close

Enter

Log in using OpenID

Borç Senedi

embedDownload
TRT
VAKFI
TRT MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM
YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI
Ataç 1 Sokak No : 38 / 7 Kızılay / ANKARA Tel-Faks: ( 0 312 ) 433 69 79 - 433 98 78
İSTENİLEN KREDİNİN TAKSİTİNİ SEÇİNİZ.
BORÇ KREDİSİ
KONUT KREDİSİ
TAŞIT KREDİSİ
12 Taksit
12 Taksit
12 Taksit
18 Taksit
24 Taksit
24 Taksit
24 Taksit
36 Taksit
36 Taksit
KREDİ İSTENEN AY / YIL
…….....…....………/ 201...
B O R Ç L U
ADI VE SOYADI
TRT SİCİL NO
İŞ TELEFONU
GÖREV YAPTIĞI
ÜNİTE
EV TELEFONU
CEP TELEFONU
AÇIK EV ADRESİ
İ M Z A
MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİL
ADI VE SOYADI
TRT SİCİL NO
İŞ TELEFONU
GÖREV YAPTIĞI
ÜNİTE
EV TELEFONU
CEP TELEFONU
AÇIK EV ADRESİ
İ M Z A
TRT Vakfından yalnız ………..…..……..Türk Lirasını peşin olarak aldık.Bu para müteselsilen borcumuzdur. İş bu tutarı aşağıda gösterilen taksitlerle
maaşımız, tazminatımız, ikramiyemiz haciz altında olsa bile geriye kalanı üzerinden ödemeyi kabul ettiğimizi, taksit tutarlarının hak etmiş olduğumuz
alacaklarımızdan müteselsilen alıkoyulmasına ve TRT Vakfına ödenmesine izin verdiğimizi bildiririz. Herhangi bir nedenle Kurumdan ayrıldığımızda
borcumuz tamamen muaccel borca dönüşür. Zamanında ödenmemiş taksitlerle herhangi bir kazancımıza mahsuben aldığımız borçlarımız için hak
etmiş olduğumuz kazancımızdan ve Sosyal Güvenlik Kurumundan, iş bu borcumuza ilişkin taksitlerin adımıza gerçekleşecek aylık, emekli aylığı ve
diğer kazançlardan çalıştığımız yerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından TRT Vakfına kendiliğinden kesilmesine ve mahsup edilmesine izin
verdiğimizi bildiririz. Yetkili makam olarak T.C. Ankara Mahkemelerine veya İcra Dairelerine başvuru olursa ; yargılama giderlerini, vekalet ücretini ve
geçmiş günlere ilişkin yasal faizini de ödemeyi kabul ediyoruz.
Yönetmelik gereği ödenmeyen borçlar için aylık % 5 gecikme faizi alınmaktadır.
DİKKAT:
SENETTEKİ ADRESLERİN VE
TELEFONLAR ' IN YAZILMASI ZORUNLUDUR.
BU KISIM TRT VAKFI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
BANKA HESAP NO
ÖDENEN BRÜT KREDİ TUTARI
ÜYE GİRİŞ TARİHİ
ÖDENEN KREDİ TUTARI
ÜYE NO
TAKSİT TUTARI
ÜYELİK YILI
ÜYENİN BAĞIŞ TUTARI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content