close

Enter

Log in using OpenID

2014/94 Bülteni indirmek için tıklayınız

embedDownload
Mali Bülten
`
No: 2014/94
Vergi/ 12 Eylül 2014
Özel İletişim Vergisi Tebliğ Taslağı Hazırlandı
kpmgvergi.com
kpmg.com.tr
Özet: Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğ Taslağı'nda, internet hizmetlerinde uygulanması gereken özel
iletişim vergisi ile ön ödemeli cep telefonu abonelerinin mobil internet hizmetlerinden yararlanması
durumunda kendilerine yapılacak vergi iadelerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Açıklamalar:
6802 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinde 5838 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesiyle yapılan ve 01/03/2009
tarihinde yürürlüğe giren değişikliğe göre, ÖİV mükelleflerinin kablolu, kablosuz ve mobil internet servis
sağlayıcılığı hizmetlerine ilişkin ÖİV oranı yüzde 5 olarak belirlenmişti.
6802 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinde yapılan ve 01/03/2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olan değişiklikle de,
ön ödemeli hat kullanan cep telefonu abonelerinin mobil internet erişimi hizmetine ilişkin ÖİV oranının da yüzde 5
olarak uygulanması imkanı getirilmişti.
6802 sayılı Kanunun 39’uncu maddesinde 6518 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesiyle yapılan düzenleme ile ön
ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması hâlinde, her
hizmetin tabi olduğu oran üzerinden vergilendirileceği ve söz konusu yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde
kullanılması hâlinde fazla tahsil edilen verginin kullanıcıya ödenmesi koşuluyla mükellefe iade ettirmeye Maliye
Bakanlığı’nın yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
Bunlara göre, kullanıcıya sunulan ön ödemeli hatların;
a) İnternet erişim hizmeti ve diğer haberleşme hizmetleri için birlikte kullanılabilmesi halinde yükleme anında
yüzde 25,
b) Münhasıran internet erişim hizmeti amacıyla kullanılabilir olması, başka bir ifadeyle konuşma, kısa mesaj vb.
diğer hizmetler için kullanılmaya imkân vermemesi halinde ise yüzde 5, oranında ÖİV hesaplanacaktır.
Abonelere Yapılacak İade İşlemleri:
Abonelerin ön ödemeli hatlarını haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmeti için de
kullanmaları halinde internet erişim hizmeti dolayısıyla fazla veya yersiz ödenmiş olan verginin
abonelere iadesinde;

Fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, abonelere iade edilmesi koşuluyla ÖİV mükellefi mobil
elektronik haberleşme işletmecisine iade edilecektir.

Mobil elektronik haberleşme işletmecileri ön ödemeli hat kullanıcılarının hatlarına yaptıkları
yüklemeler üzerinden yüzde 25 oranında ÖİV hesaplamaya devam edecek olup, söz konusu
abonelerin yüklemelerini internet erişim hizmetinde kullanmaları halinde, bu kullanım miktarına
isabet eden bedel üzerinden fazla veya yersiz olarak tahsil edilmiş olan ÖİV tutarını
hesaplayacaklardır.

Bu şekilde internet erişimi hizmetinden yararlanan ön ödemeli hat abonelerinin fazla veya yersiz
ödediği vergileri takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hesaplayıp hesaplama yapılan dönemi
takip eden ayın sonuna kadar abonelere bildirerek, abonenin tercih ettiği usule göre iade
edebileceklerdir.

İlk hesaplama işleminin Mart-Eylül 2014 dönemini kapsaması uygun bulunmuş olup, sonraki
dönemlere ilişkin hesaplamaların Ekim-Aralık döneminden başlayarak üçer aylık devam edecektir.

Aboneler, söz konusu verginin nakden iadesini talep edebileceği gibi hatlarına yükleme yapılması
suretiyle iade edilmesini de tercih edebilirler. Aboneler, söz konusu işleme ilişkin olarak ilk kez
yapacakları tercihin sonraki dönemlerde yapılacak yüklemelerde de geçerli olmasını talep
edebilirler. Bu durumda abonelerin tercih değişikliği talebi olmadığı sürece abonelere tercihlerinin
yeniden sorulmasına gerek bulunmamaktadır.

Abonelerin hatlarını kapattırmaları veya operatör değiştirmeleri durumunda iade işleminin nakit
olarak yapılması esastır.
Mobil Elektronik Haberleşme İşletmecilerine Yapılacak İade İşlemleri

Abonelerine iade ettikleri tutarların mobil elektronik haberleşme işletmecilerine iadesi standart iade
talep dilekçesi kullanılarak yapılacak; dilekçeye mobil internet hizmetinden yararlanan ön ödemeli
abone sayıları, kendisine iade yapılan abone sayıları, bu aboneler tarafından kullanılan data miktarı,
bu aboneler tarafından kullanılan tarife paketlerine ilişkin detaylı bilgiler ve iade tutarının hesabını
gösteren bir tablo eklenecektir.

Mobil elektronik haberleşme işletmecilerinin kendi vergi borçları için yapacakları mahsup talepleri
ve mükelleflerin nakit iade talepleri teminat karşılığında veya vergi inceleme sonucuna göre yerine
getirilecek, teminat gösterilmesi halinde teminatın çözümü vergi inceleme raporu sonucuna göre
yerine getirilecektir.
Öte yandan, 6518 sayılı Kanunla 6802 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinde yapılan ve ön ödemeli hat
kullanıcılarının internet servis sağlayıcılığı hizmetlerindeki ÖİV oranını yüzde 5 olarak belirleyen
değişiklik 1/3/2014 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, yapılmış yüklemelerin bu tarihten sonra internet
erişimi hizmetinde kullanması halinde ÖİV oranı yüzde 5 olarak uygulanacaktır. Söz konusu kartlara
yapılmış olan yüklemelerin 1/3/2014 tarihinden önce yapılmış olmasının ise bu uygulamaya etkisi
bulunmamaktadır.
Söz konusu tebliğ taslağı ile getirilecek düzenlemenin fazla ve yersiz ödenen verginin iadesi
bakımından yerinde olduğunu düşünmekle birlikte, mobil elektronik haberleşme işletmecilerine
yapılacak iade işlemlerinin sadece vergi inceleme raporu yoluyla neticelendirilmesi hususunun
uygulamada sıkıntı yaratabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca, GSM operatörlerinin aynı içeriğe sahip
“kullanım paketlerini” hem faturalı hat hem de ön ödemeli hat abonelerine kullandırmaları halinde, ön
ödemeli hat abonelerinin bu paketleri kullanmaları nedeniyle ortaya çıkması muhtemel fazla ve yersiz
vergi tahsilatının iadesine yönelik bir düzenlemenin olmamasının da iade uygulamasında karışıklıklara
yol açabileceği ve vergi adaleti açısından sıkıntı yaratabileceği kanaatindeyiz.
Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
Bize Ulaşın
Vergi Hizmetleri
Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
KPMG Istanbul Ofis
Kavacık, Rüzgarlı Bahçe Mahallesi
Kavak Sokak, No; 29
Beykoz 34805 İstanbul
Tel. +90 (216) 681 91 00
Fax. +90 (216) 681 91 91
KPMG Ankara Ofis
Paragon Tower
Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. No: 8
Çukurambar, Ankara
Tel :+90 (312) 491 72 31
Fax : +90 (312) 491 71 31
KPMG İzmir Ofis
Heris Tower, Akdeniz Mah.Şehit
Fethi Bey Cad. No:55 Kat:21 D:34
Alsancak-Konak / İZMİR
Tel : +90 (232) 464 20 45
Fax : +90 (232) 464 21 45
© 2014 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International
Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu
KPMG International Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır.
Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir
gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir.
Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın
bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse
özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dökümanda
yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG
International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız
şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative’e
bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir
hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International
Cooperative’e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı
karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
718 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content