close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 fiyatlistesi_eylul

embedDownload
Saygıdeğer Anne ve Babalar,

Diğer ayların ücretleri artırılarak her ayın 1. Günü web sayfamızdan ilan edilecektir.

Kayıt yenileme iĢleminizi Mart – Nisan ayları içerisinde yapıp ödemelerinize tercih ettiğiniz ayın ücreti
ile baĢlayabilirsiniz.

30 Nisan 2014 tarihinden sonra boĢ kalan kontenjanlarımıza dıĢarıdan öğrenci alınacaktır. Bu tarihten
sonra kontenjanlarımızın dolması sebebiyle eski öğrencilerimizin kayıtlarının yapılamaması durumunda
sorumluluk veliye ait olacaktır.

Burs kazanan öğrencimize peĢin ödeme dıĢında baĢka indirim uygulanmaz

2014-2015 Öğretim yılı servis ücreti aylık öğrenci baĢı 70 TL. olup servis sorumlusuna ödeme
yapılacaktır.
(2014-2015 Öğretim yılından itibaren servis organizasyonu okul yönetimi tarafından yapılmayacaktır. Eski
servisler okulumuza servis hizmeti vermeye devam edecek, bu hizmetten yararlanmak isteyen velilerimiz adına
servis sorumlusuyla ilk görüĢmeyi kurum yapacak, sonraki süreç veliye ve servis sorumlusuna bırakılacaktır.
Ġsteyen veliler kendi servis organizasyonunu yapabilecektir.)
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF ÜCRETLERĠ
Kayıt Dönemi
Eğitim ücreti
Yemek
7.650
850
Eylül
Eğitim + Yemek
Toplam Ücret
8.500
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 2. 3. VE 4. SINIF ÜCRETLERĠ
Kayıt Dönemi
Eğitim ücreti
Yemek
7.800
850
Eylül
Eğitim + Yemek
Toplam Ücret
8.650
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 5. SINIF ÜCRETLERĠ
Kayıt Dönemi
Eğitim ücreti
Yemek
7.950
850
Eylül
Eğitim + Yemek
Toplam Ücret
8.800
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 6. 7. VE 8. SINIF ÜCRETLERĠ
Kayıt Dönemi
Eğitim ücreti
Yemek
8.300
900
Eylül
Eğitim + Yemek
Toplam Ücret
9.200
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ANASINIFI ÜCRETLERĠ
Kayıt Dönemi
Eğitim ücreti
Yemek
4.750
750
Eylül
Eğitim + Yemek
Toplam Ücret
5.500
ĠNDĠRĠMLER
ANASINIFINDA KAYDI YENĠLENECEK
ÖĞRENCĠYE
150 TL.
ĠLK VE ORTAOKULDA KAYDI
YENĠLENECEK ÖĞRENCĠYE
250 TL.
FĠNAL DERSHANESĠNE GĠDEN ÖĞRENCĠYE
KARDEġ ĠNDĠRĠMĠ
PEġĠN ÖDEME ĠNDĠRĠMĠ
150 TL.
% 10
%8
NOT: PeĢin ve erken ödeme indirimleri ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda geçerli değildir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
170 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content