close

Enter

Log in using OpenID

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

embedDownload
Encom Discover 2011
ve Discover 3D 2011
Chris Jenkins
Doğal Kaynaklar GIS, PBBI
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
PBBI’ın Doğal Kaynaklar Teknolojileri?
CBS
Günlük olarak mekansal
konteksi kullananlar için
kolaylıklar
» MapInfo Professional
» Discover
3D CBS GÖRÜNTÜLEME
» Discover3D
Gerçek dünya içeriğinde
datasını görüntülemeye ihtiyaç
duyan kullanıcılar
JEOFİZİK
»
»
»
»
Encom PA (3D)
ModelVision (3D)
QuickMag (3D)
EM Flow (3D)
Yer altı tuzluluk analizleri gibi
geçişken olmayan yer altı data
analizlerini efektif olarak
yapılmasında yardımcı olur
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
2
Yeniliklere genel bakış
Yüzeyler
Hidroloji
Sondaj Modülü
Yüzey Enterpolasyonu ve Analizi
Sismik Modelleme
3D Modelleme ve Görüntüleme
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
3
Yeni Tablo Listesi ve Katman Kontrolü Seçenekleri
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
4
Yüzey Konturlama
Tamamen yeni olan grid konturlama, çok geniş (multi‐gigabayt) (örneğin kıtasal ölçekte LIDAR ve SRTM verisi gibi) grid veri kümelerini destekler.
Bölünmüş veri kümeleri gibi çoklu girdi gridlerini destekler.
Kullanıcı tanımlı bir göstergeyi uygulayabilir.
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
5
6
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
7
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
8
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
9
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
Toplu Grid İşleme
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
10
Hidroloji
11
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
12
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
13
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
Hidrolojik Analiz Yenilikleri
•
•
•
Göller ve barajlar bölgelerine ve/veya derinliklerine göre süzülebilirler.
•
Belirlenen konumlar aracılığıyla veya her akış segmenti için akarsu başına çoklu havzalar oluşturun.
•
Ara grid dosyalarının yeniden kullanımı ile önemli performans artışı sağlanmıştır.
Göller ve barajlar ayrıca akış üretim sürecine de dâhil edilmiştir.
Havza ve akarsular, şimdi Surfaces (yüzeyler) modülünde daha ileri işlemeye olanak veren gridler olarak da kaydedilebilirler.
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
14
Sondajlar
Sondajları görüntüleyerek, geo‐teknik sondajlama ve mineral arama programları ile tuzluluğu/kirliliği analiz edin ve görüntüleyin.
Seviye planları, şerit kütükleri ve ayrıca
doğrusal olmayan, uzun ve yatay kesitler
Oluşturun.
Daha ileri modelleme için eşsiz entegrasyon
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
15
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
16
Sondaj Projesi Yenilikleri
Güçlü Doğrulama Motoru
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
SQL veri tabanı – Önemli veri erişimi ve kesit oluşturma verimi sağlar.
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
Kesit Çizgileri, şimdi zahmetsiz kesit oluşturma ve yenileme (kesit adları,
örtüleri dâhildir) imkânı tanıyarak projenin bir parçası olarak
saklanmaktadırlar.
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
Çok koyu basmayı vs. önlemek için derinlik etiketleri, Display Downhole Data aracında temizlenebilir/değiştirilebilirler.
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
Sismik Enterpolasyon
Yeni ufuk ve kusur etiketleme işlevi ile çoklu kesitlerde bağlantılı sismik özellikler
2D sismik enterpolasyonlarınızı, tam özellikli Discover 3D vektör veri kümeleri (ufuklar,
kusurlar ve hız bölgeleri dâhil) olarak dışa aktararak 3D veri kümeleri ile bağlayın.
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
21
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
22
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
23
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
24
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
25
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
26
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
27
3D Modelleme
Tel kafes oluşturma
3D olarak yüzey enterpolasyonu
3D Grid/Voxel model enterpolasyonu
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
28
Yeni Voxel Yardımcıları
Vektöre Değer Atama
Yüzeyi Kırpma
Voxel’i Hacmine Kırpma
Vektörü Voxel’e dönüştürme
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
29
Voxel slices as georeferenced images
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
30
6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
10 238 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content