close

Enter

Log in using OpenID

arasınav sınav takvimi

embedDownload
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ARASINAV SINAV TAKVİMİ
2014 – 2015 GÜZ YARIYILI ARASINAV TAKVİMİ
10 KASIM 2014 PAZARTESİ
SAAT/
YER
C 01
C 02
C 03
C 04
C 06
C7
C106
C109
9:009:50
10:0010:50
İTA 225 ARAYÜZ
ve WEB TASARIMI
I
HİT 221 HALKLA
ITA 425 SANAL
KÜLTÜR
11:00- İLİŞKİLERİN
11:50 KURAMSAL
TEMELLERİ
HIT 121 HALKLA
İLİŞKİLERE GİRİŞ
13:0013:50
İLF 123EKONOMİ
İLF 123EKONOMİ
İLF 321 İLETİŞİM
İLF 321 İLETİŞİM
SOSYOLOJİSİ
14:0014:50
15:00- SOSYOLOJİSİ
15:50
HİT 225 SUNUM
TEKNİKLERİ
RTS 227
GÖRSEL
İŞİTSEL
ANLATIM
İLF
123EKONOMİ
İLF 123EKONOMİ
İLF 321 İLETİŞİM
SOSYOLOJİSİ
HİT 323
REKLAM
KAMPAN
YALARI
ITA 421
MASAÜST
Ü
YAYINCIL
IK
C110
2014 – 2015 GÜZ YARIYILI ARASINAV TAKVİMİ
11 KASIM 2014 SALI
SAAT/
YER
C 01
C 02
C 03
C 04
C 06
C 07
C106
C109
.
9:009:50
10:0010:50
11:0011:50
13:0013:50
İLF 121 İLETİŞİM İLF 121
I
İLETİŞİM I
İLF 121
İLETİŞİM I
HİT 421
İLF 327
REKLAMCILIK
STRATEJİK
UYGULAMALAR İLETİŞİM
I
İLF 223
İLF 223 SİYASET
SİYASET
BİLİMİNE GİRİŞ
BİLİMİNE
GİRİŞ
RTS 323
GÖRÜNTÜ
DÜZENLEME
ESTETİĞİ
15:0015:50
RTS 123
TELEVİZYONA
GİRİŞ
RTS 123
TELEVİZYONA
GİRİŞ
İLF 121
İLETİŞİM I
İLF 421
ULUSLARARASI
İLETİŞİM
İLF 223
SİYASET
BİLİMİNE
GİRİŞ
İLF 125
PSİKOLOJİ
(1. Şube
14:0014:50
MLAB
İTA 329
ATÖLYE I
İLF 125
PSİKOLOJİ (1.
Şube)
RTS 123
TELEVİZYONA
GİRİŞ
HİT 321 İLETİŞİM
VE İKNA
KURAMLARI
İTA 325
KURUMSAL
KİMLİK
TASARIMI
2014 – 2015 GÜZ YARIYILI ARASINAV TAKVİMİ
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
SAAT/
YER
9:009:50
C 01
C 02
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
C 04
C 06
İLF 329
İNSAN
KAYNAKLA
RI
YÖNETİMİ
VE İLETİŞİM
İLF 221
ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
C7
C106
C109
İLF 423
İLETİŞİM VE
ETİK
10:0010:50
11:0011:50
C 03
İLF 423
İLETİŞİM VE
ETİK
RTS 427
HABER
SOSYOLOJİSİ
İTA 427
TASARIM
PROJE
SÜREÇLERİ
RTS 321
SENARYO
YAZIMI
İLF 221
ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
MLAB C110
İTA 123 TEMEL
TASARIM ve
SÜREÇLERİ
İLF 221
ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
RTS 329 RADYO
YAYINCILIĞI
UYGULAMALARI
RTS 329 RADYO
YAYINCILIĞI
UYGULAMALA
RI
HİT 325
TÜKETİCİ
DAVRANIŞL
ARI
İTA 431
PROJE
UYGULAMAL
ARI
ITA422
BİTİRME
PROJESİ
2014 – 2015 GÜZ YARIYILI ARASINAV TAKVİMİ
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
SAAT/
YER
10:0010:50
C 01
TÜRK 101 TURK
DİLİ (19.Şube)
C 02
C 04
HİT 223
PAZARLAMA
C 06
TÜRK 101
TURK DİLİ
(20.Şube)
HİT 423
KAMUOYU VE
PAZAR
ARAŞTIRMA.
11:0011:50
13:0013:50
C03
TÜRK 101
TURK DİLİ
(19.Şube)
İLF 125
PSİKOLOJİ (2.
Şube
İLF 125
PSİKOLOJİ (2.
Şube
15:0015:50
ATA201 ATATÜRK
İLKELERİ ve
İNKILAP TARİHİ
(27.Şube)
ATA201
ATATÜRK
İLKELERİ ve
İNKILAP
TARİHİ(27.Şube)
C106
RTS 221
TEMEL
FOTOGRAF
RTS327
YARATICI
YAZARLIK
İLF325
SİYASAL
İLETİŞİM
C109
İTA 331
TASARIM
ANALİZİ
RTS 431
TÜRK
SİNEMA
TARİHİ
HİT 223
PAZARLAMA
14:0014:50
C7
C110
TÜRK 101
TURK DİLİ
(20.Şube)
İLF 125
PSİKOLOJİ (2.
Şube
RTS 433
MEDYANIN
GÜNCEL
SORUNLARI
İTA321
KONSEPT
GELİŞTİRME
İTA 423
MULTIME
DYA
UYGULA
MALARI
2014– 2015 GÜZ YARIYILI ARASINAV TAKVİMİ
14 KASIM 2014 CUMA
SAAT/
YER
C 01
C 02
C03
C 04
C 06
C7
C106
C109
C110
9:009:50
10:0010:50
11:0011:50
ILF225
DOĞRU
KONUŞMA
RTS 337 SÖZLÜ
TARİH VE
VİDEO YAPIM
UYGULAMALAR
I
ILF225 DOĞRU
KONUŞMA
15:0015:50
ILF225 DOĞRU
KONUŞMA
RTS 325
KURGUNUN
TEMEL
İLKELERİ
13:0013:50
14:0014:50
İTA 323
GÖRÜNTÜ ve SES
İŞLEME
RTS 121
İLETİŞİM VE
SANAT
RTS 121
İLETİŞİM VE
SANAT
RTS 339
TEMATİK
YAYINCILIK
ITA 121
GÖRSEL
İLETİŞİM
ITA 121
GÖRSEL
İLETİŞİM
İTA 221
TİPOGRAFİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
147 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content