close

Enter

Log in using OpenID

Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacıları Destekleme Pr

embedDownload
İstanbul Kültür Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Proje Birimi (BAP)
Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacıları Destekleme Programı (BİYAP)
Başvuru ve Değerlendirme İlkeleri
Programın Amacı
Madde 1. Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacılara Destek Projeleri Destekleme Programının
amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi adresli bilimsel yayınların etkisinin, görünürlüğünün ve
kalitesinin arttırılmasıdır.
Kimler Başvurabilir
Madde 2. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programını (UBYT) karşılayan
(ISI Citation Index Veri Tabanlarınca taranan hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış)
yayın yapan araştırmacılar başvurabilir. Yayında adres olarak İstanbul Kültür Üniversitesi
yazılması ve araştırmacının İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kadrolu elemanı olması
gerekmektedir.
Destek Koşulları
Madde 3. a) İlgili yıla ait UBYT dergi listesindeki destek miktarları dikkate alınır ve destek
miktarı İstanbul Kültür Üniversitesi kadrolu elemanı sayısına bölünür.
b) Yılda en fazla “160.000 x memur aylık katsayısı (Güz yarıyılı başlangıç tarihi esas alınır)
TL” destek verilir.
c) Review, letter, editöre mektup, note, short communication, vaka takdimi, kitap tanıtımı vb.
yayınlara, belirlenen miktarın yarısı verilir.
Başvuru Dönemleri
Madde 4: Başvuru, çalışmanın yayın yılını takip eden bir sonraki yılın 15 Ekim tarihine kadar
yapılır. (Başvuru her yıl düzenli olarak yapılan “Prof. Dr.Dr.hc Önder Öztunalı Bilim Ödülü”
törenine kadar sonuçlandırılır.)
Nereye ve Nasıl Başvurulabilir
Madde 5: Destek başvuruları BAP Yürütücü Sekreterliğine aşağıdaki belgelerin gönderilmesi
ile yapılır:
BIYAP–Ek.1 Başvuru Dilekçesi (imzalanmış).
Makalenin sayı almış basılı tam metni, kapak ve yayın bilgilerini içeren sayfaları.
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
241 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content