeki 4248 - 0686 938 nolu TESMER hesabına Özel Smmm.
Sınav Katılım bedeli olarak tüm mezuniyetler için 540,00-TL (TC Kimlik Numaranız ve Ad Soyad
belirterek) yatırınız.
Yukarıdaki hesaplara ödemeler KG ekranından ve elden yatırılarak iki kopya dekont alınacaktır.
(internet üzerinden yapılacak her türlü ödeme -EFT veya HAVALE- kabul edilmeyecektir.)
*** Hesaplar masrafsız olup, havale ücreti ödenmeyecektir.
*** Son Başvuru günü, Mesai Saati Bitiminde Hesaplar Kapatılacaktır.
Eğitim ve Sınav bedelini yatıranlar; 13 Nisan Ocak 2014 Pazar günü saat 23:59’a kadar aşağıdaki
linklerin herhangi birisinden Eğitim BaĢvurusu menüsü içerisinden başvuru yapabilirler.
http://mue.tesmer.org.tr/
http://uyumegitimi.turmob.org.tr/
Teorik Eğitim BaĢvuru Belgesi doldurulurken ( İnternetten başvuru yapılırken)
 T.C kimlik numarası,
 Ruhsat numarası,
 Mesleki Uyum Eğitimi Katılım Bedeli Dekontu,
 Özel Smmm sınavı Katılım Bedeli Dekontu,
hazır bulundurulmalıdır. BaĢvuru belgesinde yer alan bilgilerde uyumsuzluk bulunanlar
“TÜRMOB Sicil Ruhsat Birimi” ile görüşecekler. ( Tel: 0312-2325060 / 105 Fax: 0312 2325073 )
26.07.2008 tarihinden önce SM ünvanı almaya hak kazanmış ancak ruhsatlarını almamıĢ veya
Geçici Ġzin Belgesi almış olanlar SM ruhsatlarını aldıktan sonra başvuru yapabilecekler.
TEORĠK EĞĠTĠM TARĠHLERĠ (Eğitim internet üzerinden yapılacak)
Lisans
14-20 Nisan 2014 arası - (1 Hafta)
Önlisans 14-27 Nisan 2014 arası- (2 Hafta)
Lise
14 Nisan 2014 – 4 Mayıs 2014 arası (3 Hafta)
Bu tablodaki belirtilen sürelerde izlemeyenler veya eğitimini tamamlamayanlar bu dönem itibari ile
başarısız kabul edilir ve sınav bedelleri de geçersiz sayılır. Sonraki eğitim dönemlerinde Mesleki
Uyum Eğitimi Katılım bedelini ve Özel SMMM Sınavı bedelini ödeyerek yeniden başvuruda
bulunabilirler.
PRATĠK EĞĠTĠM BAġVURUSU ĠÇĠN
ODAYA TESLĠM EDĠLMESĠ GEREKEN EVRAKLAR
(Teorik eğitimin tamamlandığı günü takip eden ilk iş günü getirilecektir.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Teorik Eğitim Başvuru Belgesinin internet çıktısı, (Ġmzalı Olacak)
Mesleki Uyum Eğitimi Banka dekontunun aslı, (100-150-200)
Özel Smmm Sınavı Banka dekontunun aslı,
Teorik Eğitim Tamamlama belgesi internet çıktısı,
Borçsuzluk belgesi (Türmob „un internet sayfasından çıktısı alınarak odaya onaylatılacak)
Diploma fotokopisi,
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Resmi Kuruma verilmek üzere alınmış adli sicil belgesi. (Sabıka kaydı olanların mahkeme
kararının fotokopisini eklemesi gerekmektedir.)
Belgelerini odaya eksiksiz teslim eden adaylara imza karşılığında Eğitim Materyallerini içeren set
verilecektir.
PRATĠK EĞĠTĠM TARĠHLERĠ ( Odamızda yüz yüze yapılacak )
Odamızda yapılacak Pratik eğitim ve sınav tarihleri ayrıca açıklanacaktır.
Pratik eğitimini tamamlayan ve Odamızda yapılacak değerlendirme sınavına katılan adaylar;
http://mue.tesmer.org.tr/
http://uyumegitimi.turmob.org.tr/
adresli portallar dan Mesleki Uyum Eğitimi Tamamlama Sertifikasının dökümünü alarak Odamıza
teslim edeceklerdir.
SINAV BAġVURU TARĠHLERĠ : 26 Mayıs 2014- 2 Haziran 2014 tarihleri arası
Özel SMMM Sınav baĢvuru formunun dökümünü (Ġmzalı Olacak) 03 Haziran 2014 Salı günü
mesai bitimine kadar alarak Odamıza teslim edeceklerdir.
SINAV TARĠHĠ 29 Haziran 2014 - Pazar
Adaylar sınavın yapılacağı tarihten önce
http://mue.tesmer.org.tr/
http://uyumegitimi.turmob.org.tr/
adresli portallar dan Özel SMMM Sınavı GiriĢ Belgesi ni alarak sınava katılacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Mesleki Uyum Eğitimi 2014 yılında son defa olmak üzere 3 dönem halinde
yapılacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
257 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content