close

Enter

Log in using OpenID

Atasay Kuyumculuk Müşterini Tanı Bilgi Belgesi

embedDownload
Atasay Kuyumculuk ile hurda altın ve/veya maden üretimi dore altın tedarikçisi
olarak çalışmak istiyorsanız iki aşamalı olarak dizayn edilen Müşterini Tanı
Prosedürümüzü tamamlamanız gerekmektedir. Buna ilaveten, halihazırdaki mevcut
ve bizimle çalışmak isteyen tüm potansiyel müşterilerimizin Atasay Kuyumculuk
olarak akredite olduğumuz Londra Külçe Altın Birliği (LBMA) yönergelerine uyumlu
olarak hazırlanmış olan ve internet sitemizde yayınlanan Değerli Metaller Tedarik
Zinciri Politikamıza uygun olarak hareket etmeleri zorunludur.
Müşterini Tanı Đlk Aşama Prosedürü dahilinde sunulması gereken belgeler:
1.
Şirket adına imza yetkisine sahip kişiler tarafından doldurulmuş
Müşteri Tanılama Belgesi (ekte iletilecektir)
2.
Müşteriye Ait Genel Bilgiler ve Banka Bilgileri (ekte iletilecektir)
3.
Şirket profili
4.
Şirket kuruluş belgesi/Ticaret sicil belgesi
5.
Yetkili kişilere ait imza sirküleri
6.
En son bağımsız denetimden (eğer mümkünse) geçmiş yıllık rapor /
mali tablolar
7.
Yöneticilerin yetkilerini gösteren yönetim kurulu kararı
8.
Şirket ana sözleşmesi
9.
Eğer gerekiyorsa yetki ve lisans belgeleri (ör. Đş ruhsatı, Đthalat lisansı,
Đhracat lisansı, vb.)
10.
Müşteri Tanılama Belgesini imzalayan kişilerin nüfus cüzdanlarının ön
ve arka yüzünün kopyaları (ya da pasaport resminin bulunduğu
sayfanın kopyası)
11.
Kurumsal yapı
12.
Ortaklık yapısı
Müşterini Tanı Prosedürünün birinci aşamasının tamamlanmasını takiben
müşteri kabul ve onayına sunulacak dokümanlar:
1. Değerli Madenler Satın Alma Genel Şartları
Atasay Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Mah.Sedir Sok. No.:7 Yenibosna 34197 Đstanbul-Türkiye
Tel: (+90 212) 652 33 66 (pbx) Fax: (+90 212) 639 76 54
www.atasay.com
2. Đşleyiş ile ilgili detayları içeren EK-A
3. Đndikatif Altın Rafinasyon ve Satın Alma Teklifi
Atasay Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Mah.Sedir Sok. No.:7 Yenibosna 34197 Đstanbul-Türkiye
Tel: (+90 212) 652 33 66 (pbx) Fax: (+90 212) 639 76 54
www.atasay.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content