close

Enter

Log in using OpenID

Çokdillilik, Medya ve Değişim yoluyla Eğitimde Çeşitlilik 6

embedDownload
ISTANBUL POLİTİKALAR MERKEZİ-SABANCI ÜNİVERSİTESİ-STIFTUNG MERCATOR GİRİŞİMİ
sizleri
Almut Küppers
(Mercator-IPC Fellow)
Çiğdem Bozdağ
(Mercator-IPC Fellow)
tarafından düzenlenen
Çokdillilik, Medya ve Değişim
yoluyla
Eğitimde Çeşitlilik
sempozyumuna davet ediyor
6 Haziran 2014, Cuma
İstanbul Politikalar Merkezi
(Minerva Han, Karaköy)
Kültürlerarası öğrenme ve kültürlerarası iletişimsel yetenekler hakkında çok yazıldı, çizildi, konuşuldu.
Çeşitlilikten konuşmanın ötesinde; kültürel çeşitlilik eğitim ve öğretimde nasıl bir şekil alıyor?
Kültürlerarası öğrenme ve iletişim okulların öğrenme ortamında nasıl sağlanabilir? “Kültür” ve
“çeşitlilik” kavramları çeşitli disiplinlerde son yıllarda oldukça etkili oldu. Ancak, öğretime ve devlet
tarafından verilen eğitime bakıldığında, bu “kültürel değişim”i sınıflarda çok göremiyoruz. Hatta, bu
kültürlerarası yetkinlikleri öğrencilerine vermeye çalışan öğretmenler bu konuda yalnız bırakılıyor.
Bu sempozyumda, uygulama sonucunda elde edilen kanıtlardan yola çıkılarak, kültürlerarası
yetkinliklere ve kültürlerarası öğrenime üç farklı, fakat popüler bakış açısıyla yaklaşılacak: Çokdillilik,
Medya ve İletişimsel Hareketlilik. Hareketlilik projeleri, web-tabanlı iletişim platformları ve çokdilli
okul programları karşılıklı anlayış, saygı, tolerans, empati ve etkileşimler geliştirilmesinde katkı
sağlıyor mu? Bu katkı nasıl oluyor? Bu etkinlikte bu soruların cevabını arayacağız.
Özellikle, azınlık veya göçmen dillerini çiftdilli programlarına katan çokdilli okullar ile e-Twinning ve
değişim programları gibi Bilgi ve İletişim Teknolojisi alanında geliştirilen popüler okul programlarına
ve bunların etkilerine bakacağız. Bu gibi programların yalnızca kültürlerarası yetkinliklerin
geliştirilmesinde değil, aynı zamanda kimlik gelişiminde ve toplumsal bütünlükte nasıl bir etkisi var?
Etkinliğin amacı akademisyenleri, uygulayıcıları ve idarecileri bir araya getirmek ve tüm menfaat
sahiplerinin, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin kültürel kimliğini göz önünde bulundurarak
kültürlerarası öğrenmenin okul eğitiminde karşılaştığı zorluklar hakkında bir tartışma ortamı
sağlamak. Farklı ülkelerdeki vaka çalışmaları da eleştirel bir gözle değerlendirilerek, Türkiye eğitim
sistemindeki kültürlerarası öğrenimin potansiyeli ve sorunlarına da değinilecek.
Etkinlik İngilizce olacaktır, aynı zamanda Türkçe çeviri de sağlanacaktır.
İstanbul Politikalar Merkezi, Bankalar Caddesi, No:2 Minerva Han, Karaköy, 34420 İstanbul, Türkiye
P +90 212 292 4939
F +90 212 292 4957 E-mail:[email protected]
ipc.sabanciuniv.edu
Program
6 Haziran 2014 - Cuma
09.00-09.30
Kayıt
09.30-09.40
Hoşgeldiniz konuşması - Leyla Neyzi, Sabancı Üniversitesi
Açış Konuşmacıları
09.40-10.00
Yasemin Karakaşoğlu (Bremen Üniversitesi, Almanya)
Kültürlerarası Eğitim – “Göçmenlerin eksikliklerinin giderilmesi”
yaklaşımından “herkes için temel bir beceri”ye uzanan uzun yol
10.00-10.20
Kutlay Yağmur (Tilburg Üniversitesi, Hollanda)
Eğitimde süper-çeşitlilik: Avrupa okullarında teori ve uygulama arasındaki
büyük fark
10.20-10.30
Kahve arası
Panel 1: Çokdillilik
İnsanlar her türlü (dilsel) kaynağı bir mesaj iletmek için kullanır, ve diller de durağan birimler
olarak görülemez. “Değişken dil” tarihi ve sosyal alanlarda çok biçimli ve çokdilli iletişim şekli
olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece değişkenlik, çeşitlilik ve karışıklık olguları şehrin süperçeşitliliğin dilbilimsel tabiatında paradigmatik hale gelmiştir. Ancak devlet okullarında dil
eğitimi ağırlıklı olarak tek dilli ideolojiler tarafından etkilenmekte ve İngilizce tek yabancı dil
olarak tercih edilmektedir.
Bu panelde, dilsel çeşitliliğe taze yaklaşımlardan yola çıkacak, genel ve kültürlerarası öğrenim
için bir önkoşul olarak çokdilliliğin potansiyelini keşfedeceğiz. Araştırma ve uygulama
bulgularına dayanarak, dilin korunumu, baskınlığı, canlılığı ve değişimi gibi konulara
değinilecek ve güç ilişkileri, kültürel sermaye ve sosyal bütünlük gibi meseleler ele alınılacak.
Moderator:
Kutlay Yağmur, Tilburg Üniversitesi, Hollanda
10.30-10.40
Moderatör’ün açış konuşması
10.40-10.55
Viv Edwards, Reading Üniversitesi, Birleşik Krallık
Çiftdilliliği pazarlamak: Galler’de dilin değişimi ve dilin planlanması
10.55-11.10
Müge Ayan Ceyhan, Bilgi Üniversitesi, Türkiye
Türkiye’de dil çeşitliliği: Sosyal adalet için eğitimsel zorluklar ve olanaklar
11.10-11.25
Jef van der Aa, Babylon Süperçeşitlilik Araştırma Merkezi, Hollanda
Süperçeşitli eğitimle bağ kurmak
İstanbul Politikalar Merkezi, Bankalar Caddesi, No:2 Minerva Han, Karaköy, 34420 İstanbul, Türkiye
P +90 212 292 4939
F +90 212 292 4957 E-mail:[email protected]
ipc.sabanciuniv.edu
11.10-11.25
Almut Küppers, İstanbul Politikalar Merkezi, Türkiye
Temelden çokdillilik: Almanca-Türkçe-İngilizce çokdilli bir ilkokul programının
Hanover şehrine sosyokültürel etkisi
11.40-12.10
Açık oturum
12.10-13.30
Öğle yemeği
Panel II: Medya & (İletişimsel) Değişkenlik
Okullardaki değişkenlik projeleri, farklı altyapılardan gelen öğrencileri ve öğretmenleri bir
araya getirip kültürlerarası bir alışveriş ortamı kurmayı hedefliyor. Bu değişim bazen fiziksel
bir şekilde farklı yerlere seyahat edip buluşma ile, bazen de bilişsel ve iletişimsel teknolojiler
sayesinde sanal bir toplantı ile gerçekleşiyor. Bu panel, eğitimde fiziksel ve iletişimsel değişim
ve bunların kültürlerarası öğrenime olası katkıları hakkında eleştirel bir tartışma ortamı
kurmayı hedefliyor. Okullar ve araştırma projelerinden edindiğimiz deneyimlerden yola
çıkarak değişkenlik projelerinin farklı örnekleri hakkında konuşacağız.
Moderatör:
Nazan Haydari, Maltepe Üniversitesi, Türkiye
13.30- 13.40
Moderatör’ün açış konuşması
13.40-13.55
Roberto Ruffino, Intercultura, İtalya
Değişim projeleri ve kültürlerarası öğrenim
13.55-14.10
Søren Kristensen, Bağımsız araştırmacı ve muhabir, Danimarka
Avrupa’daki değişim programlarının değerlendirmesi
14.10-14.25
Mirjam Hauck, The Open University, Birleşik Krallık
Yüksek öğrenimde uzaktan işbirlikli ağları yabancı dille birleştirmek -INTENT
14.25-14.40
Çiğdem Bozdağ, İstanbul Politikalar Merkezi, Türkiye
Bilişsel ve iletişimsel teknolojiler yoluyla kültürlerarası alışveriş:
Sorunlar ve vaatler
14.40-15.10
Açık oturum
15.10-15.30
Kahve arası
15.30-16.30
Kapanış Konuşması (Viv Edwards)
İstanbul Politikalar Merkezi, Bankalar Caddesi, No:2 Minerva Han, Karaköy, 34420 İstanbul, Türkiye
P +90 212 292 4939
F +90 212 292 4957 E-mail:[email protected]
ipc.sabanciuniv.edu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
632 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content