close

Enter

Log in using OpenID

Asgari Ücret Tutarları ve Yasal Kesintiler

embedDownload
ASGARİ ÜCRET TUTARLARI VE YASAL KESİNTİLER
2014 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 29.12.2011 tarih ve 2011/1
no.lu kararıyla belirlenmiştir. Söz konusu komisyon kararı çerçevesinde, 2015 yılında uygulanacak asgari ücret
tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tarih
01.01.2015 –
30.06.2015
01.07.2015 –
31.12.2015
16 yaşını doldurmuş olanlar
Brüt (TL)
Net (TL)
1.201,50
949,07
1.273,50
1.000,54
Bu tutarlara göre 2015 yılı ayrıntılı aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Brüt Ücret
SSK Primi İşçi Hissesi
İSP İşçi Hissesi
Gelir Vergisi Matrahı
Gelir Vergisi
Asgari Geçim İndirimi
Damga Vergisi
Toplam Kesinti
Net Ücret
01.01.2014 – 30.06.2014 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler
(TL)
1.201,50
168,21
12,02
1.021,28
153,19
90,11
9,12
342,54
949,07
Brüt Ücret
SSK Primi İşçi Hissesi
İSP İşçi Hissesi
Gelir Vergisi Matrahı
Gelir Vergisi
Asgari Geçim İndirimi
Damga Vergisi
Toplam Kesinti
Net Ücret
01.07.2014 – 31.12.2014 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler
(TL)
1.273,50
178,29
12,74
1.082,48
162,37
90,11
9,67
363,06
1.000,54
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content