close

Enter

Log in using OpenID

2 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

embedDownload
TRT VAKFI
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA,
TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI
2013, 2014 YILLARI AYRINTILI VE AÇIKLAMALI BİLANÇOSU
AKTİF (VARLIKLAR)
1-DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır Değerler
Bankalar
Vadesiz Hesaplar
Vadeli Hesaplar
Fon ( İş Bk. 801 )
C-Alacaklar
Konut Kred.Alacaklar
Borç Para Kred.Alacaklar
Taşıt Kredisinden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alac.Karş.( - )
Üçüncü şahıslara ver.avans
Personele verilen iş avansı
2-DURAN VARLIKLAR
A- Finansal duran varlıklar
Su,Elktrik,Dğlgaz abone bed.
B - Maddi Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlık. (+)
Birikmiş Amortisman.(-)
AKTİF TOPLAMI
31,12,2013
6.716.570,46
4.361.688,46
4.361.688,46
6.260,09
4.198.012,63
157.415,74
A Ç I K L A M A
6.601.548,65
4.001.506,65
4.001.506,65
15.491,80 31,12,2014'de bankalardaki vadesiz hesapları ifade etmektedir.
3.883.896,32 31,12,2014'de bankalardaki vadeli hesapları ifade etmektedir.
102.118,53 31,12,2014'de bankalardaki fon tutarlarını ifade etmektedir.
2.354.882,00 2.600.042,00
379.850,00
319.688,00 2014 Yılında 22 üyemize 178.152.-TL konut kred. Verilmiştir
Dönem içerisinde üyelerimizden 238.314.- TL. tahs.yapılmıştır.
1.559.314,00 1.791.777,00 2014 yılında 498 üyemize 2.370.264.-TL. borç kred. verilmiştir
Dönem içerisinde üyelerimizden 2.137.801.- TL. tahs. yapılmıştır.
415.224,00
487.577,00 2014 yılında 63 üyemize 356,688-TL. taşıt kred. Verilmiştir
Dönem içerisinde üyelerimizden 284,335.- TL. tahs. yapılmıştır.
494,00
1.000,00 Ali
İş Bnk.Sehven
Aytekinden kira
mük.ödenen
depozitosu
vergi
alacağını
alacağıifade
(Ocakta
etmektedir.
tahsil edildi)
6.870,00
-6.870,00
5.682,00 İcra işlemleri devam eden alacaklarımızı ifade etmektedir.
-5.682,00 İcraya verilen şüpheli alacaklar için ayrılan karşılık.
Şef Sevda Hararoğlu'na verilen iş avansı
29.186,46
1.000,00
449.137,95
566,06 Su elektrik doğalgaz abonelik bedelleri
28.186,46
448.571,89
64.793,97
495.743,46 Vakfın demirbaş kayıtlarında yer alan sabit kıymetleri ve
-36.607,51
-47.171,57 birikmiş amortismanları ifade etmektedir.
6.745.756,92 7.050.686,60
PASİF (KAYNAKLAR)
1-KISA VADELİ BORÇLAR
Personele borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
31,12,2014
A Ç I K L A M A
9.107,55
5,96
1.201,38
6.771,43
22,04 Pers.avansı borcunu ifade etmektedir.
Ödenecek Vergi ve Fonlar
Ödenecek Sos.Güv.Kesintiler
4.290,30
1.901,94
4.387,20 Ekim,Kasım,Aralık/2014'a ait ödenecek vergilerdir.
2.362,19 Personelin Aralık/2014 ücretlerine ait SSK Primleri.
Gelecek Ayl.Ait Gelirler
1.707,97
2- UZUN VADELİ BORÇLAR
Kıdem Tazminatı Karşılığı
58.833,26
4
81.708,26 Vakıfta çalışan personelin kıdem tazminatları için ayrılan
karşılığı ifade etmektedir.
3- ÖZ KAYNAKLAR
Sermaye
6.677.816,11 6.962.206,91
100
100 Vakfın ödenmiş sermayesini ifade etmektedir.
Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası
Net Dönem Gider Fazlası (-)
Net Dönem Gelir Fazlası
PASİF TOPLAMI
6.241.336,71 6.677.716,11 Vakfın geçmiş yıllar gelir fazlalarını ifade etmektedir.
436.379,40
284.390,80 Vakfın 2014 yılı gelir fazlasını ifade etmektedir.
6.745.756,92 7.050.686,60
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
181 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content