close

Enter

Log in using OpenID

bireysel transfer formu - KDSLtech Bilişim Hizmetleri

embedDownload
ABONENİN İŞLETMECİ DEĞİŞTİRMESİ İÇİN TALEP FORMU
BİREYSEL ABONE BİLGİLERİ
T.C Kimlik No
Adı
Soyadı
İrtibat telefonu
İŞLETMECİ VE NUMARA BİLGİLERİ
Verici İşletmeci
Alıcı İşletmeci
K
D
S
L
T
E
L
E
K
O
M
.
xDSL HİZMETİ ALINAN TELEFON NUMARASI
xDSL HİZMET NUMARASI
(*) Yalın DSL ve YAPA Tam Erişim modellerinin kendi içinde ve birbirleri arasında geçişler için telefon numarası
belirtmeye gerek yoktur.
Bu formda belirtilen internet erişim hizmetini yukarda adı geçen Alıcı işletmeciye taşınmasına ilişkin bilgilerin,
Alıcı işletmeci tarafından geçiş sürecinde gerekli birimlere verilmesine, abonesi olduğum Verici işletmeciye karşı
taahhüt, fatura borcu vb. mali yükümlülüklerim saklı kalmak kaydıyla Verici işletmeci tarafından halihazırda
sunulmakta olan internet erişim hizmetine ilişkin abonelik sözleşmesinin iptaline/feshine yönelik işlemlerin
şahsım adına Alıcı işletmeci tarafından yürütülmesine onay veriyorum.
müşteri hizmetleri :
İmza
:
Tarih
: ….../……./20…..
kdsltech.com
0 222 606 0226
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
362 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content