close

Enter

Log in using OpenID

açıkta iken emeklilik talep formu ile

embedDownload
AÇIKTA İKEN EMEKLİLİK TALEP FORMU İLE
İLGİLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER
1 – 15 yıl hizmeti olanlar için ;
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emekli Sandığı Tahsisler Dairesi Başkanlığı’na (Devredilen)
ANKARA
………………………….. emekli sicil numarası ile Sandığınız İştirakçisi olarak görev
yapmakta iken 15 yıldan fazla hizmetim olmasından dolayı görevimden ayrıldım.
61 yaşını …………………. Tarihinde doldurmuş olmam nedeniyle 5434 sayılı
Kanunun 39/(d) bendine göre emekli aylığımın bağlanması için gerekli işlemlerin
başlatılmasını arz ederim.
Tarih
:
İmza
:
Ad - Soyad:
ADRES
:
EKLER
T.C.Kimlik No
:
:
3 – İstenilen Belgeler :
-
Bağlı bulunduğunuz Nüfus İdaresinden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, aslı,
Halen ikamet edinilen yerdeki Vergi Dairesinden veya Mal Müdürlüğünden alınacak
vergi mükellefi olup olmadığına dair resmi yazı,
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü veya İl Müdürlüklerinden alınacak Bağ-Kur Sigortalısı
olup-olmadığına dair şef ve müdür imzalı resmi yazı,
Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü veya İl Müdürlüklerinden
alınacak sigortalı hizmetinin olup olmadığına dair şef ve müdür imzalı resmi yazı,
Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 Adet renkli vesikalık fotoğraf,
Ayrıca; aşağıda gösterilen Beyannamenin gönderilmesi;
T.C.
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne (Devredilen)
ANKARA
Emeklilikle ilgili görevimden ……………….. tarihinde ayrıldıktan sonra bugüne kadar
T. C. Emekli Sandığına, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, 1479 sayılı Bağ-Kur (Esnaf
ve Sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu) Kanununa, 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde belirtilen Sandıkların birine tabi herhangi
bir işte çalışmadığını ve halen bu gibi görevlerde bulunmadığımı,
Aksi sabit olduğu takdirde doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ederim.
Tarih
:
İmza
:
Ad - Soyad:
T.C.Kimlik No
Emekli Sicil No
:
:
Adres
:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
63 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content