close

Enter

Log in using OpenID

8. Sınıf deneme sınavı

embedDownload
2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI
6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
Adı – Soyadı :
Sınıfı :
Numarası :
1.
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların
yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y”
harfi koyunuz.
1) (Y)
2) (D)
3) (Y)
4) (D)
5) (D)
Hücre duvarı yalnız hayvan hücrelerinde bulunur.
Tepecik, polenlerin dişi üreme organına yerleştiği ilk kısımdır.
Mitokondri bitkiye yeşil renk verir.
Tohum çimlenerek yeni bir bitki oluşturur.
Canlının en küçük yapı birimine hücre denir.
3.
Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Cisim
18 paket
şeker
Televizyon
Ansiklopedi
Çanta
Dünya’
daki
kütlesi
Ay’daki
kütlesi
Dünya’daki
ağırlık
Ay’daki
ağırlık
18 kg
18 kg
180N
30N
12 kg
3 kg
6 kg
12 kg
3 kg
6 kg
120N
30N
60N
20N
5N
10N
4.
B.
100 metreyi 10 saniyede
koştum.
100 metreyi 10 saniyede koşan rüzgar atlet
Usain Bolt’un sürati kaç m/s dir? hesaplayınız.
Halit üzerlerinde organel ismi bulunan
topları, üzerlerinde hücre isimleri yazılan
kalelere gönderecektir.
5. A.
Buna göre Halit, hayvan hücresi kalesine kaç şut atmıştır?
……………………6…………………………
2. Aşağıdaki cisimlerin dengelenmiş kuvvetler
etkisinde olması için boş bırakılan yerlere
doğru değerleri yazınız.
Yukarıda verilen 1, 2, 3 ve 4 numaralı maddelere ait tanecik modelleri ile ilgili cümleler
doğru ise baş kısmına “D”, yanlış ise “Y”
harfi yazınız.
(D)
(D)
(D)
(Y)
2 numaralı modelde üç farklı atom vardır.
1. ve 3. modeller saf maddeyi gösterir.
1. ve 4. modeller molekül yapıdadır.
2. ve 4. modeller karışımı gösterir.
B. Aşağıdaki tabloda verilen boşluklara
olaylar kimyasal değişim ise “K” fiziksel
değişim ise “F” yazınız.
K
Elmanın çürümesi
K
Sütten peynir yapılması
F
Kağıdın katlanması
K
Fotosentez
F
Mumun erimesi
F
Demirin erimesi
K
Demirin paslanması
8.
Yukarıdaki devre ile ilgili aşağıda işlemler
yapılırsa cümlelerin sonundaki boşluklara
artar/azalır şeklinde yazarak ampul parlaklığındaki değişimi belirtiniz.
• Telin uzunluğu 2 kat artırılırsa ampul parlaklığı azalır.
• Telin kesit alanı yarıya indirilirse ampul par-
6.
A.
laklığı azalır.
• Devreye bir lamba eklenirse ampul parlaklığı
azalır.
• Devreye bir pil eklenirse ampul parlaklığı artar.
Yukarıdaki devrede iletken tel numaralandırılmış tellerden hangilerine bağlanırsa ampul yanar?
9.
Aşağıdaki sorulara uygun cevapları sorunun altındaki boşluklara yazınız.
…………………1, 4…………………….
B. Aşağıdaki devrede kullanılan piller ve
ampuller özdeştir. K, L ve M ampullerinin parlaklıklarını sıralayınız.
………………L > M > K……………….
a) Sürgüyü 1 yönünde hareket ettirdiğimizde ampulün parlaklığı nasıl değişir?
Artar
b) Devredeki sürgülü elemana ne ad verilir?
Reosta
10. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
7.
Aynı cins maddelerden yapılmış X, Y, Z ve T
tellerinden hangisinin direnci en büyüktür?
………………………X…………………………..
a) Elektrik enerjisini ileten maddelere iletken
iletmeyen maddelere yalıtkan denir.
b) Elektrik enerjisine karış gösterilen zorluğa
direnç birimine Ohm denir.
c) Reosta ile bir direncin büyüklüğünü değiştirebiliriz.
d) Direnç iletkenin uzunluğuna, kesitine ve
cinsine bağlıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
449 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content