close

Enter

Log in using OpenID

Alerjik Rinit Tanı ve Tedavisinde 5N1K Medikal Yöntemler

embedDownload
Yapacağım sunumla ilgili
hiçbir maddi ilişkim yoktur.
Alerjik Rinit Tanı ve Tedavisinde
5N1K
Farmakolojik Tedavi
Dr. Mustafa Kemal Adalı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
KBB Anabilim Dalı
Edirne
Alerjik Rinit Tedavisinde Ne yapalım?
• Alerjenden sakınma
• Kromolinler
• Nazal antihistaminikler
• Oral antihistaminikler
• Nazal steroidler
• İmmünoterapi
Neden? Alerjenden sakınma
• İstenmeyen etkileri yok
• Perennial alerjenlerde katkı dikkate alınmalı
• Alerjik rinitli hastalarda bilgilendirme önemli
Neden? Kromolin
• İstenmeyen etki yok (?)
• İlaç etkileşimi yok
• Gebelikte güvenli (grup B)
• Doping sayılmıyor
Neden? Nazal Antihistaminik
• Hedef organa etkili
• İstenmeyen etkileri az
• Uygun olgularda etkili
Neden? Oral Antihistaminik
• Hızlı etkili
• Burun dışı semptomlara da etkili
• İstenmeyen etkileri az
• Günlük tek doz ile hasta uyumu
• Kullanım kolaylığı
Neden? Nazal Steroid
• En etkili farmakolojik seçenek
• Alerjik rinitin tüm semptomlarına etkili
• Uzun süreli kullanımı güvenli
• Günlük tek doz ile hasta uyumu
Ne Zaman? - Alerjenden sakınma
• Her hastada katkı sağlaması beklenir
• Hasta eğitiminin bir parçası
• Alerjenlerin iyi tanınması
• Alerjenlere özgü korunma yöntemlerinin bilinmesi
• Hastanın çevresinin bilinmesi
• Ev
• İş
• Coğrafi bölge
• İklim koşulları
• Bitki örtüsü
• Yükseklik
Ne Zaman? - Alerjenden sakınma
• Hastanın yaşam kalitesi
Ne Zaman? – Farmakolojik tedavi
• Semptomların şiddeti
• Semptomların sürekliliği
• Baskın semptom
• Semptomların mevsimsel özelliği
• Eşlik eden hastalıklar
Ne Zaman? - Kromolinler
• Hafif semptomlar
• Önleyici tedavi olarak
• Hasta uyumu / Günlük doz sayısı
• Kısıtlı durumlar
• Sporcu
• Çocuk
• Yaşlı
• Gebe
Ne Zaman ? – Nazal Antihistaminik
• Hafif semptomlar
• Aralıklı semptomlar
• Burun tıkanıklığı dışında !
Ne zaman? – Oral Antihistaminikler
• Şiddetli ve Aralıklı semptomlar
• Hafif ve İnatçı semptomlar
• Oküler / Sistemik semptomlar
• Hızlı etki başlangıcı
Ne Zaman? – Nazal Steroidler
• Şiddetli ve İnatçı semptomlar
• Burun tıkanıklığı baskın semptom ise
Nazal steroid
Oral antihistaminik
ya da
Nazal antihistaminik
Spesifik
immünoterapi
Nazal duş
Alerjenden korunma
Nazal steroid
+
Antihistaminik
Nazal / Oral
Semptomlar İyi Kontrol Ediliyorsa
Bir Alt Basamağa Geçin
Semptomlar Kontrol Edilemiyorsa
Bir Üst Basamağa Geçin
Nasıl?
Nerede? Farmakolojik tedavi
• Medikal tedavini uygulanamayacağı ortam ve koşullar ???
• Antihistaminiklerin sedatif etkisi
• İrritan bulunan ortamlarda korunma ve nazal duş
• Özel koşullar; Soğuk, nem
Kim? Farmakolojik tedaviden yarar görür
•
Kim? Farmakolojik tedavi ile sorun yaşar
• Başka nedenlerle kullanılan ilaçlar
• Topikal
• Sistemik
• Organ yetmezlikleri
• Yaşlı hastalar
• Çocuklar
• Gebe ve emzikli hastalar
• Sporcular
Kim?
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
632 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content