close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI

embedDownload
2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI,
SIKCA SORULAN SORULAR
Not 1: Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir
şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir. Ayrıca, başvuru sahiplerine eşit muamele sağlamak
amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı bir başvuru sahibi, proje ortağı, bir proje veya projenin belirli
faaliyetlerinin uygunluğu konusunda ön görüş beyan edemez.
Soru
1:
Yeni kurulan bir derneğin programa başvurma imkanı var mı?
Cevap
1:
Yeni kurulan derneklerin 2014 Yılı DFD Programına başvuru yapması
mümkündür.
2:
Başvuru rehberinde “Bununla birlikte tüm faaliyetler her koşulda meri mevzuata
uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:... Bankacılık,
sigortacılık, mali hizmetler” ifadesi yer almaktadır. Bu durumda, finans sektörüne
hizmet veren bir dernek olarak istihdam trendleri ile ilgili bir konu ile programa
başvuru yapmamıza engel teşkil eden bir husus var mı?
2:
Söz konusu düzenleme “Doğrudan Faaliyet Desteği Konuları”nın içeriğinin neler
olması gerektiği ile ilgili olup finans sektörüne hizmet sağlayan bir derneğin
başvuru yapmasına engel teşkil etmemektedir. İnternet sayfamızda yayınlanan
konu açıklama eklerinde çalışmaların içeriğine dair bilgi yer almaktadır.
Soru
Cevap
Soru
Cevap
Projeleri değerlendirirken nelere dikkat edilmektedir? Değerlendirme kriterleri
3: nelerdir?
Projeler değerlendirilirken dikkat edilen hususlar ve değerlendirme kriterleri
hakkında detaylı bilgi için başvuru rehberinin 25. sayfasında yer alan
3:
Değerlendirme Tablosunu inceleyebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
184 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content