close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 eğitim-öğretim yılı yabancı uyruklu

embedDownload
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN
KAYIT HAKKI KAZANAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
ASİL KAYIT TARİHLERİ
AKADEMİK
BİRİM
BAŞLAMA
BİTİŞ
TÜRKÇE
YEDEK
ADAYLARIN
İLANI
YEDEK KAYIT TARİHLERİ
MUAFİYET
SINAVI TARİHİ
1.YEDEK 26-27 Ağustos 2014,
2.YEDEK 28-29 Ağustos 2014,
3.YEDEK 01-03 Eylül 2014
tarihleri arasında,
Tüm
Fakülte ve
07.08.2014
22.08.2014
Yüksekokullar
25.08.2014
4. ve sonraki yedeklerin kayıt
hakkı kazanmaları halinde,
kayıtları 04-05 Eylül 2014
tarihleri arasında saat 17:00’a
kadar yedek sırasına göre
alınacaktır.
13.09.2013
İlan edilen kontenjanın dolmaması halinde, 08 Eylül 2014 tarihinde 2.yedek liste ilan edilecek
ve 2.yedek listeden giren adayların kayıtları da 09-12 Eylül 2014 tarihleri arasında
yapılacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve noter veya Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
2. Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış
Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı, (Lise eğitimini Türkiye de tamamlayan
adaylardan istenmeyecektir)
3. Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü
tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylı örneği,
4. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesine yerleşen adayların Yabancı
Uyruklu Öğrenci (YÖS) Sonuç Belgesi aslı veya onaylı örneği.
5. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylı örneği,
6. Öğrenim Vizesi, (Öğrenim vizesini, Türkiye dışından gelen adaylar Türkiye’nin dış
temsilciliklerinden, Türkiye’ de bulunan adaylar ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacaklardır.)
7. Türkçe Yeterlik Belgesinin (TÖMER) aslı veya onaylı örneği (varsa),
8. Öğrenim ücreti dekontu, (Öğrenim ücreti T.Vakıflar Bankası Dicle Üniversitesi Öğrenci Harçları
Hesabına öğrenci adı belirtilmek suretiyle yatırılacaktır. Üniversite Kampüsünde Vakıflar Bankası
Şubesi bulunmaktadır.) Normal Öğretim Programına yerleşen öğrenciler TC vatandaşlarının
yatırmış oldukları katkı payının (harç) üç katını, ikinci öğretim programına yerleşen öğrenciler ise
ikinci öğretim öğrenim ücretini iki eşit taksitte yatırmak zorundadırlar.
9. Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası, (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden
alınacaktır)
10. 6 adet vesikalık fotoğraf.
11. İkamet Tezkeresi örneği (kesin kayıt yaptırdıktan sonra Yükseköğrenim kurumunun bulunduğu İl
Emniyet Müdürlüğü’nden alınacaktır.)
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1. Eksik belge ile başvuranlar ve kayıt süresi içerisinde kayıtlarını yapmayanlar kayıt haklarını
kaybedeceklerdir.
2. Yerleşen öğrencilerden Türkçe bildiğini yazılı olarak belgelendirmeyenler Türkçe düzeyleri
Üniversitemiz Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü Başkanlığı veya Sürekli Eğitim
Merkezi tarafından 16 Eylül 2014 tarihi saat 10:00’da Sürekli Eğitim Merkezi binasında yapılacak
Türkçe yeterlik sınav sonucuna veya TÖMER tarafından yapılan sınava göre belirlenir. Yeterlik
sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak gerekir.
3. Bir yıl süreli Arapça hazırlık sınıfı bulunan İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans programını kazanan
öğrencilerin “Arapça Muafiyet Sınavı”na katılmaları zorunludur. (Arapça muafiyet sınavı
15 Eylül 2014 tarihinde saat 10:00’da İlahiyat Fakültesi dersliklerinde yapılacaktır.) En az son üç
yılında, Arapçanın anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği
ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar Arapça
Hazırlık Sınavından muaftırlar.
4. Bir yıl süreli Almanca hazırlık sınıfı bulunan Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Almanca
Öğretmenliği Anabilim Dalını kazanan öğrencilerin “Almanca Muafiyet Sınavına” katılmaları
zorunludur. Almanca Muafiyet Sınavı; 17 Eylül 2014 günü saat 10:00 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Bölümünde yapılacaktır.
5. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteğiyle ayrılan öğrencilerin yatırmış oldukları öğrenim
ücreti iade edilmez.
6. Ülke barajı dikkate alınarak ASİL liste oluşturulmuştur.
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN HARÇ MİKTARLARI
(GEÇEN YILIN HARÇ MİKTARLARI)
AKADEMİK BİRİMLER
HARÇ VE ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTARLARI
NORMAL ÖĞRETİM
İKİNCİ ÖĞRETİM
TIP FAKÜLTESİ
1.773 TL
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
1.482 TL
VETERİNER FAKÜLTESİ
1.158 TL
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1.161 TL
1.570 TL
MİMARLIK FAKÜLTESİ
1.161 TL
1.570 TL
ZİRAAT FAKÜLTESİ
1.161 TL
HUKUK FAKÜLTESİ
939 TL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
939 TL
1.155 TL
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
852 TL
1.027 TL
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
852 TL
1.027 TL
EĞİTİM FAKÜLTESİ
852 TL
1.027 TL
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
570 TL
Not: 2014-2015 öğretim yılı harç ve öğrenim ücreti tutarları henüz açıklanmadığından 2013-2014
öğretim yılı harç ve öğrenim ücreti tutarları üzerinden tahsilat yapılacaktır. Daha sonra harç ve
öğrenim ücreti tutarlarında artış olması halinde aradaki fark Şubat 2015 ayı içerisinde 2.taksit harç
ve öğrenim ücreti tahsilâtıyla birlikte tahsil edilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
267 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content