close

Enter

Log in using OpenID

öğrenci işleri dekanlığı 2014-2015 öğretim yılı akademik takvimi

embedDownload
ÖĞRENCİ İŞLERİ DEKANLIĞI
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
26 Eylül 2014
2013-2014 Öğretim Yılı Performans Değerlendirmesi Sonucu Faaliyetine Devam eden ve Kapanan Öğrenci Topluluklarının Duyurulması
29 Eylül- 3 Ekim 2014
Faaliyetine Devam Eden Öğrenci Toplulukları için Genel Kurul Başvurusu ve Düzenleme Tarihlerini Bildirilmesi Süreci
29 Eylül-15 Ekim 2014
Yabancı Öğrencilerin Yemek Yardımı Formu Teslim Süreci
08 Ekim 2014
Faaliyetine Devam Eden Öğrenci Toplulukları için Genel Kurul Tarihlerinin Duyurulması
09-17 Ekim 2014
Aday Öğrenci Toplulukları için Başvuru Değerlendirme Süreci
20 Ekim 2014
Öğrenci Konseyi Seçimlerinin Üniversite Internet Sitesinde Duyurulması ve Öğrencilere E-posta Gönderilmesi
21 Ekim 2014
Ön Başvurusu Kabul Edilen Yeni Öğrenci Topluluklarının Duyurulması
24-30 Ekim 2014
Öğrenci Konseyi Bölüm Temsilciliği Adaylık Başvurularının Fakülte,
MYO ya da Enstitü Sekreterliklerine Yapılması
22-31 Ekim 2014
Öğrenci Topluluklarının Onaylanması İçin Genel Kurul Tamamlama ve
Gereken Belgelerin Öğrenci İşleri Dekanlığına Teslim Edilmesi Süreci
31 Ekim 2014
Öğrenci Konseyi Bölüm Temsilciliği Adaylarının İlanı
01-09 Kasım 2014
Öğrenci Konseyi Adaylarının Kendilerini Tanıtmaları
04 Kasım 2014
Başvurusu Kabul Edilen Öğrenci Topluluklarının Duyurulması
05-14 Kasım 2014
Öğrenci Toplulukları Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Tanışma
Toplantısı
09 Kasım 2014
Öğrenci Konseyi Seçim Yasaklarının Başlaması
10 Kasım 2014
Öğrenci Konseyi Bölüm Temsilciliği Seçimlerinin 1.Günü
11 Kasım 2014
Öğrenci Konseyi Bölüm Temsilciliği Seçimlerinin 2.Günü
12 Kasım 2014
Öğrenci Konseyi Bölüm Temsilciliği Seçimlerinin 3.Günü
13 Kasım 2014
Bölüm Temsilciliği Seçim Sonuçlarının Açıklanması
14 Kasım 2014
Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksek Okulu Temsilcileri Seçimi
17 Kasım 2014
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Seçim Toplantısı
03 Aralık 2014
Etkili Öğrenme Becerileri Geliştirme Semineri
17 Aralık 2014
Etkili İş Arama Becerileri Geliştirme Semineri
29 Aralık 2014
Tümleşik eğitim süreç bilgilendirme toplantısı
*En az %60 Katılım Oranı Aranmaktadır
*1. Gün Yeterli Katılım Sağlanmazsa En Az %50 Katılım Oranı Aranmaktadır
*2.Gün Yeterli Katılım Sağlanmazsa Katılım Şartı Aranmamaktadır
*Sadece Seçim Yapılacak Birimlerin Temsilcileri Katılacaktır
*Sadece Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksek Okulu Temsilcileri Katılacaktır
*Öğrencilerin toplantıya katılımı zorunludur
• Fakülte Tümleşik Eğitim Koordinatörlüğünün tanıtılması
23 Şubat 2015
Ara Dönem Aday Öğrenci Toplulukları Başvuru Süreci
04 Mart 2015
Etkili Öğrenme Becerileri Geliştirme Semineri
09-13 Mart 2015
Ara Dönem Aday Öğrenci Toplulukları Başvuru Değerlendirme Süreci
16-20 Mart 2015
Ara Dönem Öğrenci Toplulukları Genel Kurul Tamamlama Süreci
18 Mart 2015
23 Mart 2015
Ara Dönemde Başvurusu Kabul Edilen Öğrenci Topluluklarının Duyurulması
24-25 Mart 2015
Ara Dönem Öğrenci Toplulukları Başkan ve Başkan Yardımcıları ile
Tanışma Toplantısı
15 Nisan 2015
Etkili İş Arama Becerileri Geliştirme Semineri
20 Nisan 2015
Tümleşik eğitim raporu, belgeleri, sigorta belgeleri ve işyeri uygulaması
süresinde dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında tümleşik eğitim
bilgilendirme toplantısı
*Öğrencilerin toplantıya katılımı zorunludur
06 Mayıs 2015
Etkili İş Arama Becerileri Geliştirme Semineri
14 Mayıs 2015
İlgili Bölüm Tümleşik Eğitim Koordinatörlüğü tarafından ilan edilen
firmalara başvuruların son günü
15 Mayıs 2015
Öğrencilerin, İlgili Bölüm Tümleşik Eğitim Koordinatörlüğü ile tümleşik
eğitim yer - tarih planlamalarının tamamlanmasının ve taahhüt verilmesinin son günü
18-22 Mayıs 2015
İlgili Bölüm Tümleşik Eğitim Koordinatörlüğüne sigorta süreçlerini
tamamlamak üzere gerekli belgelerin teslimi
Öğrencinin işyeri
uygulamasına
başladığı gün
Öğrencilere ilgili Fakülte Tümleşik Eğitim Koordinatörlüğü tarafından
gönderilen İş Kazası ve Meslek Hastalığı belgelerinin firmalara iletilmesi
2015-2016
Akademik Yılı Güz
Dönemi Kayıt
Günleri
Öğrenciler tarafından Tümleşik Eğitim Raporlarının ilgili Bölüm Tümleşik
Eğitim Koordinatörlüğüne teslimi
*Firma tarafından İş Kazası ve Meslek Hastalığı belgesi erken istenen öğrencilerin
Fakülte Tümleşik Eğitim Koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurması gerekmektedir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
247 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content