close

Enter

Log in using OpenID

Alev Kuleleri

embedDownload
PROSYS KORUYUCU SİSTEMLER®
CASE STUDY
Alev Kuleleri
Bakü, Azerbaycan
Proje
Azerbaycan’ın sembolü olan alev formunda 3 adet yüksek kule ve bir Alişveris Merkezi kompleksinden oluşmaktadir.
Kuleler ofis, rezidans ve otel olarak konumlandırılmış olup, Bakü körfezine hakim ve şehrin her yanından görülecek bir
lokasyondadır.
Konsept tasarım HOK firması tarafından yapılmış, detay tasarım DIA bünyesinde gerçekleşmiştir. Hotel Kulesi 37 Kat,
164.55 m (Flick çatı yüksekliğiyle 207.55 m); Konut Kulesi 39 Kat, 181.77 m (Flick çatı yüksekliğiyle 231.37 m) ; Ofis
Kulesi 34 Kat, 160.83 m (Flick çatı yüksekliğiyle 200.43 m) yüksekliğe sahiptir. Otel bloğu, 319 odalı Fairmont Hotel
işletmesindedir.
$ : Çelik konstrüksiyon
İ"#: Her üç kule flicklerinin, çelik karkası oluşturan tüm kolon ve kirişlerinin 120 dakika yangın korunumu
Şartname : Tüm kolon ve kirişlerin Sa 2½ yüzey hazırlığı sonrasında, 100 mikron dft Epigrip C400V3 epoksi astar ve üzerine çelik
kesit büyüklüğüne göre hesaplanmış kalınlıkta Firetex FX5120 intumesan boya ve sonkat olarak Resistex C237 poliüretan boyanın
60 mikron kfk da uygulaması.
Korunan toplam alan : 3.860 m2
Müş: DIA Holding
$ !" & 57:>:): /89+32+7İA;+Fş Tic.Ltd.Şti.
PROSYS KORUYUCU SİSTEMLER®
CASE STUDY
Her üç kule tüm çelik konstrüksiyon kolon ve kiriş elemanlarının, 120 dakikalık selulozik pasif yangın korunumu için
Sherwin-Williams ürünü Firetex FX5120 intümesan yangın boyası kullanılmıştır. Yangın boyası altında yer alan antikorozif epoksi astar boya Epigrip C400V3, 100 mikron kuru film kalınlığında, sonkat poliüretan boyası ise Resistex
C237 , 60 mikron kuru film kalınlığındadır.
" $
@+2/1>'6F2'7F4./*751'7(54;+8+2:25?/1>'4-F4157:4:3:/A/4/49:3+8'4(5>'C7+9/3/4*+!%D3'71'8F/2+C4>'2/*+7/52'n
$-$ C7C42+7/4/ 1:22'4'7'1 A+2/1 (/4'4F?F4 +4 9+145250/1 ;+ +15453/1 ş+1/2*+ 157:43'8F4F 8'ğ2'3'19'>F?
">-:2'3' +1/(/3/?/4 >:79/A/ ;+ >:79*FşF 6750+2+7*+ B?+22/12+ +4*C897/>+2 ;+ 9/)'7/ 9+8/82+7/4 1575?>54 ;+ >'4-F4 (5>'2'7F :ygulama
154:8:4*'1/*+4+>/3;+9+)7C(+2+7/4/(/72+ştirerek, değ+72/(/4'4F?F4157:4:3'8F4F'4'.9'79+82/33'2?+3+;+:>-:2'3'-'7'49/8/
/2+>'63'19'>F?/?+-C;+43+19+.'12F52')'18F4F?
PROSYS KORUYUCU SİSTEMLER®
Daha fazla bilgi için , web sitemiz
prosys.com.tr
E758>857:>:): /89+32er
İA;+Fş Tic.Ltd.Şti.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 780 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content