close

Enter

Log in using OpenID

A. TFRS ÇEVİRİSİ yapılacak FİRMA için

embedDownload
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu :
70819127-111.99-9986
İdari Birim Değişikliği
30/01/2014
DOSYA
06.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "6360
sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca yeni
kurulan ilçeler nedeniyle nüfus cüzdanlarında il, ilçe, köy/mahalle adları ile nüfus
kütüklerinde yer alan il, ilçe, köy/mahalle adları farklılaşmıştır.
İl, ilçe, köy/mahalle adı ile cilt, aile ve birey sıra numarası kişinin nüfus kütüklerinde
kaydını bulmaya yarayan anahtar bilgilerdir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile
kişilerin kaydına ulaşılabildiğinden; kişinin nüfus cüzdanı seri numarası veya Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarasından Kimlik Paylaşım Sisteminde gerekli sorgulama yapılarak:
a) Kişinin nüfus cüzdanında il, ilçe, köy/mahalle bilgilerinde bir değişiklik bulunması
durumunda Kimlik Paylaşım Sisteminde yer alan il, ilçe, köy/mahalle bilgilerine göre işlem
yapılması,
b) Kişinin kimliğine ilişkin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, baba adı gibi
bilgilerde değişiklik olması halinde nüfus cüzdanının değiştirilmesi,
uygun olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının bu yıl içinde verilmeye başlanacağı göz önünde
bulundurularak; idari birim farklılığı bulunan nüfus cüzdanlarının değiştirilmesinin
istenmemesi hususunda gereğini arz ve rica ederim.
Dr. Ahmet SARICAN
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM :
Gereği:
81 İl Valiliğine
Bilgi:
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
Türkiye Noterler Birliği Başkanlığına
Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığına
-------------------------------------------------------------------------------Çamlıca Mah. 408. Cad. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara
Ayrıntılı bilgi için irtibat: K.BAHADIR
Telefon: (312) 591 22 89 Faks: (312) 397 16 85
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content