close

Enter

Log in using OpenID

Ara Sinav Öncesi Özet

embedDownload
Değerli öğrenciler, vize sınavına hazırlanmanıza katkı sağlamak amacıyla bu sayfa oluşturulmuştur.
Sınava ilişkin sorumluluğunuzun anlatılan tüm konuları kapsadığı UNUTULMAMALIDIR.
VİZE ÖNCESİ ÖZET
1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunan
birimleri yazınız.
2. ILO’nun dört temel stratejik hedefini yazınız.
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına girmeyen kişi ve kuruluşları yazınız.
4. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.
a) Destek elemanı
b) İş güvenliği uzmanı
c) Önleme
d) Risk
e) Risk değerlendirmesi
f) Tehlike
g) Tehlike sınıfı
h) İSG-KÂTİP
i) Kabul edilebilir risk seviyesi
j) Ramak kala olay
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında risklerden korunma ilkelerini tanımlayınız.
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını açıklayınız.
7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar
doğrultusunda yükümlülükleri nelerdir.
8. İş yerinde görevlendirilecek çalışan temsilcilerine ilişkin bilgi veriniz.
9. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi hangi üyelerden oluşur, nasıl toplanır ve nasıl karar alırlar.
10. Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu durumlarda İş sağlığı ve güvenliği
kurulunun yapısı hakkında bilgi veriniz.
11. Onaylı defter nedir? İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülüklerini
yazınız.
12. İSGB ve OSGB yapıları hakkında bilgi veriniz.
13. İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir.
14. İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları hakkında bilgi veriniz.
15. İş güvenliği uzmanlarının görevleri hakkında bilgi veriniz.
16. İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri hakkında bilgi veriniz.
17. Risk değerlendirmesi ekibi kimlerden oluşur?
18. Risk kontrol adımları nelerdir?
19. Risk değerlendirmesinin dokümantasyon (belgelendirme) sürecini açıklayınız.
20. Risk değerlendirmesinin yenilenmesini açıklayınız.
21. Risk algılamasını etkileyen faktörler nelerdir?
22. Risk değerlendirmesi neden yapılmalıdır sorusunu açıklayınız.
23. Risk yönetimi sürecinde kontrol tedbirleri hiyerarşisini yazınız.
24. Risk Değerlendirme tekniklerini alt başlıklar halinde yazınız.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
100 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content