close

Enter

Log in using OpenID

2014 Okul yönetim kurulu seçimi Senin çocuğun

embedDownload
Tyrkisk
2014 Okul yönetim kurulu seçimi
Senin çocuğun - Senin okulun – Senin seçimin
Önemli bir seçim – Okul yönetim kurulu söz sahibi
Önümüzdeki günlerde okulunuzda okul yönetim kurulu üyeleri seçilecektir. Seçimde 5-7 veli
temsilcisi ve aynı zamanda yedek üye seçilecektir.
Okul yönetim kurulu, ileride okulu bitirip hayatlarına devam ettiklerinde öğrencilere
düşünülebilecek en iyi temeli vermek için çalışır.
Okul yönetim kurulu, bir bütün olarak okul kurumunun çerçevesinin çizilmesine katılır. Bu, okul
yönetim kurulunun okulun yönetimi ve çalışanlarının onlara uygun şekilde çalıştıkları, genel
prensipleri hazırladığı anlamına gelir.
Okul yönetim kurulunun çalışma alanları
Okul yönetim kurulu aşağıda belirtilen durumları v.b teftiş eder:
• Eğitim-öğretim
• Okulun fiziksel durumu
• Okul sonrası bakım kurumu SFO
Okul yönetim kurulu aşağıda belirtilen konularda v.b prensipleri belirler:
• Eğitim – öğretimin organizasyonu
• Okul / aile işbirliği
• Öğrencilerin sınıflara yerleşimi
• Okul saatlerinde öğrenciler için ortak faaliyetler
Okul yönetim kurulu aşağıda belirtilen örnekler gibi somut durumları onaylar
• Bütçe
• Eğitim – öğretim kaynakları
• okulun düzen kuralalrı
Okul yönetim kurulu
• Okulun okuma planları (müfredat)
• Büyük çaplı deneme- ve gelişim çalışmaları hakkında tavsiyelerde bulunur ve
bunları hazırlar
Okul yönetim kurulu
• Müdür ve öğretmenlerin işe alınması
• okulla ilgili bütün sorular da fikir beyan eder.
Bunlar okul yönetim kurulunun çalışma alanı kapsamına giren bazı konulardır. Ne kadar aktif
olmak istediğinize ve imkanınıza bağlı olarak bir çok şekilde ortak olabileceğiniz bir çalışma.
Seçme hakkı ve seçilebilme
Okula kayıtlı çocukların velayetine sahip kişiler seçme hakkına sahipler ve seçilebilirler.
Kurallar hakkında daha detaylı bilgi için bilgi kutucuğuna bakın.
Seçim listeleri
Seçim listeleri 26 Şubattan itibaren okulda gösterilir.
Seçim yılı içerisindeki 1 Ağustostan itibaren ileri sınıflar için olan bir okula geçecek çocukların
velileri, sadece bu yeni okulda seçime katılırlar.
Geçici olarak özel bir okulda eğitim alan çocukların velileri, bu özel okula sevki yapan okulda
seçime katılırlar.
Tyrkisk
Seçim toplantısı – 19 Mart 2014
Seçim kurulu, okulda seçme ve seçilme hakkı olanları, seçimde geçerli olan kurallar hakkında
bilgi verdiği bir toplantıya çağırır. Grønnevang Okulu ve Kornmarks Okulunda bir özel sınıf
grubu mevcuttur, bu çocuklar için buradan iki veli temsilcisi seçilecektir. Bu konuda seçim
toplantısında daha detaylı bilgi verilecektir.
Bilgilendirmeden sonra toplantıya gelen seçmenlere bir aday gösterme toplantısı tutma olanağı
verilecektir.
Bütün okullar için 5 ya da 7 veli temsilcisi ve ayrıca yedek üyeler seçilecektir. Her okulun
Internet sayfasında kaç tane veli temsilcisi seçileceği ve ne zaman seçim toplantısı yapılacağı
belirtilmektedir.
Aday olmak
Okulun müdürüne en geç 5 Nisan 2014 tarihinde başvurularak aday olunur. Bütün adaylar tek
başlarına adaylıklarını koyarlar.
Oylama
Seçim toplantısından en geç 2 hafta sonra okul yönetim kurulunda oturacak sayıda aday
adaylığını koymuşsa, barış seçimi yapılır.
Seçilecek aday sayısından daha fazla aday olursa, seçim kurulu 8 Mayıs 2014
tarihinde yapılmak üzere seçime gider.
Seçim hakkı ve seçilebilme hakkında daha detaylı kurallar
Hillerød Belediyesindeki ilköğretim okullarında veli temsilcileri olarak seçme ve
seçilebilme hakkı aşağıda beliritlen kişilere tanınır:
1. Okula kaydı yapılmış, özel bakıcı aile ya da bütün gün bakım kurumlarına sevki
yapılmış çocuk kabul eden ve bakım izni olan ya da belediye yönetim kurulunca
onaylanmış kişiler. İzin en geç seçimden bir sene önce bildirilmiş olmalı.
2. Okula kayıtlı bir çocuğun velayetine sahip bir kişi ile evlenenler, velayet
sahibinin/sahiplerinin izin vermesi şartı ile.
3. Velayet sahibi/sahiplerinin onaylaması durumunda bir öğrencinin üvey
annesi/babası.
4. Eğer babalığı kesinleşmişse ve kişi velayet sahibi ve çocuk ile birlikte yaşıyorsa,
okula kayıtlı bir çocuğun babası.
5. 3. şık uyarınca velayetin bir parçası olmayan ve velayet sahibi ile birlikte
yaşamayan biyolojik anne/baba. Velayet sahibinin izin vermesi ve 2.şık uyarınca
başka birisine seçme hakkı verilmemiş olması gereklidir.
Söz konusu okulda çalışan kişiler okul yönetim kuruluna veli temsilcisi olarak
seçilemezler.
Belirtilen tarihler, şu ana kadar geçerli olan kurallar uyarınca belediye temsilciler kurulunun 26
Şubat 2014 tarihli toplantısında onaylanmasına bağlıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
63 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content