close

Enter

Log in using OpenID

4 ve 5. Sınıflar İçin - esogutip öğrenci kapısı

embedDownload
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME NOTU
(4 ve 5. Sınıflar İçin)
Devam-Devamsızlık-Yoklama
Okul ve iş hayatında “devamsızlık hakkı” diye bir kavram yoktur. Beklenmeyen durumlar karşısında
derslerin % 20’sine kadar katılamamak kabul edilebilir. Ayrı ayrı olmak üzere, sınıf derslerinin ve
laboratuvar/uygulama derslerinin % 20’sinden daha fazlasına katılamayan öğrenciler o kurul için
devamsız sayılır. Bu durumda sınava giremezler, kurulu tekrar etmek durumundadırlar.
Sağlık raporu, öğrencinin devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Her gün sabah ilk ders için ve öğleden sonra ilk ders için sınıfa girerken kartlarınızı okutunuz. Bu
derslerde sürekli yoklama alınacaktır. Gün içinde diğer derslerde rastgele yoklama alınacaktır. Rastgele
alınacak yoklama ders saatinden önce sizlere bildirilecektir.
Sadece kendi kartınızı okutunuz. Başkasının kartını “arkadaşlarınıza iyilik yapmak için” okutmayınız.
Bu ‘Özel Belgede Sahtecilik Suçu’na girer ve cezası ağırdır. Lütfen 5237 sayılı TCK madde 207’yi
okuyunuz.
SINAV
Bir ders kurulu içinde en az üç ara sınav ve ders kurulunun bitiminde bir ders kurulu sonu sınavı
(yapılandırılmış klinik sınav + sözlü/hasta başı sınavı) yapılır.
Ara sınavlar çoktan seçmeli (100 üzerinden 85 puan) ve klasik (15 puanı) sorulardan oluşur.
Kurul Geçme Notu= (Ara Sınav Not Ortalaması*0.33)+(Yapılandırılmış Klinik Sınav Notu*0.34)+(Sözlü
Notları Ortalaması*0.33)
Herhangi bir sınava katılmayan öğrencinin sınav notu (0) sıfırdır.
Sınav notları vigülden sonra dört basamak olarak hesaplanır, yukarıya yuvarlanarak iki basamak olarak
ilan edilir. Sınav notu 59.50 olan geçer, 59.49 olan kalır.
Fakültemizde 2014-2015 eğitim - öğretim yılında uygulanacak sınavlarda soruların %10-15 kadarında
çoktan seçmeli soru yerine klasik tipte, açık uçlu soru uygulaması yapılacaktır. Bunun için Avrupa ve
Amerika’daki BOARD ve USLME sınavlarında kullanılanlara benzer tarzda sorular hazırlanacaktır.
Çoktan şeçmeli ve klasik sorular mevcut ders notlarınız yanı sıra BOARD, USLME Step 1-Step 2, Case
File, Case Study, Road Map , The Secret Series, Self-Assessment and Review, Rapid Review vb.
kitaplarından yararlanarak hazırlanacaktır. İlgili kitaplar öğretim üyelerimizde mevcuttur. Bu kitapların
pdf şekillerine öğrenci temsilcileriniz aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
SINAV SONUÇLARI
Ders kurulu içindeki ara sınavlarda ve yıl sonu bütünleme sınavlarında, dersi bulunan her bir
anabilim/bilim dalı sorularının en az yarısı doğru olarak yanıtlanmalıdır. Ders kurulları sınav notunun
hesaplanmasında öğrenci ders kurulu içerisinde yer alan ara sınav ve sözlü sınavların her birinden % 50
veya üzerinde puan almadığı takdirde, eksik puan miktarı o kurulda elde edilen ara sınav veya sözlü
sınavların toplam puanından düşülür.
ÖRNEK:
4. Sınıf 2. Kurul: Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi Kurulunda 1. ara sınav Nefroloji, 2. ara
sınav Üroloji ve 3. ara sınav Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı ağırlıklıdır. Herhangi birinden 50
puandan daha düşük not alınmaması ve üç ara sınavın ortalamasının 60 ve üzerinde olması beklenir.
Öğrenci sıra ile 60, 40, 80 puan aldığı durumda üç ara sınavın ortalaması 60+40+80=180/3= 60 değil,
50-40=10,
180-10=170,
170/3=56’dır.
KURULLARA GÖRE SÖZLÜ SINAV NOT AĞIRLIKLARI:
Kurul Geçme Notu= (Ara Sınav Not Ortalaması*0.33)+(Yapılandırılmış Klinik Sınav Notu*0.34)+(Sözlü
Notları Ortalaması*0.33)
1.



Kurul: Hematoloji-Onkoloji, Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları
1. Ara Sınav= Göğüs Hastalıkları-Göğüs Cerrahisi
2. Ara Sınav=Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi
3. Ara Sınav=Hematoloji-Onkoloji
2.



Kurul: Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi
1. Ara Sınav= Nefroloji
2. Ara Sınav=Üroloji
3. Ara Sınav=Kadın Hastalıkları ve Doğum
3.



Kurul: Gastrointestinal, Endokrin ve Metabolizma Sistem Hastalıkları
1. Ara Sınav= Gastroenteroloji, Endokrin ve Metabolizma - Genel Cerrahi
2. Ara Sınav= Gastroenteroloji, Endokrin ve Metabolizma - Genel Cerrahi
3. Ara Sınav= Gastroenteroloji, Endokrin ve Metabolizma - Genel Cerrahi
4.



Kurul: Çocuk Sağlığı-Hastalıkları, Çocuğun Cerrahi Hastalıkları
1. Ara Sınav= Çocuk Sağlığı-Hastalıkları
2. Ara Sınav= Çocuk Sağlığı-Hastalıkları
3. Ara Sınav=Çocuk Cerrahisi (tüm cerrahi saatler
Anabilim Dallarının Sözlü/Pratik Sınav Ağırlıkları
4.SINIF
1.Kurul: Hematoloji-Onkoloji, Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları
Hematoloji-Onkoloji
%7
Kardioloji
%8
Kalp Damar Cerrahisi
%5
Göğüs Hastalıkları
%8
Göğüs Cerrahisi
%5
%20
%25
%15
%25
%15
2.Kurul: Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi
Nefroloji
%7
Üroloji
%5
Kadın Hastalıkları ve Doğum
%21
%20
%15
%65
3.Kurul: Gastrointestinal, Endokrin ve Metabolizma Sistem Hastalıkları
Gastroenteroloji, Endokrin ve Metabolizma
%11
%35
Genel Cerrahi
%22
%65
4.Kurul: Çocuk Sağlığı-Hastalıkları, Çocuğun Cerrahi Hastalıkları
Çocuk Sağlığı-Hastalıkları
%27
%85
Çocuk Cerrahisi
%6
%15
Anabilim Dallarının Sözlü/Pratik Sınav Ağırlıkları
5.SINIF
1.Kurul: Hareket Sistemi Hastalıkları
Romatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Estetik ve Rekonstüktif Cerrahi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
%7
%9
%9
%8
%25
%25
%25
%25
2.Kurul: Sinir sistemi Hastalıkları
Nöroloji
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Radyoloji
% 10
%5
%9
%9
%30
%15
%28
%27
Enfeksiyon Hastalıkları
%8
%25
Deri ve Zührevi Hastalıklar
%8
%25
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
%9
%25
Göz Hastalıkları
%8
%25
3.Kurul: Enfeksiyon, Duyu Organları hastalıkları
4.Kurul: Ruh Sağlığı, Etik, Adli Tıp, Klinik Farmakoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
%25
Adli Tıp
%25
Etik
%25
Klinik Farmakoloji
%25
MAZARET
Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına girmeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul
edilen öğrenciler için yıl sonunda mazeret sınavı açılır.
Öğrencinin sağlıkla ilgili mazeretinden dolayı sınava giremediğinde; hastalığını herhangi bir sağlık
kurumundan alınacak tarih ve saat belirtilmiş sağlık raporu belgelemesi gerekir. Mazeretlerle ilgili her
türlü müracaatın, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde elden veya
mektup, telgraf, faks ve benzeri şekilde yazılı olarak Dekanlığa bildirilmesi gerekir.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav bitiminden hemen sonra soru kitabı ve cevaplar web sayfasında açıklanır. Yirmi dört saat
içerisinde soruları inceleyiniz. Bilimsel veya teknik nedenler ile hatalı olduğunu düşündüğünüz soru ve
yanıtlar var ise hatanın ne olduğunu, doğrusunu kaynak göstererek Dekanlığa bildiriniz. Gerekli
inceleme yapılarak hata varsa düzeltilir. Açıklamalı gerekçe belirtilmeden, sadece soru numarası
verilerek “bu soru hatalı” denildiğinde dikkate alınmaz.
Sınav sonuçları ilan edildikten sonra, en geç beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz
başvurusu dilekçe ile Dekanlığa yapılır. Gerekçe açıkça belirtilmelidir. İtiraz gerekçesi açık ve net olarak
belirtilmemişse dilekçe dikkate alınmaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
377 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content