Devamı için tıklayınız.

İNTES HAKKINDA
1. KURULUŞTAN BUGÜNE
İNTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası), 05 Şubat 1964 tarihinde aşağıda isimleri
yazılı inşaat sektörünün saygın temsilcileri tarafından kurulmuştur.
Ayrıca, altmışlı yılların, Endüstri İlişkileri Mevzuatının yeni kabul edildiği yıllar olduğu, buna
ilave olarak, o yıllarda Türk müteahhitlik sektörünün yeni yeni oluşmaya başladığı ve var
olma savaşı verdiği hatırlanıldığında, İNTES’in kuruluşunun anlamı ortaya çıkacaktır.
İNTES, işveren sendikalarının bağlı bulunduğu üst kuruluş olan Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) üyesidir. İnşaat işkolunda TİSK’e üye tek işveren sendikasıdır.
Merkezi olan Ankara’da faaliyetlerini yürütmektedir.
KURULUŞTAN BUGÜNE Dokuz YÖNETİM KURULU ile sektöre hizmet veren Yönetim Kurulu
Başkanlarımızın isimleri aşağıdaki gibidir.
MEBUS ERGÜVENÇ
ORHAN YAVUZ
HAYDAR SİCİMOĞLU
NURETTİN KOÇAK
OĞUZ GÜRSEL
YAVUZ KILIÇ
ATİLA ŞENOL
İBRAHİM ŞENCAN
M. ŞÜKRÜ KOÇOĞLU
CELAL KOLOĞLU
(1964-1964)
(1964-1965)
(1965-1976)
(1976-1979)
(1979-1989)
(1989-1992)
(1992-1993)
(1993-2001)
(2001- 2013)
(2013 - ……..)
İNTES, kurulduğu günden bu yana başta aşağıda belirtilen konular başta olmak üzere
üyelerine hizmet üretmekte, her geçen dönemde bu hizmetleri, ihtiyaçlar ve talepler
doğrultusunda çeşitlendirmektedir. Bu kapsamda İNTES,
50 YILDIR;




Sektör sorunlarını daima ön planda tutarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarına düzenli
olarak rapor göndermekte, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi aktarmaktadır.
Sektörü ilgilendiren mevzuat çalışmalarında, her zaman en iyi sonucun alınması için tüm
platformlarda etkin rol almaktadır.
Toplu iş sözleşmesi imzalamaktadır.
İnşaat sektörünü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bünyesinde temsil
etmektedir.
1
40 YILDIR;



Birim fiyat ve rayiç çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.
Üyelerin hukuki sorunlarına çözüm üretilmektedir.
Mahkemelere bilirkişilik hizmeti verilmektedir.
30 YILDIR;


SSK’da ölçümleme ve asgari işçilik oranları uygulamasında bilirkişilik yapılmaktadır.
“Geleneksel Toplantılar” düzenlenmektedir.
24 YILDIR;

İki ayda bir “İnşaat Sanayi Dergisi” çıkarılmaktadır.
11 YILDIR
“Çözüm Arama Konferansları” düzenlenmektedir.
10 YILDIR
İNTES Genç yöneticiler Grubu tarafından “Genç Yönetici” Gazetesi çıkartılmaktadır.
5 YILDIR
Dünya Gazetesi ile birlikte “İnşa Edenler Zirvesi ” gerçekleştirilmektedir
2. FAALİYET ALANLARI
İNTES, üye firmaların ortak hak ve menfaatlerinin her platformda savunulması için
Bakanlıklar, ilgili genel müdürlükler ve diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile müşterek
toplantılar düzenlemektedir. Sorunların çözümü için sivil toplum kuruluşu olarak aktif bir rol
üstlenilmiştir.

Mevzuat Çalışmaları
Sektörü ilgilendiren mevzuat çalışmalarında, temsil edilen kuruluşlar adına her zaman en iyi
sonucun alınması için tüm platformlarda etkin rol alınmaktadır.
 Kamu İhale Kanunu
 Çalışma Hayatı Mevzuatı
 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
2
 Yapı Denetimi Kanunu

Kamuyla Ortak Çalışmalar
Müteahhitlik Sektör Kurulu Raporu
Devlet Planlama teşkilatı tarafından 9. Kalkınma Planı (2007 – 2013) İnşaat, Mühendislik –
Mimarlık, Teknik Müşavirlik Ve Müteahhitlik Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu
hazırlık çalışmalarında görev alınmıştır.
İnşaatta İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin
organizasyonlarda destekleyici kurum olarak yer alınmaktadır.
Birim Fiyat Analizleri
Yeni ihale kanunundan önce uygulanan mevzuata göre, kamu inşaatlarına yapılacak
ödemelerde kullanılan birim fiyatların belirlenmesinde İNTES, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
her yıl görüşlerini sunmaktadır.
Deprem Şurası
İNTES, 2004 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından düzenlenen Deprem Şurasına
katılarak sektör görüşlerini sunmuştur. Şura için özel olarak kapsamlı bir deprem raporu
hazırlanmıştır.
İktisat Kongresi
İNTES, iktisat Kongresinde İnşaat Sektörüne ilişkin raportörlük görevini üstlenmektedir.
İş Mahkemelerine Bilirkişilik
İNTES, 28 yıldır mahkemelere bilirkişilik hizmeti vermektedir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
İşkolunda adil, dengeli ve bilimsel ücret sisteminin kurulmasını sağlamak ve daha iyi çalışma
ortamı yaratmak için çalışmalar yapan veya yaptıran Sendikamız bu amaçları doğrultusunda
Genel sekreterlik vasıtası ile Asgari Ücret Tespit komisyonunda işveren temsilcisi olarak görev
almaktadır.
Asgari İşçilik Oranları Çalışması
3
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından inşaat işlerinde Asgari İşçilik Oranı uygulanmaktadır.
Oranların tespiti için SGK bünyesinde kurulan Asgari İşçilik Oranı Tespit Komisyonu TİSK
temsilcisini İNTES belirlemektedir.
İktidar ve Muhalefet Parti Gruplarına Sektör Raporları Çalışmaları
İNTES, İnşaat Sektörünün önemli konularına, sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin
hazırladığı ayrıntılı raporları, parlamento yetkililerine ileterek ortak çalışmalara altyapı
hazırlamaktadır. Bu raporlardan bazıları kamu ve özel sektör kuruluşlarına da ulaştırılmakta
ve sektörle ilgili kamuoyu oluşturulmaktadır.
Çalışma Komisyonlarında Üstlenilen Görevler
Hazine Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı başta olmak
üzere sektörle ilgili oluşturulan çalışma komisyonlarına da iştirak edilerek sorunlar
aktarılmaktadır.

Toplu İş Sözleşmeleri
İNTES, üyesi firmalar adına yasal olarak toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisine sahiptir. İNTES
Kurulduğu 1964 yılından bu yana Toplu İş sözleşmeleri imzalamaktadır.

Toplantı-Seminer-Faaliyetleri
Geleneksel Toplantılar
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın (İNTES) uzun yıllardır düzenlediği
“Geleneksel Toplantıları” nda sektör camiası bir araya gelmektedir.
Geleneksel toplantılarımız üye firmalarımızın ev sahipliğinde gerçekleşmektedir.
1984 yılından beri süren bu gelenek ile 100’lerce konuşmacımız onur konuğu oldu.
10.000’lerce katılımcı konuğumuz oldu.
Toplantılarımızın onur konukları Bakanlarımız, üst düzey bürokratlar ve sektörün duayenleri
olmaktadır.
Bu toplantılarda, ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki inşaat sektörü ile ilgili bilgi,
görüş ve öneriler gündeme getirilmektedir.
Çözüm Arama Konferansları
4
İNTES’in 2002 Şubat ayından itibaren başlattığı “Çözüm Arama Konferansları” sektör
temsilcilerinin ilgili bürokrat ve akademisyenlerle temel sorunları ve çözüm yollarını aradığı
bir platform oluşturdu.
Çözüm Arama Konferansları, inşaat sektörünü ilgilendiren konuların sektörün de desteği ve
görüşleri doğrultusunda tartışılmasını sağlamaktadır.
Dünyayı İnşa Edenler Zirvesi
İNTES ve Dünya Gazetesi’nin ortak projesi Dünyayı İnşa Edenler kitabının tanıtımı ve inşa
edenleri bir araya getiren İnşa Edenler Zirvesi’nde sektörün duayenler, deneyimlerini
aktarmakta, bakanlar, üst düzey bürokratlar sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerini
yapmaktadırlar.

Yayınlar
Periyodik Yayınlarımız
İNTES periyodik yayınları ile binlerce okuyucuya ulaşmaktadır.
İnşaat Sanayi Dergisi
1990 yılından bu yana İnşaat Sektörünün sorunlarının değerlendirildiği, sektörel haberlerin
yer aldığı iki ayda bir İNşaat SANayii Dergisi yayımlanmaktadır.
Genç Yönetici Gazetesi
İNTES bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan Genç Yöneticiler Grubu tarafından Grubun
faaliyetlerini kamu oyuna duyurmak, sektörün sesi olabilmek amacı yayımlanmaktadır.
Diğer Yayınlar
Sektörel Raporlar
Sendikamız tarafından sektörün durumunu yansıtan, sorunlarını içeren ve güncel konulara
yönelik raporlar hazırlanmaktadır. Raporlardaki bilgiler düzenli olarak güncellenmektedir.
Ülke Raporları
Genç Yöneticiler Grubu tarafından hedef pazar olarak görülen ülkelere ilişkin raporlar
hazırlanmaktadır. Raporların içeriği ülkelerin temel kimlik verilerinin yanı sıra özellikle bu
bölgelerde çalışmış inşaat sanayicileri ve ticari ataşeleri ile görüşmeler sonucunda edinilen
bilgilere göre hazırlanmaktadır.
5
Son dönemde raporların hazırlanması için DTM tarafından düzenlenen heyet gezilerine
iştirak edilerek, ülkenin bakan ve üst düzey bürokratları ile görüşmeler yapılmaktadır. Yapılan
görüşme notları ve temin edilen bilgiler rapor halinde sektörün hizmetine sunulmaktadır.
Ülke raporları bu bölgede çalışan inşaat sanayicileri için temel başvuru kaynağı niteliğini
taşımaktadır.
Cezayir, Bulgaristan, Afganistan, Libya, Katar ve Kosova-Makedonya için ülke raporları
hazırlanmıştır.
Bu Güne Kadar Özel ve Kamu Sektöründen 10.000’lerce okuyucu ile buluşan kitaplarımız.
İnşaat Sanayi Yayınları
























İnşaat Sektörünün Gündemindeki Sorunlar Toplantısı
Çözüm Arama Konferansları I/II
Çözüm Arama Konferansları III/IV
Çözüm Arama Konferansları V-VI-VII
Geleneksel Toplantılarımız
İş Güvencesi
Cezayir Ülke Raporu
Bulgaristan Ülke Raporu
Afganistan Ülke Raporu
Libya Ülke Raporu
İntes 40 Yıl Kataloğu
Yeni İş Yasasının Alt İşveren Kurumuna Bakışı
İş Sağlığı ve Güvenliği
Çözüm Arama Konferansları
İnşaatta Sağlık ve Güvenlik
İnşaat Sektöründe Eğitim Ve Sıfır İş Kazası
İşsiz Gençler İçin Yeni Ufuklar Projesi
İnşaatlarda 70 Yıl/ Hatırladıklarım
1923-1950 Döneminde Kentleşme, Yapı Ve Konut
Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Teftiş Projesi Genel Değerlendirme Raporu
Güvenli İnşaat -Şantiyede İş Sağlığı ve Güvenliği
Avrupa Birliği Ekseninde Türkiye ve İnşaat Sektörü
2008 Haziranında Türkiye ve Dünya; Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in
İNTES Geleneksel Toplantı Konuşması
İnşaat İşyerleri İçin Sosyal Güvenlik, İşveren Rehberi
6
İNTES’in vizyonu,
İNTES’in vizyonu, inşaat sanayicisi üyelerinden aldığı büyük güçle, inşaat sektörünü layık
olduğu zirveye taşımak ve ekonominin lokomotifini yeniden itici gücüne kavuşturmak üzere,
her platformda sektör ve temsilcilerinin saygınlığına yakışır ve bunu geliştirir şekilde hizmet
üretmektir.
İnşaatı üretmek; yaşamı şekillendirmek ve geliştirmektir.
İnşaat üretimi, aynı zamanda, yaşam kalitesini yükselten bir artı değer üretimidir.
İNTES; inşaatı kaliteli üretenlere hizmet üretmeyi temel görevi kabul eder.
Misyonumuz
İNTES vizyonuna uygun olarak sektörde kalıcılığı hedefleyen, mesleki sorumluluk taşıyan,
mühendislik bilim dalına dayalı hizmet üreten ve sektörün “ev sahibi” olan üyeleri için, her
türlü çalışma ve faaliyeti birincil görevi kabul eder.
İşkolundaki işverenlerin çatısı altında birleşmelerini sağlar.
Üyelerinin ortak ekonomik, meslekî, idari ve sosyal hak ve menfaatlerini korur ve geliştirir.
Teknik konulardaki gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaları yapar.
Bu faaliyetleri nedeni ile; kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, bunlarla
işbirliği yapar.
İNTES, istihdam yaratan, yatırımları ekonomiye kazandıran , ciddi organizasyon, makine parkı
ve finansman yapısına sahip, sektör mensuplarını İNŞAAT SANAYİCİLERİ olarak
tanımlamaktadır.
Yatırımları gerçekleştiren, büyük projelere imza atan, ciddi mesleki sorumluluk taşıyan
taahhüt sektörü mensuplarının, diğer müteahhitlerden ayrılma zorunluluğu vardır.
Belirli bir insan gücü ve sabit kıymet varlığını, bilgi birikimi ve teknoloji desteği ile üretim
sürecine dönüştüren İNŞAAT SANAYİCİLERİ, inşaatı harç ve tuğladan ibaret gören bir
müteahhit yaklaşımıyla değerlendirilmemelidir.
İNTES, inşaat sanayini ve inşaat sanayicilerini, ülkemizde hak ettikleri saygın yere ulaştırmak
üzere, yasaların ve Anayasamızın temel ilkelerini göz önünde tutarak çalışmalarına devam
edecektir.
7
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
İnşaat sektörü, yoğun işgücü kullanımı ile ekonomik yapı içinde önemli bir yere sahiptir.
İnşaat sektörü, tarım sektöründen sonra, en yüksek istihdamı sağlamaktadır. Sektör önemli
bir istihdam kapasitesine sahiptir.
İnşaat sektörünün de en önemli sorunu, nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasında yaşanan
güçlüktür. Bu ihtiyaç, halihazırda sürdürülen mesleki eğitimin, iş yaşamının ihtiyaçlarını
karşılayamamasından kaynaklanmaktadır.
Bu amaçla İNTES ve muhatap işçi sendikası ile işbirliği içerisinde çalışmaya başladı. Böylece
inşaat sektörünün sosyal tarafları bu problemin çözümü için bir araya gelerek “Eğitim
Şantiyesi”ni kurmuşlardır. Eğitim Şantiyesi, inşaat sektörünün nitelikli işgücü ihtiyacını
karşılamayı amaçlayan, sosyal ortakların işgücü eğitim ve istihdam sorununa birlikte çözüm
arayışının bir ürünüdür.
Eğitim Şantiyemizin temel atma töreni ve açılışı Başbakanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan
tarafından gerçekleştirilmiştir.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE EĞİTİM İÇİN ÖNEMLİ BİR GİRİŞİM: TES
YOL İŞ -İNTES Türkiye Eğitim Şantiyesi, işveren ve işçi sendikalarının birlikte yürüteceği bir
proje olarak Türkiye’de ilk ve tek örnektir. Zira, İNTES ve YOL-İŞ, Eğitim Şantiyesi’nin yapım
aşamasında hiçbir devlet katkısı ve kâr amacı olmaksızın önemli bir sorunun çözümünde güç
birliği yapmaktadırlar.
Eğitim Şantiyesi’nin amacı “sektörün nitelikli ve sertifikalı işgücü ihtiyacını karşılamak” tır.
Çalışanların niteliklerinin arttırılması yeterli değildir, kazanılan niteliklerin tanınması ve
sertifikalandırılması gerekmektedir.
İnşaat sektöründe kalitenin tesadüfe bırakmamak için, sektördeki işçiliğin de disipline
edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sertifikalı işçi sektör istihdamında hayati rol
oynamaktadır. Sertifikalı işgünün istihdam edilmesi hususunda,
Eğitim Şantiyesi’nin, sektöre kazandıracağı nitelikli işçi, üretimde verimliliğini arttırmak
suretiyle ülke GSYİH’na katkı sağlayacaktır. Nitelikli işçi, kayıtlı ekonomide kalacak, kayıt dışı
ekonominin daralması yönünde olumlu sonuçlar elde edilecektir. Uzun vadede kayıt içinde
sürekliliğinin sağlandığı ve ücret seviyesi yükselen işgücünün Sosyal Sigortalar Kurumu primi
ve gelir vergisi girdileri artacak, nihayetinde ekonomi olumlu olarak etkilenecektir.
Eğitim Şantiyesi’nin hedef kitlesi:


İnşaat sektöründe hali hazırda çalışanlar,
İnşaat sektörüne yeni girecek olanlar,
8

Çeşitli sebeplerle alan/branş değiştirmek isteyenlerdir.
Eğitim Şantiyesi, teknolojik değişimler veya projelerin özelliklerine göre çalıştıkları alanda
yaşanan ihtiyaç daralması nedeniyle istihdam edilebilirlikleri azalan işçilere kariyer
değiştirme olanağı sunacaktır. Kişiler, hayatlarının her döneminde, sektörle ilgili her alanda,
eğitim hizmetlerinden yararlanabilecekler, Eğitim Şantiyesi, bu yolla yaşam boyu eğitim
anlayışını gerçek anlamıyla hayata geçirecektir.
Türkiye Eğitim Şantiyesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere
www.tes.org.tr adresinden erişebilirsiniz.
AB Projeleri
Bugüne kadar İNTES’in başarı ile gerçekleştirdiği ve önemli bir kısmı işgücünün eğitimine
yönelik AB projeleri şunlardır;
1. LDV Eğiticilerin eğitimi projesi
2. İŞKUR Aktif İşgücü Programları - “İşsiz Gençler İçin Yeni Ufuklar
Projesi”
(Proje, İŞKUR tarafından en başarılı projelerden biri olarak seçilmiş, en iyi uygulama
ödülünü almıştır. İLO tarafından yürütülen Uluslararası İşveren Organizasyonları
işbirliği ile hazırlanan “Youth Employment: Making it Happen” (Genç İstihdam)
Elektronik Araç Kiti’nde örnek çalışma olarak yer almıştır. Türkiye’den seçilen tek
projedir.)
3. İŞKUR - Aktif İşgücü Programları - “İnşaat Sektöründe Eğitim ve Sıfır İş Kazası”
4. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP 1) -“İnşaat
Sektöründe Meslek Standartları ve Pratik Eğitim”
5. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP 2)- “Yeterliliğe
Dayalı Ölçme ve Değerlendirme”
6. “Türkiye’de Yenilik ve Değişim İçin Sosyal Diyalogun Güçlendirilmesi Güvenli İnşaat
Projesi”
(Bağımsız izleme uzmanlarının puanlama sıralamasında “en iyi uygulama örneği” olarak
seçilen projelerden biridir)
7. Sivil Toplum Diyalogu Avrupa Bilgi Köprüleri Programı: “Avrupa
Birliği’ne Katılım Sürecinde Türk İnşaat Sektörü”
9
(Proje Uygulama Birimi üyelerince sürdürülebilirliği en yüksek proje olarak belirlenmiştir)
8. “Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı 2008” Programı: “İnşaat
Sektöründe Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim ve İstihdam Projesi”
9. VOC Test Merkezi Hibe Programı İnşaat Sektöründe Mesleki
Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Projesi
İNTES TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MESLEKİ YETERLİLİK ÇALIŞMALARI
İNTES tarafından inşaat sektöründe ölçme ve değerlendirme, sınav ve belgelendirme,
akreditasyon çalışmalarını yürütmek amacıyla Ocak 2011 tarihinde İNTES Mesleki Yeterlilik
ve Belgelendirme Merkezi (İNTES MYM) İktisadi İşletmesi kurulmuştur.
İşletmenin amacı; inşaat sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya
çalışmak isteyenlerin niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş
ulusal ve uluslararası standartları temel alarak, ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmek;
tüm bu faaliyetler sırasında bilimsel, teknolojik verilerden, ulusal ve uluslararası yeterlilik ve
akreditasyon kurallarından yararlanarak faaliyette bulunmaktır.
İNTES tarafından inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalardan gelen talepler
doğrultusunda, firmaların yurtdışı ve yurtiçi şantiyelerinde çalışacak işçilerin yeterliliğe dayalı
ölçme ve değerlendirmeleri yapılmakta, ardından yeterlilik düzeylerini gösteren “mesleki
yeterlilik tespit belgesi” ile belgelendirilmektedir. Bu belgeler, TURKAK akreditasyon
sürecinin tamamlanması ile bu alandaki düzenleyici ve denetleyici kurum olan Mesleki
Yeterlilik Kurumu (MYK)’nın belgelendirme sistemi ile entegre edilmiştir. Bugün 18 meslekte
akredite belge verilebilmektedir.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.intesmym.org.tr adresindedir.
10