close

Enter

Log in using OpenID

Boyutlandırma Ödevi Föyü

embedDownload
12.03.2014
Gemi Elemanları Dönem Ödevi
2013 - 2014 Bahar Dönemi
Öğrencinin adı,soyadı : ....................................................................... No : ....................................
VERiLENLER
Lpp = _________________ m.
H/T = ________________
CB = ________________
1. Verilen ana boyutlar Seri 60 formuna ait gemiler içindir. Gereken diğer değerler bu form'a ait
dağıtılmış föylerden veya amprik formüllerden elde edilebilir.
2. Servis hızı 15 knot'tur. G/V = 2.5 ton/m3. Poostalar arası mesafe; a = 0.7 m.
3. Aşağıda istenilenler 3 ayrı geminin orta kesiti (X/L = 0.5) için yapılacaktır
a. Enine sistemde inşa edilmiş bir kuru yük gemisi.
b. Boyuna sistemde inşa edilmiş bir tanker.
c. Karışık sistemde inşa edilmiş bir konteyner gemisi.
İSTENENLER
1.
2.
3.
4.
5.
Dip yapıyı boyutlandırınız. (T.L. kurallarına göre)
Bordaları boyutlandırınız. (T.L. kurallarına göre)
Güverteyi boyutlandırınız. (T.L. kurallarına göre)
Üst yapıyı boyutlandırınız. (T.L. kurallarına göre)
Boyutlandırılan bütün elemanların profil seçimini her elemanın loyd hesabının hemen altında yapın ve
seçtiğiniz profili burada belirtin.
6. Orta kesit atalet momentlerini, statik momentleri ve güverte ile dibe göre mukavemet momentlerini
bulunuz.
7. Gemilerin orta kesit resmini; sağ yarısı derin, sol yarısı adi elemanlar olmak üzere 1/50 ölçeğinde
çiziniz.
ÖDEVİN KABULU İÇİN GEREKENLER
1. (7.) Maddede istenilen çizim eskiz kâğıdına kurşun kalem ile teknik resim kurallarına uygun olarak
çizilecektir.
2. Ödevin hesap kısmı kurşun kalemle kareli veya beyaz kâğıda yazılacaktır.
3. Ödevler telli bir dosya içine yerleştirilecek, çizimse katlanarak delikli bir poşet dosyanın içine konulup
hesapların en sonuna yerleştirilecektir.
4. Verilen bu föy teslim edilen ödevin ilk sayfası olacak şekilde dosyaya yerleştirilecektir.
5. Teslim edilen ödevler geri verilmeyecektir. Arzu eden öğrenciler teslimden önce kendilerine bir kopya
alabilirler.
6. Ödevin tamamı 12.05.2012 pazartesi günü saat 17.00’ye kadar teslim edilecektir. Bu süre kesinlikle
uzatılmayacaktır.
Y. Doç. Dr. Yalçın ÜNSAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
514
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content