close

Enter

Log in using OpenID

2007/26 Sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına

embedDownload
GÜMRÜK SİRKÜLERİ
Sayı: 2014/86
Tarih: 11/11/2014
Ref : 6/86
Konu: 2007/26 SAYILI İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
11/11/2014 tarihli ve 29172 sayılı Resmi Gazete’de 2007/26 Sayılı İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ1
yayımlanmıştır (Ek 1).
Tebliğ ile 02/08/2007 tarihli ve 26601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/26)’in 1’inci maddesinde
yer alan tablo2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
6601.10.00.00.00
6601.91.00.00.00
6601.99
6602.00.00.00.00
6603.20.00.00.00
6603.90.10.00.00
6603.90.90.10.00
6603.90.90.90.00
* Brüt Kg.
Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler
İç içe girebilen milleri olanlar
Diğerleri
Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar
ve benzerleri
Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri
(mil üzerine monte edilenler dahil)
Saplar ve uçlar
66.01 Pozisyonuna giren eşyanın aksamı
Diğerleri
Birim Gümrük Kıymeti3
(ABD Doları/Kg.*)
30
6
12
8
15
6
15
15
Tablonun değişiklikten önceki hali ise aşağıdaki gibidir:
G.T.İ.P.
6601.10.00.00.00
6601.91.00.00.00
6601.99
6602.00.00.00.00
6603.20.00.00.00
6603.90
*Brüt Kg.
1
Eşyanın Tanımı
Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler
İç içe girebilen milleri olanlar
Diğerleri
Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve
benzerleri
Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri (mil
üzerine monte edilenler dahil)
Diğerleri
CIF Kıymet
(ABD Doları/Kg.*)
20
6
12
8
6
6
Sirkülerin izleyen bölümlerinde yalnızca “Tebliğ” olarak belirtilecektir.
Söz konusu tabloda bu sirkülerin konusunu oluşturan değişiklikten önce, 11/07/2012 tarihli ve 28350 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/26)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişiklik yapılmıştır.
3
Tablolardaki yeşil renk değişiklik görmeyen unsurları, sarı renk ise, değişiklikten önce ve sonra farklılaşan
unsurları belirtmektedir.
2
Yapılan değişiklikler 11/11/2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Ek 1: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/26)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve
destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanımıza yazabilirsiniz.
Cahit YERCİ
Yeminli Mali Müşavir
Kaliteden Sorumlu Ortak
[email protected]
2
EK 1:
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2007/26)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 2/8/2007 tarihli ve 26601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/26)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
G.T.İ.P.
6601.10.00.00.00
6601.91.00.00.00
6601.99
6602.00.00.00.00
6603.20.00.00.00
6603.90.10.00.00
6603.90.90.10.00
6603.90.90.90.00
Eşyanın Tanımı
Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler
İç içe girebilen milleri olanlar
Diğerleri
Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar
ve benzerleri
Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri
(mil üzerine monte edilenler dahil)
Saplar ve uçlar
66.01 Pozisyonuna giren eşyanın aksamı
Diğerleri
Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg.*)
30
6
12
Kg: Brüt Ağırlık
15
6
15
15
”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
1234-
8
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
2/8/2007
26601
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
13/12/2007
26729
22/1/2009
27118
28/7/2011
28008
11/7/2012
28350
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
505 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content