close

Enter

Log in using OpenID

buradan

embedDownload
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE MECLİSİNİN 6.DÖNEM 1.SEÇİM YILI 2014 SENESİ
NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT ÖZETTİR
KARAR
TARİHİ: NOSU: KONUSU
:
08.04.2014
51
Divan Katipliğine asıl üye olarak Amir AYHAN, Barış SERT, Yedek üye
olarak Ömer ŞAHİN, Süleyman TETİKOĞLU seçildi.
08.04.2014
52
Meclis 1.Başkan Vekilliğine Zekeriya KURTUL, Meclis 2.Başkan
Vekilliğine Semra YAŞAR seçildi.
08.04.2014
53
Encümen üyeliğine Ferhat YILDIZ, Erol DEMİR ve Nesrin ÖZLEYEN
seçildi.
08.04.2014
54
İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi için, Yapılan açık oylama sonucu;
İmar Komisyonuna; Mehmet KAPLAN, Sedat DEMİRTAŞ, Fahrettin
POSTACI, Ercan Ulaş KAYA ve Erhan ASLANER oy birliğiyle seçildi.
Bütçe Komisyonuna; Sami ŞAHİN, Barış SERT, Nejat ÖZTÜRK, Fatih
ÜSTÜNBAŞ ve Emre ALAGEYİK oy birliğiyle seçildi.
Tarife Komisyonuna; Şenol ARAS, Ömer SOYSAL, Halil EFE, Kutlu
Zafer DİKİCİ ve Kasım METİN oy birliğiyle seçildi.
Hukuk Komisyonuna; Zekeriya KURTUL, Recep ŞENCAN, Özlem
EROL, Ali KARA ve Beşir ÇEVİK oy birliğiyle seçildi.
Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Sibel GÜLLÜÇAYIR, Özlem EROL,
Süleyman TETİKOĞLU, Nurettin AYDIN ve Turhan DİNÇ oy birliğiyle
seçildi.
Gençlik, Spor ve Kültür Komisyonuna; Seyman GENÇTÜRK, Amir
AYHAN, Nejat ÖZTÜRK, Vedat ÇAĞLAR ve Emre ALAGEYİK oy
birliğiyle seçildi.
Esnaf Komisyonuna; Amir AYHAN, Ömer ŞAHİN, Hamza GÖNENÇ,
Mikail AKDOĞAN ve Ekrem KAYA oy birliğiyle seçildi.
Halkla İlişkiler Komisyonuna; Ruken KİLERCİ, Mehmet Masum DENİZ,
Mehmet Besim MÜFTÜOĞLU, Turhan DİNÇ ve Kasım METİN oy
birliğiyle seçildi.
08.04.2014
55
Türkiye Belediyeler Birliğine Temel KARADENİZ, Sami YAŞAR asıl
üye olarak, Halil EFE, Şenol ARAS yedek üye olarak oy çokluğuyla
seçildi.
1/2
08.04.2014
56
Marmara Belediyeler Birliğine Mehmet Besim MÜFTÜOĞLU asıl üye,
Amir AYHAN yedek üye olarak oy çokluğuyla seçildi.
08.04.2014
57
Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Hamza GÖNENÇ, Semra YAŞAR asıl
üye olarak, Sibel GÜLLÜÇAYIR, Mehmet KAPLAN yedek üye olarak oy
çokluğuyla seçildi.
08.04.2014
58
6183 Sayılı Kanunun 90 ncı maddesi gereği komisyona Recep ŞENCAN
oy çokluğuyla seçildi.
08.04.2014
59
Afet Hak Sahipliği Komisyonuna Ferhat YILDIZ oy çokluğuyla seçildi.
11.04.2014
60
2013 yılı faaliyet raporu meclise sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucunda
faaliyet raporu oylandı. 19 red oyuna karşılık 27 oy ile kabul edildi.
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
108 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content