close

Enter

Log in using OpenID

Alerji yapan maddeleri beyan etmek

embedDownload
facebook.com/nswfoodauthority
twitter.com/nswfoodauthority
www.foodauthority.nsw.gov.au
Alerji yapan maddeleri beyan etmek
Yiyecek alerjileri yaşamı tehdit edici olabilir ve
Avustralya’da gittikçe artan bir endişe
nedenidir. Aslında Avustralya dünyada en
yüksek alerji yaygınlığına sahiptir. Sadece
NSW’de, yiyecek alerjileri her 10 çocuktan
birinde ve her 100 yetişkinden 2’sinde görülür.
Yiyecek Standartları Yönetmeliği
gerekliliklerini yerine getirin
Yiyecek endüstrisi yiyecek alerjilerinin denetim
altına alınmasında büyük bir rol oynar. Bu
bilgilendirme belgesi, tüm yiyecek üreticileri,
yiyecek satıcıları ve yiyecek ithalatçılarına,
müşteriler için güvenlikli olmalarını sağlamak
üzere, alerji yapan maddeleri beyan etmeye
ilişkin yükümlülüklerini anlamada yardımcı
olmak için geliştirilmiştir.
 Standart 1.2.3 Zorunlu Uyarı ve Tavsiye
Tüm yiyecek işletmelerinin Yiyecek
Standartları Yönetmeliği’nin şurada belirtilen
yasal gereklerini yerine getirmeleri zorunludur:
Niteliğindeki İfadeler ve Beyanlar
Yiyecek Standartları Yönetmeliği, NSW’deki
tüm yiyecek işletmelerinin, en yaygın sekiz
alerji nedeni madde hakkındaki bilgiyi
paketlenmiş yiyecekler üzerindeki yiyecek
etiketlerinde göstermesini şart koşar:
 fıstık
Alerji yapan maddeleri beyan etme
sorumluluğu
Yiyecek üreticileri, alerji yapan yiyecek
maddelerinin kasıtsız olarak ürünlere
karışmasını denetim altına almakla
sorumludur.
Yiyecek satıcıları, alerji yapan bir yiyeceğin
açıklanması durumunda müşterilerine karşı
sorumludur. Yiyecek satıcılarının, doğrudan
ve/veya dolaylı olarak yiyecek mönüsündeki
ürünlerde mevcut olabilen alerji nedeni içerikler
hakkında bilgi sağlayarak müşterilere yiyecek
mönüsü seçeneklerinde yardımcı olmaları
gerekir.
İthalatçılar, ithal ettikleri maddelerin doğru bir
şekilde etiketlenmesini sağlamaktan ve
ürünlerinin alerjiye yol açan madde olma
durumlarına ilişkin açık ve doğru bilgi
sağlamaktan sorumludur.
 ağaç yemişi
 yumurta
 süt
 balık
 kabuklu hayvanlar
 susam
 soya
Glüten ve sülfitlerin de yiyecek paketlerinin
üzerindeki yiyecek etiketlerinde beyan edilmesi
gerekir.
Yiyecek işletmelerinin şunlardan emin olması
gerekir:
 bir etiketin üzerinde doğru bilgilerin
olduğundan ve bu bilgilerin, bir müşteri
istediğinde işyerinde yapılan paketlenmemiş
yiyecekleri satan çalışanlar tarafından
verildiğinden veya
 belirli bir alerji nedenin bir yiyecekte
olmaması özellikle istenmişse, o yiyecekte
alerji nedeninin olmamasından.
6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127 | PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T 1300 552 406| F 02 9741 4888 | E [email protected]
NSW/FA/FI204/1408-TUR
Alerji yapan maddelerin denetiminin
sağlanması için anahtar noktalar
Üreticiler ve satıcılar için şunlar önemlidir:
 etkili bir alerji yapan maddeler planı
uygulamak.
 yiyeceklerde alerji yapan maddelere ilişkin
riskler, denetim ve iletişim konularında
çalışanları eğitmek.
pages/warningandadvisoryde1403.aspxwww
.foodstandards.gov.au/code/userguide/page
s/warningandadvisoryde1403.aspx
 Yiyecek Standartları Yönetmeliği (Yiyecek
alerjileri ve duyarlılıkları – yiyeceklerde alerji
yapan maddeler portalı)
www.foodstandards.gov.au/consumer/fooda
llergies/food%20allergen%20portal/Pages/d
efault.aspx
 ürünlerinizin üzerinde, alerji yapan
maddelerin konumuna ilişkin açık ve doğru
bilgi sağlamak.
 alerji yapan yiyecek maddelerinin kasıtsız
mevcudiyetlerini denetim altına almak.
İthalatçılar için şunlar elzemdir:
 ithal edilmiş ürünlerin üzerinde alerji yapan
maddelerin konumuna ilişkin açık ve doğru
bilgi sağlamak.
 ithal edilenlerin doğru bir şekilde
etiketlenmiş olduğundan emin olmak.
 yurt dışındaki şirketlere Avustralya Yeni
Zelanda Yiyecek Standartları
Yönetmeliği’ndeki gereklilikler hakkında
tavsiyeler sağlamak.
Daha fazla bilgi
 NSW Yiyecek Dairesi’nin
www.foodauthority.nsw.gov.au/retail/allergi
es-intolerances adresindeki internet sitesini
ziyaret edin
 1300 552 406 numaralı telefondan yardım
hattını arayın
 Standart 1.2.3 Zorunlu Uyarı ve Tavsiye
Niteliğindeki İfadeler ve Beyanlar
www.comlaw.gov.au/Details/F2011C00610
 Kullanıcı Kılavuzu - Standart 1.2.3 Zorunlu
Uyarı ve Tavsiye Niteliğindeki İfadeler ve
Beyanlar
www.foodstandards.gov.au/code/userguide/
NSW Yiyecek Dairesi hakkında: NSW Yiyecek Dairesi, NSW’deki yiyeceklerin güvenlikli ve doğru bir şekilde etiketlenmiş olmasını
sağlayan hükümet dairesidir. Güvenlikli ürünler, depolama, ulaştırma, tanıtım ve yiyeceklerin hazırlanması hakkında bilgi sağlayarak
yiyecek zehirlenmesini en aza indirmek için tüketiciler, işkolu ve diğer hükümet kuruluşlarıyla birlikte çalışır.
Not: Bu bilgi genel bir özettir ve tüm durumları kapsayamaz. Yiyecek işletmelerinin Yiyecek Standartları Yönetmeliği’nin ve 2003
Yiyecek Yasası’nın (NSW) tüm hükümlerine uyması gerekir.
6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127 | PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T 1300 552 406| F 02 9741 4888 | E [email protected]
NSW/FA/FI204/1408-TUR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
172 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content