close

Enter

Log in using OpenID

DEMOKRATİK - Eğitim-Sen

embedDownload
5.
DEMOKRATİK
EĞİTİM KURULTAYI
3-7 Şubat 2014
Özgürleşme Yolunda Eğitim
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Eğitimin Yeniden Yapılandırılması ve Kamusal Eğitim
Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Politikaları
Örgün ve Yaygın Eğitim Sistemleri
Eğitimde Resmi Dil Politikaları, Anadilinde ve Çokdilli Eğitim
Bilimsel, Laik ve Eleştirel Eğitim
Müfredat ve Ders Kitapları
Bilimsel Kurumların ve Yüksek Öğretimin Yeniden Yapılandırılması
Eğitimde Cinsiyet Eşitliği
Eğitimde Şiddet
Yeni Medya -Bilişim Teknolojileri ve Eğitim
Eğitim Yönetiminin Demokratikleştirilmesi
EĞİTİM SEN
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
Programı
08:00 Kahvaltı
09:00-10:00 Kayıt
10:05 Açılış (Eğitim Sekreteri)
10:15 Divan Oluşumu
10:20 Müzik Dinletisi (Praksis)
10:40 Sinevizyon Gösterisi
1.GÜN 3 Şubat 2014
10:55 Açılış Konuşması (Eğitim Sen Genel Başkanı)
11:10 KESK Genel Başkanı
11:20 Plaket Töreni ve Konuşmalar
12:30 Yemek Arası
13.30 Eğitimde Şiddet
Merkez Komisyon Raporunun Özet Sunumu (20 dk.)
13: 50 Rapor Üzerine Konuşmalar, Oylama
14:30 Bağımsız ve Kurumsal Bildiriler
Gündem Çocuk Derneği Ezgi Koman
15:00 Ara
15:20 Eğitimde Cinsiyet Eşitliği
Merkez Komisyon Raporunun Özet Sunumu (20 dk.)
15:40 Rapor Üzerine Konuşmalar, Oylama
16:20 Bağımsız ve Kurumsal Bildiriler
İstanbul 3 No’lu Şube
17:00 Değerlendirme - Kapanış
18:00 Akşam Yemeği
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
Programı
08:00 Kahvaltı
09:30 Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması
Merkez Komisyon Raporunun Özet Sunumu (20 dk.)
09:50 Rapor Üzerine Konuşmalar, Oylama
10:30 Bağımsız ve Kurumsal Bildiriler
SNES UP FSU ( Fransa Ulusal Yükseköğretim Sendikası)
Marc Delepouve ( Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması)
2. GÜN 4 Şubat 2014
Adana Eğitim Sen Yükseköğretim Öğrenci Komisyonu (Öğrencilerin Gözüyle Üniversite)
11:00 Ara
11: 15 Eğitim Yönetiminin Demokratikleştirilmesi
Merkez Komisyon Raporunun Özet Sunumu (20 dk.)
11:35 Rapor Üzerine Konuşmalar, Oylama
12.15 Bağımsız ve Kurumsal Bildiriler
KTOEÖS Genel Sekreteri Mehmet Taşger (Eğitim Yönetiminin Demokratikleştirilmesi)
13:00 Yemek Arası
14:00 Örgün, Yaygın ve Mesleki Eğitim Sistemleri
Merkez Komisyon Raporunun Özet Sunumu (20 dk.)
14:20 Rapor Üzerine Konuşmalar, Oylama
15:00 Bağımsız ve Kurumsal Bildiriler
GEW (Almanya Eğitim Emekçileri Sendikası) Stephanie Odenwald (Mesleki Eğitim)
DİSK-AR Müdürü Dr. F. Serkan Öngel (Çocuk İşçiliği, Eğitim ve İşçileştirme)
15:30 Değerlendirme- Kapanış
18:00 Akşam Yemeği
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
Programı
08:00 Kahvaltı
09:30 Eğitimde Resmi Dil politikaları
Merkez Komisyon Raporunun Özet Sunumu (20 dk.)
09:50 Rapor Üzerine Konuşmalar, Oylama
3. GÜN 5 Şubat 2014
10:30 Bağımsız ve Kurumsal Bildiriler
Çukurova Üniversitesi Doç. Dr. Cahit Aslan (Türkiye'de Çerkes (Adıge) Dilinin Konumu ve Sorunları)
Çukurova Üniversitesi Dr. Hakan Mertcan, Dr. Meral Şeker (Anadil Meselesi ve Türkiye'de Arapça'nın Asimilasyon Süreci)
Diyarbakır Eğitim Evi -MAPER Meral Güngör (Deneyim Aktarımı)
Diyarbakır Emek Akademisi Mehmet Nür Özdemir (Anadilinde Eğitime Bakış)
KÜRT-DER İhsan Kandemir
KAF-DER Vural Meral
11:00 Ara
11:15 Müfredat ve Ders Kitapları
Merkez Komisyon Raporunun Özet Sunumu (20 dk.)
11:35 Rapor Üzerine Konuşmalar, Oylama
12.15 Bağımsız Bildiriler
GEW Süleyman Ateş (Ders Kitapları ve Müfredat)
KTÖS Eğitim Sekreteri Hikmet Olgaçer ( Toplumsal Cinsiyet ve Ders Kitapları)
13:00 Yemek Arası
14:00 Bilimsel, Laik ve Eleştirel Eğitim
Merkez Komisyon Raporunun Özet Sunumu (20 dk.)
14:20 Rapor Üzerine Konuşmalar, Oylama
15:00 Bağımsız ve Kurumsal Bildiriler
EĞİT- DER Mustafa Demir
HALKEVLERİ Nuri Günay
Kırşehir Eğitim Sen (Kırşehir Abdallarının Eğitim Hakkına Erişimi)
15:30 Değerlendirme - Kapanış
18:00 Akşam Yemeği
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
Programı
08:00 Kahvaltı
09:30 Yeni Medya Bileşim teknolojileri ve Eğitim
Merkez Komisyon Raporunun Özet Sunumu (20 dk.)
09:50 Rapor Üzerine Konuşmalar, Oylama
4. GÜN 6 Şubat 2014
10:30 Bağımsız ve Kurumsal Bildiriler
SİNELAB Bilkent Üniversitesi Ersan Ocak, Ankara Üniv. İLEF Alkım Özaygen, Şafak Dikmen
(İnternetin Eğitim Alanına Getirdiği Olanaklar)
EMO (Elektro manyetik Dalgalar ve etkileri)
11:00 Ara
11: 15 Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Politikaları
Merkez Komisyon Raporunun Özet Sunumu (20 dk.)
11:35 Rapor Üzerine Konuşmalar, Oylama
12.15 Bağımsız ve Kurumsal Bildiriler
Timur Yalçın İşsiz ve Güvencesiz Öğretmenlerin Güvenceli İş Mücadalesi
İstanbul Teknik üniversitesi Ar. Gör. Aykut Kılıç
13:00 Yemek Arası
14:00 Eğitimin Yeniden Yapılandırılması ve Kamusal Eğitim
Merkez Komisyon Raporunun Özet Sunumu (20 dk.)
14:20 Rapor Üzerine Konuşmalar, Oylama
15:00 Bağımsız ve Kurumsal Bildiriler
NUT (İngiltere Ulusal Öğretmenler Sendikası) Max Hyde ( Özelleştirmeler ve Kamu özel ortaklığı)
ÖVDER Enver Önder
15:30 Değerlendirme - Kapanış
18:00 Akşam Yemeği
5. GÜN 7 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
Programı
5.
08:00 Kahvaltı
09:30 Raporlar Üzerine Genel Görüşme
11:00 Raporunun Tümünün Oylanması
11:15 Ara
11:30 Kurultay Sonuç Metninin Okunması ve Oylanması
12:00 Divan Başkanının Kapanış Konuşması
12:30 Öğle Yemeği
DEMOKRATİK
EĞİTİM KURULTAYI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
677 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content