close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Güz Dönemi Final Programı

embedDownload
2014-2015 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
Tarih
Saat
09.30
3 Ocak 2015
Cumartesi
4 Ocak 2015
Pazar
11.00
13.00
15.00
09.00
11.00
13.00
15.00
09.00
11.00
13.00
5 Ocak 2015
Pazartesi
Şube
3AB+ĠÖAB
3AB+ĠÖAB
2AB+ĠÖAB
4AB+ĠÖAB
4AB+ĠÖAB
4AB+ĠÖAB
3A+ĠÖA
3B+ĠÖB
3AB+ĠÖAB
4AB+ĠÖAB
1AB
4AB
2A
2B
1A
15.00 4AB+ĠÖAB
1ĠÖA
4AB+ĠÖAB
2ĠÖA
18.30
2ĠÖB
1ĠÖAB
20.00
17.00
Dersin Adı
AkıĢkanlar Mekaniği II
Fluid Dynamics II
Dinamik
Mühendislik Plastikleri
Pnömatik
Soğutma
Heat Transfer
Isı Transferi
Modern Üretim Yöntemleri
Atatürk Ġlke ve Ġnkilap Tarihi
Makine Elemanları III
Malzeme Bilimine GiriĢ
Teknik Resim
Enerji Yönetimi I
TaĢıma Tekniği I
Teknik Resim
Makine Elemanlarında Güvenilirlik
Malzeme Bilimine GiriĢ
Atatürk Ġlke ve Ġnkilap Tarihi
Öğretim Üyesi/Elemanı
Hasan KARABAY
ġenol ġAHĠN
Nejat Yıldırım SARI
Süleyman Kadri YĠĞĠT
Ġlhan Tekin ÖZTÜRK
Müslüm ARICI
H. ġinasi ONUR
Müslüm ARICI
E. Asım GÜVEN
Birol DEMĠRCĠ
Hülya YETĠġTĠREN
Ġbrahim UZMAN
Armağan ARICI
Hülya YETĠġTĠREN
Ġlhan Tekin ÖZTÜRK
Adalet ZEREN
Taner YILMAZ
Erol FEYZULLAHOĞLU
Ġbrahim UZMAN
Armağan ARICI
M. Emin ÇAYCI
Sınıf
1054,1055
Amfi I
Amfi I
1055
Amfi I
1055
1050,1051,1052,1053,1054,1055,Amfi I
1052,1053
1054,1055
1053,1054,1055
1055
1055,Amfi I
1052,1053,1054
TRS,Amfi I
1052,1053
1054,1055
TRS,Amfi I
1055
1052,1053,1054
1055,Amfi I
1052,1053,1054,1055
2014-2015 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
Tarih
Saat
09.00
11.00
13.00
6 Ocak 2015
Salı
15.00
17.00
18.30
20.00
09.00
11.00
13.00
7 Ocak 2015
Çarşamba
15.00
16.30
17.00
18.30
20.00
Şube
3A
3B
1A
1B
1B
4AB+ĠÖAB
4AB+ĠÖAB
1ĠÖB
1ĠÖA
1ĠÖB
3ĠÖA
3ĠÖB
1A
1B
2A
2B
2AB
3AB
3AB
4AB
4ĠÖAB
4AB+ĠÖAB
2ĠÖA
2ĠÖB
2ĠÖAB
3ĠÖAB
3ĠÖAB
1ĠÖAB
Dersin Adı
Döküm Tekniği
Chemistry
Teknik Resim
Toplam Kalite Yönetimi
Fabrika Organizasyonu
Teknik Resim
Chemistry
Döküm Tekniği
Makine Mühendisliğine GiriĢ ve Etik
Numerical Analysis
Sayısal Çözümleme
Welding Technology
Kaynak Teknolojisi
Çelik Ür. Tek. Gel. ve Y. Nesil Çelikler
ĠĢ Hukuku
Numerical Analysis
Sayısal Çözümleme
Welding Technology
Kaynak Teknolojisi
Makine Mühendisliğine GiriĢ ve Etik
Öğretim Üyesi/Elemanı
Ġbrahim UZMAN
Armağan ARICI
Neslihan ġAKĠ
Olcay MERT
Taner YILMAZ
Kenan URAL
Adalet ZEREN
Erol FEYZULLAHOĞLU
Neslihan ġAKĠ
Olcay MERT
Ġbrahim UZMAN
Armağan ARICI
Kenan URAL
Erdinç KALUÇ
Müslüm ARICI
H. ġinasi ONUR
Müslüm ARICI
Emel TABAN
Erdinç KALUÇ
Emel TABAN
Erdinç KALUÇ
Berfu GÜLER
Müslüm ARICI
H. ġinasi ONUR
Müslüm ARICI
Emel TABAN
Erdinç KALUÇ
Kenan URAL
Sınıf
1053,1054
1055,Amfi I
1055,Amfi I
1053,1054
TRS,Amfi I
1054,1055,Amfi I
1052,1053
TRS,Amfi I
1054,1055
Amfi I
1054,1055
Amfi I
1055,Amfi I
1053,1054
1053,Amfi I
1054,1055
1052
1053,1054
1055
1055
Amfi I
1055,Amfi I
1055,Amfi I
1052,1053,1054
1050
1053,1054
1055
1054,1055,Amfi I
2014-2015 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
Tarih
8 Ocak 2015
Perşembe
Saat
Şube
Dersin Adı
Öğretim Üyesi/Elemanı
Sınıf
11.00
2A
2B
3AB
4AB+ĠÖAB
4AB+ĠÖAB
2ĠÖA
2ĠÖB
3ĠÖAB
2AB
1A
1B
3A
3B
2AB+ĠÖAB
4AB+ĠÖAB
4AB
1ĠÖA
1ĠÖB
4ĠÖAB
3ĠÖA
3ĠÖB
2ĠÖAB
Mukavemet I
Sefa COġKUN
ġenol ġAHĠN
H. Ġbrahim SARAÇ
1050,1053,1054,1055
Amfi I, 1052
1053,1054,1055,Amfi I
Zafer DÜLGER
1050,1052,1053,1054,1055,Amfi I
Sefa COġKUN
ġenol ġAHĠN
H. Ġbrahim SARAÇ
Ġlbeyi KILAVUZ
Çiğdem ARAS
Arzu ERDEM
Erol FEYZULLAHOĞLU
Tamer SINMAZÇELĠK
Elif CORA
Tülin ġAHĠN
Adalet ZEREN
Evrim GÜVEN
Arzu ERDEM
Adalet ZEREN
Tamer SINMAZÇELĠK
Hülya YETĠġTĠREN
Ġlbeyi KILAVUZ
1050,1052,1053,1054
1055,Amfi I
1054,1055,Amfi I
1052,1053,1054,1055,Amfi I
1054,1055
Amfi I
1054,1055
1053,Amfi I
1050,1051,1052,1053,1054,Amfi I
1055
Bilgisayar Lab.
Amfi I
1054,1055
Bilgisayar Lab.
1052,Amfi I
1053,1054,1055
1052,1053,1054,1055,Amfi I
13.00
15.00
17.00
18.30
09.00
11.00
13.00
9 Ocak 2015
Cuma
15.00
17.00
18.30
20.00
Termodinamik II
Motor Vehicles
Motorlu TaĢıtlar
Mukavemet I
Termodinamik II
Dynamics
Lineer Cebir
Makine Elemanları I
Türk Dili I
Korozyon ve Önlenmesi
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)
Lineer Cebir
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)
Makine Elemanları I
Dynamics
2014-2015 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
Tarih
10 Ocak 2015
Cumartesi
Saat
09.00
11.00
13.00
15.00
17.00
11 Ocak 2015
Pazar
13 Ocak 2015
Salı
09.00
11.00
13.00
15.00
17.00
18.30
09.00
11.00
13.00
15.00
17.00
18.30
Dersin Adı
Öğretim Üyesi/Elemanı
Sınıf
Süleyman Kadri YĠĞĠT
1052,1053,1054,1055,Amfi I
1050
Süleyman Kadri YĠĞĠT
1054,1055
ATA ÜNĠ. AÇIKÖĞRETĠM FĠNAL
ATA ÜNĠ. AÇIKÖĞRETĠM FĠNAL
3AB+ĠÖAB
4AB+ĠÖAB
09.00
11.00
13.00
15.00
17.00
12 Ocak 2015
Pazartesi
Şube
Hydraulic Machinery
Hidrolik Makinalar
ATA ÜNĠ. AÇIKÖĞRETĠM FĠNAL
ATA ÜNĠ. AÇIKÖĞRETĠM FĠNAL
4AB+ĠÖAB
4AB+ĠÖAB
Endüstriyel Hidrolik
Industrial Hydraulic
ÜSD
ÜSD
ÜSD
ÜSD
ÜSD
ÜSD
2014-2015 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
Tarih
Saat
09.00
11.00
13.00
14 Ocak 2015
Çarşamba
15.00 4AB+ĠÖAB
17.00
18.30
20.00
11.00
15 Ocak 2015
Perşembe
Şube
1A
1B
2A
2B
3AB
3AB
13.00
15.00
17.00
18.30
20.00
1ĠÖA
1ĠÖB
2ĠÖA
2ĠÖB
3ĠÖAB
3ĠÖAB
1A
1B
4AB
4AB+ĠÖAB
4ĠÖAB
1ĠÖA
1ĠÖB
4ĠÖAB
4ĠÖAB
Dersin Adı
Matematik I
Diferansiyel Denklemler
Makine Dinamiği
Machine Dynamics
Kaynak Metalurjisi
Alternatif Enerji Kaynakları
Matematik I
Diferansiyel Denklemler
Makine Dinamiği
Machine Dynamics
Physics I
Makine Laboratuvarı II
ĠĢ Hayatına Hazırlık
Makine Laboratuvarı II
Physics I
Heat Exchangers
Isı DeğiĢtirgeçleri
Öğretim Üyesi/Elemanı
Metin BAYRAK
Ġrem BAĞLAN
Metin BAYRAK
Ġrem BAĞLAN
Sınıf
1055,Amfi I
1052,1053,1054
1055,Amfi I
1053,1054
Sedat KARABAY
1052,1053,1054,1055,Amfi I
Muharrem YILMAZ
Cenk ÇELĠK
Metin BAYRAK
Ġrem BAĞLAN
Metin BAYRAK
Ġrem BAĞLAN
1052
Amfi I
1053,Amfi I
1054,1055
1053,Amfi I
1054,1055
Sedat KARABAY
1053,1054,1055,Amfi I
Oktay CEBECĠOĞLU
Timur CANEL
A. Armağan ARICI
E. Asım GÜVEN
A. Armağan ARICI
Oktay CEBECĠOĞLU
Timur CANEL
1053,Amfi I
1054,1055
1053,1054,1055,Amfi I
1050,1052,1053,1054,1055,Amfi I
1054,1055,Amfi I
1054,1055
Amfi I
Hasan KARABAY
Amfi I
Not 1: Türkçe Fizik I dersinin final sınavı Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde yapılacaktır.
Not 2: Türkçe Kimya dersinin final sınavı Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde yapılacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
188 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content