close

Enter

Log in using OpenID

Açıklamanın tam metni

embedDownload
"Pomakların ideolojik, örgütsel ve tarihsel merkezinin Paşmaklı (Smolyan) ve
Rodoplar olduğu bazına dayanarak, tüm Pomaklar tarafından tanınmış ve
Pomakların eski yönetim yapısının mirasçısı olarak kabul görmüş bir kuruluş
olarak, 20.09.2014 tarihinde Türkiye Bursa’da yapılan Pomak derneklerinin
Genel Kurulu ile ilgili görüşümüzü açıklama zorunluluğu doğmuştur. AVRUPA
POMAK ENSTİTÜSÜNÜN 05.10. 2014 tarihinde Trigrad’da yapılan, Yönetim
Kurulu toplantısında, PODEF Genel Kurulundan gelen bilgiler doğrultusunda,
tüm bakış açılarını değerlendirerek, sizlere hitaben, şu görüşlerimizi özellikle
belirtmek istiyoruz:
Türkiye’deki Pomak örgütlerinin, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında eskiden
Pomaklara uygulanan asimilasyon sürecinin etkisinde kalmış olup, eski
alışkanlıkların etkisinde kaldıkları için ciddi örgütsel ve ideolojik sorunlarının
olduğunu tespit ettik. Türkiye’deki Pomak dernekleri, hala POMAK etnik
kavramını tanımlamakta zorluk çekiyorlar ve bu antik çağ halkın benzersiz
POMAK tanımlamasını güçlendirmek istemiyorlar. PODEF Genel Kurulunda,
“Pomak Türkleri” deyimini güçlü kılan kişilerin ve kuruluşların ağırlıklı olduğu
görülmüştür. Diğer yandan PODEF’in Yönetim Kuruluna, Türk Milliyetçi Partisi
mensupları alınmıştır.
AVRUPA POMAK ENSTİTÜSÜ olarak şunu beyan ediyoruz:
- Pomaklar eski çağlardan kalma bir halktır. Pomaklar yaşadıkları herhangi bir
ülkede milliyetçi olamazlar, Onlar sadece Pomak vatansever olurlar ve
bununla gurur duyarlar. Tüm Pomaklar, anadili Pomakça’yı konuşurlar.
Türkiye’deki Pomak derneklerinin yönetim kademelerine Pomakça bilmeyen
ve konuşamayan kişilerin alınması kabul edilemez. Bu kişiler, Türkiye
Cumhuriyeti tarafında yürütülen asimilasyonu kabul etmiş sayılırlar ve
Türkiye’de Pomak etnik kimliğinin güçlenmesine engel olmamalıdırlar.
Pomaklar dünyanın her neresinde olursa olsun, gerçek Pomak olarak, kendi
kimliklerini korumalıdır. Türkiye’deki Pomak örgütleri, Pomakların Türkiye’de
ayrı bir etnik grup olduklarını, resmi olarak tanınmaları için, henüz devlet
kurumlarını ikna edememişlerdir. Pomak örgütlerinin, Pomakların etnik
kimliklerine karşı hareketler, haklarına saldırı veya asimilasyon eylemleri
yapılması dışında, herhangi bir devletin siyasi süreçlerine katılmaları kabul
edilemez.
- PODEF açıkça belirtmeli ve hareketleriyle kanıtlamalı ki, Türkiye devletiyle
bir bağlantısı olmadığını, Türkiye devleti veya Türk gizli servisleri tarafından
yönetilmediğini, aynı şekilde Bulgaristan gizli servisleriyle bağlantısı olan
Türkiye’deki BAL- GÖÇ örgütüyle hiçbir ortak yönü olmadığını;
- PODEF’ e Bulgaristan’da HÖH/DPS ile görüşme ve müzakere yürüterek
Bulgaristan’daki siyasi süreçler hakkında görüş belirtme yetkisi verilmemiştir
ve buna hakkı da yoktur. Hatırlatmak isteriz ki, HÖH/DPS, eski rejimin gizli
servisi DS tarafından kurulmuştur ve Bulgaristan’da yaşayan Pomaklara
hiçbir yardımı olmamıştır. HÖH/DPS, Bulgar ve Türk gizli servisleriyle birlikte,
Pomak etnik kavramının güçlenmesine karşı çalışmaktadır;
- AVRUPA POMAK ENSTİTÜSÜ, Bulgaristan’da artık POMAKLARA, “ BulgarMuhamedanlar” veya “Bulgar- Müslümanlar” denmemesi konusunda başarılı
olmuştur. PODEF’in, Türkiye’deki POMAKLARA, “ Pomak Türkleri”
denmemesi için mücadele vermesi gerekiyor. Bu Sizin temel göreviniz;
- POMAKLAR her zaman Avrupalı olmuşlardır ve daima Avrupalı kalacaklar.
Türkiye’deki Pomaklar, bu Avrupa halkının çocuklarıdır. PODEF, Türkiye’deki
POMAKLARIN Avrupalı görünümünü güçlendirmek için büyük gayretler içine
girmelidir, aksi takdirde Asya’da yeni ve genç bir etnik kimlik ortaya çıkacak.
Onun adı da, “Pomak Türkleri” olacak. Ancak Türkiye’deki Pomak örgütlerinin
gayret ve çabalarıyla, bu karamsar tahmin engellenebilir.
Dünyadaki Pomakların tek bir yönetim merkezi vardır. Bu merkezi de
AVRUPA POMAK ENSTİTÜSÜ temsil ediyor. PODEF yönetimine, bu
değişmez gerçeği hesaba katmanızı ve Türkiye’de yeni, gerçek bir POMAK
FEDERASYONUNUN kurulmasını önlenmesini öneriyoruz.
AVRUPA POMAK ENSTİTÜSÜ Başkanı: Efrem Mollov"
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
29 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content