close

Enter

Log in using OpenID

Daha Fazla Bilgi İçin - STK Koordinasyon Merkezi

embedDownload
Daha Fazla Bilgi İçin:
Ogilvy Healthworld Reklam ve
Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.
STK Koordinasyon Merkezi,
son yıllarda ülkemizde gelişmekte olan
üçüncü sektör kavramı ile faaliyetlerini artıran Sivil Toplum
Kuruluşları’ndan sağlık içerikli olanların çalışmalarını
desteklemek ve iş birlikteliklerini arttırmak amacıyla
çatısı altında kurulmuştur.
Türkiye’de faaliyet gösteren sağlıkla ilişkili sivil toplum
kuruluşlarının toplum sağlığına katkıda bulunmak amacıyla
yürütükleri işbirliği çalışmalarında, teknik ve özellikle mali açıdan
destek sağlamaları çok önemlidir.
Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır. Çıkar amaçlı çalışmaları söz konusu
değildir. STK’lar yetersiz mali kaynakları ve alt yapıları nedeniyle toplumsal amaçlara hizmet etmekte zorlanmaktadırlar.
Bu misyon ile hayata geçen STK Koordinasyon Merkezi; sağlık
alanında faaliyet gösteren STK’larla projelere destek verecek
kurum/kuruluşları bir araya getirmek, projelerin hayata
geçmesini sağlamak, kurum/kuruluşların sosyal projeler
bulmasını kolaylaştırmayı amaç edinmiştir.
Sivil Toplum Kurumu;
sivil toplum örgütlerini topluma yararlı bir hizmet geliştirmek
için kurulmuş yasal topluluklar olarak adlandırılmıştır. Resmi
kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik,
sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi
çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını
gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini
bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.
Hizmetlerimiz
1.360º Proje Danışmanlığı
2.Proje Yapılandırması ve Yürütülmesi
3.Görsel Destek
4.Dijital ve Sosyal Medya
5.PR Desteği
6.Yurtdışı İletişim
7.Tarafları Buluşturma
(Matchmaking)
Devam Eden Projelerimiz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
581 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content