close

Enter

Log in using OpenID

Bireysel Numara Taşıma Formu

embedDownload
BİREYSEL ABONELER İÇİN SABİT NUMARA TAŞIMA TALEP FORMU
ABONE BİLGİLERİ
T.C. Kimlik No
Adı
Soyadı
Baba Adı
Doğum Yılı
Önceki Adı
Önceki Soyadı
İrtibat Telefonu
Başvuru Yapan Vekil
T.C. Kimlik No
Adı Soyadı
Vekalet düzneleyen Noter
Vekalet tarih/no
Devir eden İşletmeci
Devir alan İşletmeci
Numaralar
NUMARA BİLGİLERİ
Y
A
P
A
Y
A
L
I
N
D
S
L
☐
☐devir eden işletmeciyle olan abonelik sözleşmesinin feshi anlamı taşıdığını,
Bu form ile yapılan taşıma talebinin,
devir alan işletmeci ile olan abonelik sözleşmesinin numaranın fiilen taşınması ile yürürlüğe girdiğini, taşınan
numara ile ilişkili varsa DSL bağlantımın numaranın taşındığı andan itibaren kesileceğini veya belirli bir süre
kesintiye uğrayacağını, devir eden işletmeci ve DSL işletmecisine karşı olan abonelik sözleşmesinden
kaynaklanan mali yükümlülüklerin numara taşınması ile sona ermediğini kabul ediyorum.
Bu formda belirtilen numaranın/numaraların yukarıda adı geçen işletmeciye taşınmasına ilişikin bilgilerin, devir
alan işletmeci tarafından numara taşıma sürecinde gerekli birimlere verilmesine ve bu işlemin kendi adıma devir
alan işletmeci tarafından yürütülmesine onay veriyorum.
İmza
Adı, Soyadı
Tarih
:
: ...................................................
: ......../.........../................
Ek Belgeler ;
*Nüfüs cüzdanı Fotokopisi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
49 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content