close

Enter

Log in using OpenID

2005 Yılı Şartnamesi

embedDownload
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
5 ADET OTOBÜSÜN
KAN BAĞIŞI OTOBÜSÜNE
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
KAN BAĞIŞI OTOBÜSÜ
(9 METRELİK 2. EL OTOBÜS ALIMI)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. İŞİN TANIMI
Kan bağışı faaliyetlerinde kullanılmak üzere en az 9 metrelik 2. El (kullanılmış)
Otobüsün tedarik edilmesi.
2. TEDARİK EDİLECEK ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ
2.1. Araçlar 2918 sayılı T.C Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri uyarınca şehir içi
araçlarının yapım, tadil ve montajı hakkında Teknik Şartları gösteren yönetmelik
ve diğer ilgili mevzuatta gösterilen ölçü, değer ve gereçlerle imal edilmiş olacak
ve 2001/85/AT yönetmeliklerine uygun olacaktır.
2.2. Araçların model yılı en az 2009 (2009 – 2014) olacaktır.
2.3. Araçlar en fazla 300.000 km olacaktır.
2.4. Araçlar Türkiye’de üretilmiş olup ülke genelinde tam donanımlı yetkili teknik
servisi bulunacaktır. Servisler 7 gün 24 saat hizmet vermelidir.
2.5. Aracın uzunluğu en az 9.000 mm, tavan iç yüksekliği en az 2.000 mm olmalıdır.
2.6. Aracın motoru dizel olacak olup, en az Euro 3 egzoz emisyon seviyesinde
olacaktır.
2.7. Araçta orjinalinde bulunan tüm donanım aktif ve orjinaline uygun çalışır
olacaktır.
2.8. Araçlarda motor devir göstergesi, klima kontrol düğmesi, hararet termometresi,
ışıklı ve sesli ikaz tertibatı, yağ basınç ışıklı ikazı, hava basınç göstergesi,
ısıtma düzeni kumanda anahtarı, iç aydınlatma anahtarı, şoför mahalli
aydınlatma anahtarı, cam silecek anahtarları (fasılalı, yavaş ve hızlı olmak
üzere üç devirli), far anahtarları, sağ ve sola dönüş lambaları kontrol ışığı, far
uzun hüzme gösterge lambası, el freni lambası, yakıt göstergesi ve lambası
fonksiyonlarına sahip olacaktır. Tüm bu donanım çalışır durumda olacaktır.
2.9. Aracın Motoru, aracın markasına ait bir yetkili servis istasyonunda performans
testine tabi tutulmuş olup en az %70 gücünde olacaktır. Firma bunu
belgeleyecektir.
2.10. Motor hücresinde yangın söndürme sistemi bulunacaktır.
2.11. Araç ABS ve ASR sürüş destek sistemlerine sahip olacaktır.
2.12. Direksiyon, otobüsün sol tarafında bulunacak ve servo sistemle donatılmış
olacaktır. Direksiyon simidi yükseklik ve eğim ayarlı olacaktır.
2.13. Araçlar şehir içi toplu taşım hizmetlerine uygun, retarder ya da intarderli, en az 4
ileri 1 geri vitesli şanzıman ile donatılacaktır. Retarder ya da intarder şanzımana
entegre ve fren pedalı üzerinden tahrikli olacaktır.
2.14. Otomatik şanzımanlarda, araç hızı sıfır olduğunda, vitesi otomatik olarak boşa
alan sistem ile donatılmış olmalıdır.
2.15. Diferansiyel, şehir içi alçak tabanlı otobüslerin çalışmasına uygun aks tipinde
olacaktır. En yüklü ve hızlı seyir halinde dahi sessiz çalışacaktır.
2.16. Araçlar trafiğe sarih olacaktır.
2.17. Araçlar, son bir yıl içinde TÜV TÜRK Fenni muayenesinden geçmiş olmalıdır.
1
2.18. Araçlar, trafik emniyet ve nizamına uygun olarak lüzumlu her türlü ikaz, işaret ve
aydınlatma gereçlerine sahip olacaktır ve hepsi çalışır durumda olacaktır.
2.19. Araçlardaki lastikler şehir içi trafiğe uygun tipte ve özellikte olacaktır. Araçların
lastik diş derinliği en az 18 mm olacaktır.
2.20. Kapılarda serbest geçiş genişliği en az 1200 mm olmalıdır.
2.21. Ön camlara su püskürtme tesisatı bulunmalıdır ve çalışır durumda olmalıdır.
2.22. Muayene için araçların; taşımacı adına düzenlenmiş ‘Motorlu Araç Trafik Tescil
Belgesi’, ‘Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi’ ve son Karayolları
Trafik Fenni Muayenelerinin yapılmış olduğunu belirten ‘Motorlu Araç Trafik
Belgesi’ gibi belgelerinin tam olması gerekmektedir.
2.23. Araçların karoserlerinde hasar, darbe, ezik ve çürükler bulunmayacaktır.
2.24. Camlarda kırık, çatlak ve rengi değişik cam bulunmayacaktır. Havalandırma
pencereleri çalışır durumda olacaktır. Otobüslerin Tavan havalandırma
kapakları var ise çalışır ve sızdırmaz olacaktır.
2.25. Araç içinde ve dışında paslanma, çürüme, boyalarda dökülme ve sökülme
olmayacaktır.
2.26. Motor hücresinde ses ve ısı izolasyonu hasarlı olmayacaktır.
2.27. Şanzımanda yağ, yakıt gibi hidrolik kaçakları olmayacaktır.
2.28. Direksiyon için yağ kaçağı bulunmayacaktır.
2.29. Basınçlı hava sistemlerinde hava kaçağı olmayacaktır. Yolcu kapıları
fonksiyonlarına uygun şekilde çalışır durumda olacaktır.
2.30. Araçların tamamı aynı marka ve model olabileceği gibi farklı markalarda da
olabilecektir.
3. İŞİN TESLİMATI
Sözkonusu otobüs, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 (yirmi) takvim günü
içerisinde muayene hazır şekilde Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
teslim edilecektir. Teslimatla ilgili her türlü gider Firmaya ait olacaktır.
4. YETERLİLİK KONTROLÜ
İhalenin açık eksiltmesi yapılmadan önce, Firmaların teklif ettiği araçlar Türk Kızılayı
Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kontrol edilecek ve işbu teknik şartnameye göre
genel hususlar itibariyle yapılacak değerlendirmede uygun bulunmayan araçlar
Firmanın teklifinden çıkarılacaktır. Bu kontrol muayene, kabul anlamı taşımayacaktır.
Sadece teklif edilen araçlar için bir yeterlilik kontrolü olacaktır. Bu kontrol sonrasında
Firmanın teklif ettiği araç sayısı 10 (on) adetin altına düşmüşse Firmanın teklifi
açılmayarak elenmiş sayılacaktır. Bu yüzden Firmalar 10 (on) adetten fazla araç teklif
edebilirler. Ancak Firmaların sadece 10 (on) adetlik araç için verdikleri fiyat teklifi
kabul edilecektir.
5. MUAYENE VE KABUL
2
Otobüslerin muayenesi, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
görevlendirdiği bir heyet tarafından yapılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde, Türk
Kızılayı’nca uygun görülecek başka kişi, kurum ve kuruluşlara da muayene
yaptırılabilecek olup, tüm muayene masrafları firmaya ait olacaktır. Yüklenici firma
veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde muayeneler sonunda
tanzim edilen rapor aynen kabul edilmiş sayılır.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
313 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content