close

Enter

Log in using OpenID

2014 / 6

embedDownload
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU’NA;
KURUMSAL YÖNETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU
Toplantı Tarihi
Toplantı No
Gündem
: 05.11.2014
: 2014/06
:
Ağağıdaki gündem maddeleri görüşülerek, değerlendirmelerde bulunulmuştur;
•
•
•
•
•
Yeni Kurumsal Yönetim derecelendirme raporu ve revize derecelendirme
notumuz hakkında bilgilendirme,
CDP Raporlaması ve CDP Performans Leadership Index ödülü hakkında
bilgilendirme,
BIST Sürdürlebilirlik Endeksi hakkında bilgilendirme,
Tofaş Sürdürülebilirlik Raporlaması hakkında bilgilendirme.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yeni Kurumsal Yönetim Tebliği
kapsamında ve daha önce ele alınan Kurumsal Yönetim derecelendirme
metodolojisi çerçevesinde, uygulamalar ve gelişmeler hakkında Komite üyelerine
bilgi verilmiştir..
Bu doğrultuda, kurumsal yönetim uygulamaları açısından OECD bünyesindeki
gelişmeler hakkında Komite üyelerine bilgi sunulmuştur. Ayrıca, yeni
derecelendirme raporu kapsamında, Mayıs 2014 - Kasım 2014 arasında yapılan
çalışmaların derecelendirme notumuz üzerindeki etkileri hakkında Komite
üyelerine bilgilendirmede bulunulmuştur.
Kurumsal Yönetim derecelendirme notunun revizyonu hakkında derecelendirme
firması Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından
hazırlanan revize raporda yeni derecelendirme notumuzun 9,01 (90.09) olarak
belirlendiğine dair Komite üyelerine bilgi verilmiştir. Kurumsal Yönetim revize
derecelendirme notumuzun, sermaye piyasası düzenlemeleri gereği, KAP
aracılığıyla yayınlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulması uygun görülmüştür.
•
CDP’nin “Çevresel İklim Değişikliği Programı” (CDP Turkey 2014 Climate Change
Report) kapsamında Tofaş’ın hazırladığı raporlamanın gösterdiği başarı hakkında
Komite üyeleri ne bilgi sunularak, konu hakkında değerlendirmelerde
bulunulmuştur.
Bu doğrultuda Tofaş’ın, CDP’nin "Climate Performance Leadership Index" (CPLI)
olarak bilinen değerlendirme endeksine, A bandına girmeyi başararak,
Türkiye’den CPLI endeksine girmeyi başaran ilk ve tek şirket olduğu konusunda
Komite üyelerine bilgi sunulmuştur.
•
BIST 30 Şirketlerini kapsayacak şekilde, Borsa İstanbul (BIST) tarafından
uygulamaya alınan Sürdürülebilirlik Endeksi sürecinde, Tofaş’ın sözkonusu
endekse girmeyi başaran 15 şirket içerisinde yer aldığı konusunda Komite üyeleri
bilgilendirilerek, konu hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.
1
Kurumsal Yönetim Endeksi’ne giren ilk otomotiv şirketi olduğu gibi, Sürdürlebilirlik
Endeksine de girmeyi başaran ilk otomotiv şirketi olduğu hakkında bilgi verilmiştir.
•
Sürdürülebilirlik Endeksi sürecinde ele alınan Tofaş Sürdürülebilirlik Raporlaması
çalişmaları hakkında Komite üyelerine bilgi sunularak, konu hakkında
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu çerçevede hazırlanan Sürdürülebilirlik
Raporu’nun Kasım 2014 itibariyle yayınlanacağına ilişkin Komite üyeleri
bilgilendirilmiştir.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Libero MILONE
Başkan
Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi
Alfredo ALTAVILLA
Üye
Yönetim Kurulu
Üyesi
Gökçe BAYINDIR
Üye
Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi
İ. Cenk ÇİMEN
Üye
Yönetim Kurulu
Üyesi
Cengiz EROLDU
Üye
Mali Direktör
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
171 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content