close

Enter

Log in using OpenID

Bu PDF dosyasını indir

embedDownload
Düzeltme/Correction
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
(2012) 25(1): 67
www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr
Exploring socio-economic structures of freshwater trout farms in
Mediterranean region of Turkey. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
DERGİSİ [(2011) 24(2): 101-108)].
Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nde tatlı suda alabalık çiftliklerinin sosyo-ekonomik
yapısının araştırılması. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ [(2011)
24(2): 101-108)].
Yılmaz EMRE1, Cengiz SAYIN2, M. Nisa MENCET2, Yavuz TAŞÇIOĞLU2, Muharrem GÖNCÜ2
1
2
3
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü, Antalya
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi 07070, Antalya
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aksu İlçe Müdürlüğü, Antalya
Corresponding author (Sorumlu yazar): C. Sayın, e-posta (e-mail): [email protected]
The following “Acknowledgement” statement was unintentionally erased from the paper entitled “Exploring socio-economic
structures of freshwater trout farms in Mediterranean region of Turkey” that was published in AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture) [(2011) 24(2): 101-108)].
Aşağıdaki “Teşekkür” ifadesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ’sinde [(2011) 24(2): 101-108)]
basılmış olan “Exploring socio-economic structures of freshwater trout farms in Mediterranean region of Turkey” başlıklı
makaleden sehven silinmiştir.
“Acknowledgements
The authors would like to thank Akdeniz University Scientific Research Projects Coordination Unit and Mediterranean Fisheries
Research, Production and Training Institute for support of the research.”
© Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content