Çocuk ve Boşanma - TED İzmir Koleji

Page 1 of 3
2.Bağlılığın kaybı: Çocuk başta anne-baba
olmak üzere kardeşlerine ve evdeki hayvanlara,
bakıcıya ve hatta evine, odasına, semtine,
ÇOCUK ve BOŞANMA
eşyalarına bağlılık geliştirir. Bu ilişkilerdeki
Hukuk açısından iki eşin arasındaki
zorunlu değişiklik onu strese sokar.
evlilik sözleşmesinin sona ermesi anlamına
gelen boşanma elbette pratikte anne-babalar ve
çocuklar için göründüğü kadar yalın değildir.
Çocuğun
boşanma
sürecinden
nasıl
etkileneceği; boşanan tarafların birbirine karşı
olan tutumlarına, çocuk yetiştirme konusundaki
bilinçliliklerine, kültürel değerlere, çocuğun
yaşına, cinsiyetine, eşlerin sosyoekonomik
koşullarına, çocuğun velayetine bağlıdır. Tek
başına eşlerin birbirinden ayrılması olgusu değil
bunun uzantısı olarak çocuğun dünyasında
beliren stres faktörü sebepler çocuğun ruh
sağlığını tehdit eder. Bu sebepler ise şöyledir:
3.Terk
edilme
korkusu:
Çocuk
anne-
babasından birinden ayrıldığında, diğerini de
kaybetme korkusu yaşar. Yaşanan sorumlusu
1.Aile içi düzenin değişeceği kaygısı: Çocuğun
olarak kendini görür ve suçluluk duyar. Hatta
en büyük korkularından biri değişimdir, çünkü
onları bir araya getirebilmek için kendince
değişim çocuk için belirsizliktir. Boşanma ile ev
oyunlar kurar, bunun için çaba sarfeder. Bu
içi sorumluluklarda değişiklikler olur ve
süreçte kendini güvensiz ve sevgisiz hisseder.
çocuğun rutini bozulur.
Onun
ihtiyaçlarıyla
kimin
ilgileneceğini
bilememek kaygı yaratır.
4.Anne-baba arasındaki çekişme: Anne-baba
arasındaki
tartışmalar
çocuğun
çaresiz
kalmasına sebep olur. Tarafların çocuğu kendi
yanlarına
çekmeye
çalışması
onun
davranışlarını ve kişiliğini uyumsuz hale getirir.
Uygun olmayan sorumluluklar üstlenmesine
neden olur.
TED İZMİR KOLEJİ PDR SERVİSİ |
Page 2 of 3
iki
3.Boşanmanın
eşin
birbiriyle
anlaşamamasından dolayı iki tarafın da birlikte
karar verdiği bir durum olduğu konusunda
çocuk
ikna
edilmelidir.
Tıpkı
çocuğun
geçinemediği arkadaşıyla artık görüşmeme
kararı
alması
gibi
somutlaştırılmalıdır.
sebebi
çocuğun
suçlamasını
benzetmeler
Bunun
yaparak
yapılmasının
ayrılıkla
ilgili
kendini
engellemektir.
Hatta
çocuğa
“Ayrılmamızın sana olan sevgimizle ilgisi yok.
Biz seni her zamanki gibi çok seviyoruz. Ben
her zaman annen, baban her zaman baban
Boşanma
Sürecinde
Nelere
Dikkat
olacak. Annen baban olarak boşanmış olsak da
Edilmelidir?
özel günlerde hep senin yanında, sana destek
1.Alınan boşanma kararı çocuğa anne ve
olacağız.” şeklinde ifadeler çocuğa mutlaka
babanın ikisi tarafından birlikte anlatılmalıdır.
iletilmelidir.
“Ayrılma, ayrı yaşamaya karar veren anne-
4.Boşanmanın hemen ardından çocuğun rutinini
babanın evlilik sorunları hakkında bir çözüme
bozacak şehir, ev, okul, bakıcı değişimi tercih
varmasıdır” veya “ Ayrılık , anne ve babanın
edilmemelidir.
birlikte yaşamamasıdır.” şeklinde boşanmanın
ardından gelecek yeni evlilikler çocuk için bir
ne olduğu açıklanmalıdır.
süre ertelenmelidir.
2.Çocuğa boşanmadan sonra ve boşanma
5.Evden ayrılacak olan eşin aniden çıkması
süresince neler olacağı, onun hayatında nelerin
yerine önce çocuğa bunun nasıl gerçekleşeceği,
değişeceği ve nelerin aynı kalacağı aktarılır.
zamanı, çıkan eşin nerede yaşayacağı ve onu
Böylece boşanmanın korkutucu yanı olan
nasıl göreceği bilgisi paylaşıldıktan sonra
belirsizlik biraz olsun çocuk için netleştirilir.
ayrılma gerçekleştirilmelidir.
Hatta
boşanmanın
hemen
TED İZMİR KOLEJİ PDR SERVİSİ |
Page 3 of 3
6.Çocuğun ev dışında aktif olmasını sağlayacak
sosyal etkinlikler, spor faaliyetleri ya da
duygusal
boşalımını
sağlayacak
sanatsal
faaliyetler desteklenmelidir. Anne ve babayla
ayrı ayrı yapılacak faaliyetler, geçirilecek
zamanlar programlanmalıdır.
7.Anne-baba arası ya da akrabalar arası
atışmalarda, çekememezliklerde çocuklar aracı
olarak kullanılmamalıdır, çocuğa ebeveynleri
kötülenmemelidir.
9.Çocuğun uyum ve davranış bozukluklarına,
depresyon
belirtilerine,
korkularına
karşı
duyarlı olunmalı, bu tür durumlarda bir
uzmandan yardım alınmalıdır.
KAYNAKÇA:
YAVUZER, H., (2003). Çocuğu Tanımak ve
Anlamak.
YAVUZER, H., (2012). Ana-Baba ve Çocuk.
YÖRÜKOĞLU, A., (2014). Çocuk Ruh
8.Ayrılan eşlerin tekrar bir araya geleceğini
Sağlığı.
ümit eden çocuk bu konuda teşvik edilmemeli,
böyle bir algının önüne geçilmelidir. Ancak
YÖRÜKOĞLU, A., (2007). Aile ve Çocuk.
çocuğun değişim ve ebeveynleri hakkındaki
soruları tarafsız bir şekilde cevaplanmalıdır.
TED İZMİR KOLEJİ PDR SERVİSİ |